ISLETTER ASIANTUNTIJAT JA PALVELUT

Äkillisen resurssipulan yllättäessä voi olla haastavaa löytää osaavia henkilöitä nopeasti. Me tuomme luoksesi sopivan ja osaavan Isletterin nopealla aikataululla avuksi tilanteisiin, joissa liiketoimintasi häiriötön jatkuvuus on varmistettava. Asiantuntijoiden valitseminen tapahtuu aina tarpeidesi ja toiveidesi pohjalta, ja käytettävissäsi on jopa yli 20 vuoden järjestelmä- ja toimialakokemuksen omaavien huippuasiantuntijoiden osaaminen!

Saat tarvittavat resurssit käyttöösi pikaisesti: Isletterit ovat parhaimmillaan lähteneet työhön asiakasyritykseemme jopa jo viikon kuluessa ensimmäisestä yhteydenotosta. Voit valita joustavasti tarvitsemasi ajanjakson, ja se voi vaihdella muutamasta viikosta useisiin kuukausiin. Palvelujaksoa voidaan aina pidentää tarpeesi mukaan.

OTA YHTEYTTÄ
Janina Luoto
CEO, Isletter
janina.luoto@isletgroup.fi
+358 40 574 1266

Arkkitehdit

Arkkitehtimme ovat kokeneita, asiakaslähtöisiä liiketoiminta-, tieto-, ratkaisu-, teknologia- ja data- ja analytiikka–arkkitehtejä. Arkkitehtimme osaavat kuvata asiakkaan ongelmat paitsi liiketoiminnan näkökulmasta myös teknisinä ratkaisukokonaisuuksina. Pystymme tarjoamaan kokonaisarkkitehtuuripalvelut yhdeltä luukulta. Keskustelemme sujuvasti asiakkaan liiketoiminnasta ja siitä, miten liiketoimintaa voidaan kehittää hyödyntämällä uusinta teknologiaa. Etsitpä sitten arkkitehtiä vahvalla ohjelmistokehitys-, integraatio-, liiketoimintaprosessi- tai data- ja analytiikkataustalla – kokemuksen karaisemat Isletterimme pystyvät auttamaan.

 

Projekti- ja hankepäälliköt

Projekti- ja hankepäällikkömme navigoivat tärkeät projektisi ja hankkeesi satamaan tavoitteidesi mukaisesti. Laajasti koestetut projektimallimme tuovat selkeyttä, suoraviivaisuutta projektien ja hankkeiden läpivientiin. Lähestymistapamme on suora ja mallimme takaa jatkuvan läpinäkyvyyden hankkeen tilaan.

Projekti päällikkö, Scrum Master – Kokonaisvaltainen vastuu projektin läpiviemisestä tai Scrum Masterina toimimisesta joko asiakkaan olemassa olevien käytäntöjen mukaan tai tuomalla Isletin parhaiden käytänteiden mukaiset mallit ja metodologian asiakkaan käyttöön.

Projektinvetoyksikön (PMO) pystyttämispalvelu – Asiakkaan PMO vastaavan valmennus ja opastus rooliin. Työkalujen ja mallien luominen, jotta projekteja pystytään viemään eteenpäin läpinäkyvästi, yhtenäisillä hallintamalleilla ja kaikkien projektien statukset pystytään vetämään suoraviivaisesti ja ajantasaisesti yhteen.

Laatu- ja terveystarkastuspalvelu – Validoimme projektisuunnitelmat, aikataulun ja projektien käytännöt, annamme konkreettiset ehdotukset minkä avulla projektisi suunta pystytään kääntämään ja laatu takaamaan. Halutessanne voimme myös tukea projektin saattamisessa oikealle kurssille.

Valmennus – Käytännönläheinen asiakkaiden projektipäälliköiden valmennus parantaen olemassa olevia projektinhallinta käytäntöjä ja malleja.

Hankevastaava, Projektinvetoyksikön vetäjä – Kokonaisvaltainen vastuu monimutkaisten hankkeiden läpiviemisestä ja projektinvetoyksikön vetäjänä toimimisesta joko asiakkaan olemassa olevien käytäntöjen mukaan tai tuomalla Isletin parhaiden käytänteiden mukaiset mallit ja metodologian asiakkaan käyttöön.

Projektin liikkeellelähtö – Projektin liikkeellelähtö palvelumme varmistaa, että projektisi suunnittelu ja valmisteluvaiheet on tehty huolella ja ammattimaisilla menetelmillä varmistaen, että kaikki tärkeät aspektit on otettu huomioon onnistuneen toteutuksen kannalta. Tarjoamme käytännöllistä tukea projektipäälliköllesi, mahdollistaen tehokkaan projektinvedon. Tämä palvelu on erityisesti hyödyllinen hyvin monimutkaisissa isoissa hankkeissa sekä jos projektipäällikölläsi ei ole vielä paljoa kokemusta.

Ketterät projektit – Validoimme projektisi ja ehdotamme sopivaa ketterää menetelmää ja lähestymistapaa perustuen projektisi luonteeseen, projektiresursseihin ja osaamistasoon. Optiona tarjoamme myös tiekarttaa – miten rakentaa ketteriä projektikyvykkyyksiä organisaatiossasi kestävästi.

Projektikoordinaattori – Kokenut ja organisoitunut projektikoordinaattori saattaa olla pelastuksesi projektin läpiviennissä silloin, kun projektipäälliköllä itsellään ei ole käyttää kaikkea työaikaa projektin edistämiseen. Voit delegoida projektikoordinaattorille joko koko projektin koordinaatiotyön, kommunikoimisen ja materiaalien valmistelun tai vaihtoehtoisesti ottaa lisäkäsiä työintensiivisiin vaiheisiin kuten testaukseen ja käyttöönottoon tai tiedon harmonisointiin. Projektia ei kannata asettaa vaakalaudalle sen takia, ettei ole tarpeeksi resursseja projektin tehtävien koordinoimiseen.

 

Master Datan hallinta

Data vastaava (Data Lead) – Data vaastava on Isletter, joka toimii sisäisenä resurssinasi projektissasi, ottaen vastuulleen kaiken Master Datan, joka projektissasi tarvitaan. Data vastaava joko mukauttaa jo olemassa olevia perustietopohjiasi tai tarjoaa käytännölliset Isletin pohjat ja toimintatavat.

Datan hallinta (Data Governance) – Tiedon hallinta on monivaiheinen prosessi ja siksi palvelumme kattaakin tarpeidesi mukaan Master Data valmennuksen ja lähestymistavan projektisi alussa, datan hallinnan projektin toteutusvaiheessa, datan luomisprosessin, Datan muokkaamisprosessin ja/tai dataan liittyvän valmennuksen projektissasi tai ylläpidossa.

Datan laadun analytiikka (Data Quality Analytics) – Autamme organisaatiotasi validoimaan valittujen tieto-objektien tiedon laatua ja liiketoiminta- ja teknisen tiedon laatua. Autamme myös identifoimaan ei enää käytössä olevaa tietoa (vanhentunutta tai kaksoiskappaleita). Kehitämme ja autamme määrittelemään organisaatiollesi tiedon laadun lähestymistapoja.

Strategiavetoinen datan ylläpito (Strategy Driven Data Maintenance) – Strategiapohjainen nimiketiedon parametrien määrittely ja tiedon ylläpito. Palvelumme avulla saat laadukasta tietoa liiketoiminnan tarpeisiin monimutkaisista ja isoista tietomääristä huolimatta pystyt hallitsemaan dataasi ja varmistamaan sen laadukkuuden.

Datamigraation asiantuntija (Data Migration Specialist) – Asiantuntijamme on projektissa resurssisi tiedon hakemiseen lähdejärjestelmistä ja viemisestä haluttuun järjestelmään. Halutessasi luomme sinulle myös työkalut tiedon hakemiseen ja viemiseen.

Datan arkistointi (Data Archiving) – Monitoroimme vanhentunutta tietoasi ja määrittelemme mitkä tieto-objekteistasi voidaan arkistoida. Toteutamme myös itse arkistoinnin.

Datan laadun ylläpito (Data Quality Maintenance) – Autamme sinua rakentamaan automatisoidun perustiedon ylläpidon prosessit ja työvälineet. Palvelumme määrittelee tarvittavat askelmerkit yhdessä liiketoimintasi ja IT-osastosi kanssa perustuen tiedonlaadun selvityksen lopputulemiin.

 

Pää- ja loppukäyttäjät

Jos etsit organisaatioosi väliaikaista resurssia paikkaamaan resurssivajetta projektissasi tai ruuhkautuneen liiketoiminnan takia, autamme mielellämme. Tyypillisiä tilanteita, missä väliaikaista apuamme on tarvittu ovat esimerkiksi ruuhkautunut asiakaspalvelu, talouden tilinpäätösaika, isomman projektin tai useamman samanaikaisen projektin takia ylikuormittunut osaaja tiimissäsi tai vaikka uuden liiketoiminnan starttaamiseen keskittyminen organisaatiossasi. Näissä kaikissa tilanteissa on ensiarvoisen tärkeää, että liiketoiminta saadaan pyörimään toivotusti, eikä resurssivajeesta koidu ylikuormittumista tai ongelmia asiakkaiden suuntaan. Olemme auttaneet asiakkaitamme laajasti esimerkiksi talouden, hankinnan, myynnin, asiakaspalvelun, toimitusketjunhallinnan, tuotannon, varaston, Master Datan ja testauksen osa-alueilla.

 

 

Testipäälliköt ja testaajat 

Jokaisen teknologiaprojektin yksi tärkeimmistä vaiheista on testaus. Oli se sitten yksikkötestaus, integraatiotestaus, savutestaus, suorituskyvyn testaus, hyväksymistestaus, liittymätestaus tai mikä tahansa muu testauksen vaihe. Kokeneet Isletterimme ovat toimineet lukuisissa asiakasprojekteissa testipäällikköinä, käyttöönottopäällikköinä ja itse testaajina.

 

 

Kilpailutus- ja hankintapalvelut ja konsultit 

Kilpailutus on avain asemassa, jotta koko prosessi, tarpeiden identifioimisesta projektin käyttönottoon ja jatkokehitykseen saadaan onnistumaan. Olemme auttaneet sekä yksityisen sektorin yrityksiä että julkisen sektorin organisaatioita kilpailutuksissa. Palvelumme kattaa tarpeiden identifioimisen ja tarjouspyyntömateriaalin luomisen, toimittajalistauksen tekemisen, itse kilpailutuksen, valintaprosessin koordinoinnin ja mitattavien valintakriteerien luomisen ja toimittajien arvottamisen mittaristossa eri alueilla. Palvelumme sisältävät myös sopimusneuvotteluissa tukemisen, varmistaen, että kaikki oleellinen on varmasti huomioitu ja sovittu kirjallisesti. Toimitamme myös laadunvarmistusta tilanteisiin, jossa hankintaprosessi on aloitettu ja halutaan varmistaa, että kaikki tarpeellinen on huomioitu. Data ja Analytiikka -alueella teemme myös kattavia teknologiaevaluointeja.

 

 

Kehittäminen ja kehittäjät

Isletillä on lukuisia kokeneita kehittäjiä ja laaja-alaista osaamista erityyppisistä kehitysprojekteista. Jos tarvitset tiimiisi väliaikaisen kehittäjän, tavoittelet liiketoiminta logiikan laajentamista tai kokonaisen sovelluksen rakentamista, olemme apunasi. Kehittäjämme hallitsevat laajasti erilaisia teknologioita ja koodikieliä. Integraatiot ovat myös erikoisalaamme. Toimitamme myös mobiiliratkaisuja käyttöliittymäsuunnittelusta toteutukseen.