Vuonna 2016 Transmerille tuli äkillinen tilapäinen tarve SAP-osaajille, kun yrityksessä tapahtui nopeasti erilaisia henkilöstömuutoksia. Kaksi Isletin asiantuntijaa työskentelivät kiinteänä osana Transmerin organisaatiota muutamien kuukausien ajan IT-tuessa ja asiakaspalvelutiimissä. Isletin SAP-ammattilaiset aloittivat työnsä Transmerilla nopeasti, jo kahden viikon kuluttua ensimmäisestä yhteydenotosta.

Vahva SAP-ammattitaito oli Transmerin organisaatiolle olennainen peruste valinnalle. Käytössä oleva järjestelmä sisältää useita eri osa-alueita varastonhallinnasta taloushallintoon, eikä ammattitaitoisia henkilöitä ole helppoa löytää nopeasti. Islet olikin luonteva valinta kumppaniksi, sillä vankan SAP-kokemuksen vuoksi Transmeri pystyi luottamaan Isletin ammattilaisten osaamiseen.

Transmerin saavuttamat merkittävimmät hyödyt olivat liiketoimintojen häiriötön jatkuminen, varmuus ammattitaitoisesta työntekijästä ja mahdollisuus keskittyä rauhassa pysyvän ratkaisun löytämiseen. Perehdytyksessä säästettiin huomattavasti aikaa, kun Isletin ammattilaiset pystyivät aloittamaan tuottavan työn heti. Isletin asiantuntijat toivat myös esiin uusia käyttötapoja ja kehitysideoita toimiessaan täysivaltaisina tiimijäseninä.

Isletin vahvuudet ovat Transmerin mukaan ymmärrys SAP-prosesseista ja -toiminnoista, joustavuus, asiantuntevuus ja helppo lähestyttävyys. Sovittua palvelujaksoa pystyttiin pidentämään ongelmitta suunniteltua pidemmäksi. Kommunikointi Isletin kanssa on ollut luontevaa ja keskustelu teknisistäkin asioista on sujunut käytännönläheisesti. Transmeri käyttäisi erittäin todennäköisesti Isletin Insourcing-palveluita uudelleen vastaavissa tilanteissa.

”Saimme äkillisen resurssipulan sattuessa Isletin osaavan SAP-ammattilaisen vahvistamaan tiimiämme alle kahden viikon kuluttua yhteydenotostamme.” Saila Pitkäjärvi, Customer Service Manager, Transmeri Logistics

Transmeri on suomalainen perheyritys, jolla on pitkät perinteet päivittäistuotteiden ja kosmetiikan maahantuonnissa, markkinoinnissa ja valmistuksessa. Koko konsernin liikevaihto oli 187,1 miljoonaa euroa vuonna 2016, ja se työllistää yhteensä 534 henkilöä. Konserniin kuuluvat maahantuoja ja markkinoija Oy Transmeri Ab, sopimusvalmistaja Transmeri Logistics sekä Banmark, Sultrade ja Miraculous.