ISLETIN YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

Missiomme on rakentaa kestävää tulevaisuutta edistyneiden teknologioiden avulla yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa. Olemme luotettu ja pitkäaikainen kumppani laajalle ja monipuoliselle asiakaskunnallemme. Haluamme olla edelläkävijöitä:

 1. Monimuotoisessa työskentelyssä ja ajattelussa teknologiamaailmassa
 2. Ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä
 3. Menestyksen saavuttamisessa vastuullisesti

Sitoutumisemme ulottuu säännösten noudattamista pidemmälle; haluamme johtaa esimerkillämme vastuullisuudessa. Olemme yhteydessä asiakkaisiimme, kumppaneihimme, työntekijöihimme ja muihin sidosryhmiimme ymmärtääksemme heidän ympäristöhuolensa ja integroidaksemme heidän näkemyksensä päätöksentekoomme, projekteihimme ja palveluvalikoimaamme. Lisäksi Isletin vastuullisuusstrategiasta ja arvoista viestitään säännöllisesti kaikille työntekijöillemme palvelun korkean laadun ylläpitämiseksi ja toiminnan tehokkuuden ja jatkuvan parantamisen varmistamiseksi.

Sitoutumisemme ympäristöjohtamiseen

ISO 14001:2015 ympäristöjohtamisjärjestelmä on kehitetty ja otettu käyttöön edellä mainitun mukaisesti, ja kaikki Isletin työntekijät ja kumppanit osallistuvat aktiivisesti ympäristöjohtamisjärjestelmän toimintaan ja jatkuvaan parantamiseen. Järjestelmään on integroitu seuraavat tehtävät:

 • Asetamme ympäristölliset, sosiaaliset ja operatiiviset tavoitteet ja varmistamme, että tavoitteet saavutetaan
 • Sisällytämme ympäristölliset, sosiaaliset ja hallinnolliset näkökohdat sisäisiin prosesseihin ja käytäntöihin
 • Mittaamme kestävän kehityksen strategiamme tehokkuutta
 • Varmistamme ihmisten ja ympäristöresurssien optimaalisen käytön
 • Tuemme ja kannustamme jatkuvaan elinikäiseen oppimiseen

Arvolupaus asiakkaillemme

 • Työskentelemme yhteistyössä toimialan vertaistemme, asiakkaidemme ja muiden instituutioiden kanssa edistääksemme yhdessä ympäristö- ja sosiaalista vastuullisuutta
 • Ylläpidämme avointa viestintää suorituskyvystämme, päästöistämme, saavutuksistamme ja haasteistamme, ja olemme vastuussa toimistamme
 • Olemme sitoutuneet noudattamaan säännöksiä kaikissa niissä maissa, joissa asiakkaamme käyttävät palveluitamme
 • Tunnistamme aktiivisesti ja lievennämme ympäristöllisiä, sosiaalisia, taloudellisia, operatiivisia ja teknologisia riskejä kaikissa toiminnoissamme

Arvolupaus työntekijöillemme

 • Arvioimme ja lievennämme toimintojemme, tuotteidemme ja palveluidemme negatiivisia ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia
 • Etsimme aktiivisesti ja kehitämme edistyneitä teknologioita, jotka vähentävät negatiivisia ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia, sekä maksimoivat tehokkuuden ja vaikutuksen
 • Pyrimme vähentämään luonnonvarojen, energian ja materiaalien käyttöä toiminnoissamme, tavoitteena jätteen vähentäminen
 • Tuemme ja koulutamme työntekijöitämme edistämään ympäristö- ja sosiaalisia tavoitteitamme, edistäen ympäristö- ja sosiaalisen vastuun ja innovaation kulttuuria

Pyrimme varmistamaan tuotteidemme ja palveluidemme korkean laadun, ottaen samalla huomioon toimintojemme ympäristövaikutukset. Sisäänrakentamalla nämä periaatteet toimintaamme ja yrityskulttuuriimme, osoitamme sitoutumisemme ympäristö- ja sosiaaliseen vastuullisuuteen ja edistämme kestävämmän tulevaisuuden rakentamista.

Mottomme: We handle all conditions