Jaamme Isletillä Microsoftin vision avustaa jokaista henkilöä ja organisaatiota saavuttamaan enemmän. Islet on Microsoftin kultakumppani ja sitoutunut toteuttamaan tämän vision pitkällä tähtäimellä. Islet allekirjoitti mielellään aiemmin tällä viikolla julkaistun Microsoftin kumppanilupauksen sitoutumisena vaikuttaa tulevaisuuteen, jatkaa työtämme näillä tärkeillä alueilla ja innostaa muita Microsoft -kumppaneita ja teknologia-alan sidosryhmiä yhdistämään voimansa näiden aloitteiden puolesta.

Microsoftin äskettäin käynnistetyn Partner Pledge -ohjelman tavoitteena on käyttää teknologiaa tekemään hyvää. Microsoft kutsuu yli 70 000 Länsi-Euroopan kumppaniaan lähettiläiksi neljällä aihealueella:

  • Digitaaliset taidot
  • Vastuullinen ja eettinen tekoäly
  • Monimuotoisuus
  • Kestävyys

Digitaalisten taitojen parantaminen on osa Isletin DNA:ta, ja Islet sitoutuu olemaan Microsoftin Digitaalisten taitojen -aloitteen lähettiläs. Islet on investoinut jo vuosikymmeniä Isletterien digitaalisiin taitoihin – esimerkiksi tänä vuonna yli 70% Isletteriä on suorittanut teknologiaan liittyviä sertifikaatteja. Lisäksi Islet-projektien toimitusmenetelmien periaate on kouluttaa asiakkaat käyttämään toteutettuja ratkaisuja, jotta he voivat hyödyntää niiden koko potentiaalin. Missiomme on myös opettaa teknologian käyttöä hyvin ja kestävästi, sekä lisätä tietoisuutta ja digitaalisia taitoja ympäröivissä yhteisöissämme.

Islet on aina ollut edelläkävijä monipuolisessa työskentelyssä ja ajattelussa teknologiamaailmassa. Olemme tukeneet sukupuolten tasa-arvoa ja monimuotoisuutta koko Isletin historian ajan naispuolisen perustajan ja toimitusjohtajien, monipuolisen työvoiman ja osallistavan yrityskulttuurin kautta. Aiemmin tänä vuonna Islet ja SAP yhdistivät voimansa lisätäkseen teknologia-alan monimuotoisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa tukemalla ja osallistumalla #mimmitkoodaa -liikkeeseen ja järjestämällä maksuttoman haasteen, joka liittyi käyttöliittymän suunnitteluun ja sovellusten kehittämiseen. Yhtäläisten mahdollisuuksien rinnalla tuemme ja edistämme puolueetonta, eettistä teknologiaa ja tekoälyä, sekä sitoudumme tarjoamaan teknologiaa ja resursseja, jotta organisaatiot voisivat ratkaista globaaleja haasteita.

Isletillä on etuoikeus työskennellä teknologiateollisuudessa ja pystyä auttamaan muita ottamaan teknologioita käyttöön syvemmällä ja eettisellä tavalla, sekä varmistaa, että kaikilla on oikeat taidot ja mahdollisuudet tulevaisuutta varten. Alusta lähtien olemme olleet esikuva monimuotoiselle ajattelulle ja työskentelylle teknologiamaailmassa. Pyrimme tekemään maailmasta paremman uusimmilla teknologioilla, eikä se ole pelkkää puhetta, vaan arvomme ovat tekoja. Olemme iloisia voidessamme sitoutua Microsoftin kumppanilupaukseen ja vastata laajoihin yhteiskunnallisiin haasteisiin teknologian avulla.

Janina Luoto

CEO, Islet Group

Islet keskittyy kestävyyteen ja oman hiilijalanjäljen pienentämiseen asettamalla tieteeseen perustuvia kunnianhimoisia tavoitteita, näyttämällä esimerkkiä ja lisäämällä tietoisuutta. Islet tukee myös asiakkaita ja muita sidosryhmiä harjoittamaan liiketoimintaa kestävämmin – lue Transmerin asiakastarina. Microsoft on sertifioinut ja julkaissut äskettäin Isletin Päästöjen laskenta- ja raportointisovelluksen, joka on suunniteltu organisaatioille keräämään ja visualisoimaan päästötietoja, mittaamaan niiden ympäristövaikutuksia ja tekemään tietoisia päätöksiä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Islet sitoutuu myös YK:n Global Compact Network Finlandin jäsenenä raportoimaan edistymisestä, kouluttautumaan, ja etsimään uusia tapoja saavuttaa YK:n Kestävän kehityksen tavoitteet. YK:n Global Compact edistää ja kehittää yritysten ja yhteisöjen ekologista, sosiaalista ja taloudellista vastuuta.

Olemme aina uskoneet verkoston voimaan ja näemme Microsoftin kumppaniohjelman loistavana tilaisuutena yhdistää voimamme Microsoftin globaalin ekosysteemin kumppaneiden kanssa. Olemme iloisia voidessamme näyttää tietä ja uskomme, että monet kumppanit liittyvät mukaan. Yhdessä voimme saada aikaan suuria paremman tulevaisuuden puolesta.

Tommi Luoto

CTO, Islet Group

Islet on myös osa International Association of Microsoft Channel Partners (IAMCP) -järjestöä, jonka tehtävänä on toimia yhteisönä, joka auttaa Microsoftin ekosysteemiorganisaatioita ja -kumppaneita verkostoitumaan yhteisen menestyksen saavuttamiseksi. Osana tätä vaikuttavaa verkostoa uskomme, että yritykset voivat tehdä suuria harppauksia yhteiskuntavastuullisesti ja siten muuttaa maailmaa paremmaksi.

Toivomme, että kaikki Microsoft -kumppanit maailmanlaajuisesti liittyvät Partner Pledge -ohjelmaan ja sitoutuvat sen aloitteisiin!

 

 

#Microsoft #kumppani #MicrosoftPartnerPledge #kestäväkehitys #monimuotoisuus #AI #EthicalAI #IsletGroup #isletters #DigitalSkills #vastuullisuus #CorporateSocialResponsibility #suvaitsevaisuus #SDG #IAMCP #UNGlobalCompact #Teknologia #teckonologiaala

Like what you read? Share this!