Islet Group on julkaissut vastuullisuuden strategian, jossa hahmotellaan vastuullisuuteen liittyvät painopistealueet ja toimenpiteet. Koko 25-vuotisen historiansa ajan Islet Group on ollut tunnettu sitoutumisestaan innovaatioon, monimuotoiseen ajatteluun ja kestävään kasvuun. Strategia korostaa missiotamme hyödyntää uusimpia teknologioita maailman parantamiseksi.  

Isletillä pyrimme osoittamaan ydinarvomme toiminnassamme ja jokapäiväisissä päätöksissämme. Olemme aina olleet edelläkävijöitä monimuotoisessa ajattelussa ja työskentelyssä teknologia-alalla, ja vastuullisuus on tämän ytimessä.

Janina Luoto

CEO, Islet Group

Isletin vastuullisuusstrategia rakentuu kolmen pilarin ympärille: Ihmiset, Planeetta ja Vastuullinen liiketoiminta. Jokainen pilari on linjassa laajempien tavoitteiden kanssa, kuten sosiaalisen tasa-arvon, ilmastonmuutoksen lieventämisen, sekä kestävien ja innovatiivisten liiketoimintamallien luomisen kanssa.

‘Ihmiset‘-pilarin alla Islet sitoutuu edistämään sosiaalista tasa-arvoa ja monimuotoisuutta, parantamaan työntekijöiden tyytyväisyyttä, asettamaan terveyden ja hyvinvoinnin etusijalle ja tukemaan elinikäistä oppimista. Nämä aloitteet heijastavat Isletin uskoa sen työntekijöiden – Isletterien – arvoon ja sitoutumista luomaan inklusiivinen, turvallinen ja kannustava työympäristö.

‘Planeetta‘-pilari korostaa Isletin sitoutumista hiilineutraaliuden saavuttamiseksi, biodiversiteetin edistämiseksi ja pyrkimystä kohti jätteetöntä toimintaa (zero-waste). Nämä tavoitteet alleviivaavat kiireellistä tarvetta pysäyttää ilmastonmuutos ja suojella planeettamme monimuotoisia ekosysteemejä. Islettereinä tunnistamme ympäristön ja biodiversiteetin merkityksen, ja olemmekin toteuttaneet kollektiivisia toimia kuten tukenut WWF:n työtä Itämeren suojelun hyväksi.

‘Vastuullinen liiketoiminta’-pilari keskittyy edistämään asiakastyytyväisyyttä, laadullista erinomaisuutta ja vihreitä innovaatioita. Islet sitoutuu tukemaan asiakkaitaan ja muita sidosryhmiään heidän vastuullisuustavoitteidensa saavuttamisessa, kiihdyttämään kestävää kehitystä ja lisäämään positiivista vaikutusta.

 

Kolme pilaria liittyvät myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDG:t), joista Islet on valinnut keskittyä sukupuolten tasa-arvoon (#5), vastuulliseen kulutukseen ja tuotantoon (#12) sekä ilmastotoimiin (#13). Lue lisää työstämme näiden tavoitteiden puolesta.

Samoin kuin Isletillä, haluamme tukea ja tehdä yhteistyötä asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa heidän vastuullisuustavoitteidensa saavuttamiseksi, luoden kestävää kasvua ja saaden aikaan suuremman positiivisen vaikutuksen.

Janina Luoto

CEO, Islet Group

Lue lisää siitä, kuinka työskentelemme asiakkaidemme kanssa hyödyntämällä Isletin vastuullisuusviitekehystä projekteissamme.

Isletin vastuullisuusstrategia yhdistää työn, jota olemme jo tehneet vuosien ajan, sekä uusimpia sitoumuksiamme vastuullisuuteen. Haluamme jatkuvasti ottaa merkittäviä askelia eteenpäin, mutta samalla tunnistamme olevamme osa suurempaa yhteisöä.

Toivomme voivamme inspiroida muita teknologiayrityksiä sisällyttämään vastuullisuuden ydinliiketoimintastrategioihin. Jatkamalla innovointia ja pyrkimällä kestävään kasvuun, olemme luomassa vastuullisempaa ja inklusiivisempaa teknologia-alaa.

Toivotamme lämpimästi mukaan matkalle kanssamme muut organisaatiot, kumppanit ja asiakkaat. Yhdessä voimme hyödyntää teknologiaa merkittävän vaikutuksen aikaansaamiseksi tällä planeetalla. Käytetään teknologiaa hyvään – tehdään yhteistyötä, innovoidaan ja edistetään kestävää kehitystä paremman tulevaisuuden puolesta.

 

 

 

#vastuullisuus #vastuullisuusstrategia #YK #UNSDG #SDG #sustainabledevelopmentgoals #monimuotoisuus #tasaarvo #ilmastotyö #vastuullinentuotanto

Like what you read? Share this!