Me Isletillä uskomme, että teknologia on yksi tärkeimmistä vastuullisen liiketoiminnan mahdollistajista. Tukeaksemme asiakkaitamme kestävämmän liiketoiminnan rakentamisessa, olemme luoneet vastuullisuuden viitekehyksen, jonka tavoitteena on integroida vastuullisuusnäkökulma jokaiseen yhteiseen teknologiaprojektiimme.

Kaikki yritykset, varsinkin keskisuuret ja suuret, tekevät useita teknologiaprojekteja vuosittain. Kuitenkin harvassa projektissa on otettu huomioon, miten samalla voitaisiin edistää yrityksen omia vastuullisuustavoitteita. Haluammekin uudella viitekehyksellämme integroida vastuullisuusnäkökulman jokaiseen teknologiaprojektiin ja löytää konkreettiset tavat tukea asiakkaidemme vastuullista liiketoiminnan kehitystä. Lisäksi tavoitteena on projektiin osallistuvien henkilöiden osallistaminen vastuullisuustyöhön, innovointiin ja vastuullisuusajatteluun. Viitekehyksemme haastaa projektitiimit miettimään, miten vastuullisuutta voidaan edistää toteutettavissa teknologiahankkeissa.

Viitekehys luotiin yhdessä Islettereiden ja asiakkaiden kanssa osallistamalla heitä viitekehyksen kehitykseen sekä kyselyiden, että haastatteluiden avulla. Lisäksi yhteiskumppanimme SAP oli mukana konseptia kehitettäessä. Kartoituskyselyn ja palautekeskustelujen perusteella asiakkaat kokivat työkalun tarpeellisena lisäyksenä projektityöskentelyyn ja näkivät sen tuovan lisäarvoa vastuullisuustavoitteiden jalkauttamisessa koko liiketoimintaan.

Vastuullisuuden viitekehys pilotoidaan Isletin asiakasprojekteissa vuoden 2024 aikana kaikilla liiketoiminta-alueillamme (toiminnanohjaus, hankinta, data&analytiikka). Tämän pilottivuoden aikana tavoitteemme on käyttää viitekehystä ainakin 40% projekteista, aluksi valmistavan teollisuuden projekteissa, mutta vuoden aikana laajentaen myös muiden toimialojen yrityksiin ja projekteihin.

Käytännössä vastuullisuuden viitekehys näkyy teknologiaprojektissa siten, että Isletin vastuullisuuskonseptin tunteva asiantuntija läpikäy asiakkaan projektitiimin kanssa, miten projektissa on mahdollista vaikuttaa vastuullisuuden näkökulmasta, samalla esimerkiksi vähentäen yrityksen päästöjä. Isletin valmis tietopankki tukee keskusteluja asiakkaan kanssa ja auttaa tarkastelemaan tilannetta suhteessa toimialan tilanteeseen ja trendeihin, yrityksen koko arvoketjuun sekä yrityksen omiin vastuullisuustavoitteisiin ja painopistealueisiin. Läpikäynnin pohjalta projektille asetetaan vastuullisuutta edistävät tavoitteet ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun sekä talouden/hallinnon osa-alueilla (ESG).

Uskomme Isletillä vahvasti, että teknologian avulla voimme rakentaa kestävämpää tulevaisuutta. Uusi vastuullisuusviitekehyksemme auttaa integroimaan vastuullisuuden osaksi jokaista asiakasprojektiamme. Se ei ainoastaan mahdollista vastuullisempaa liiketoimintaa, vaan pyrkii myös herättämään uusia, innovatiivisia ajatuksia vastuullisuuden edistämiseksi. Tavoitteenamme on, että jokainen teknologiaprojekti ei ainoastaan toteuta liiketoiminnallisia tavoitteita, vaan myös edistää kestävää kasvua ja vastuullista toimintaa. Viitekehys on osa Isletin sitoutumista paremman tulevaisuuden rakentamiseen teknologian avulla.

Janina Luoto

Toimitusjohtaja, Islet Group

Tavoitteenamme on, että pilotoinnin ja siirtymä-ajan jälkeen kaikissa projekteissamme sovelletaan vastuullisuuden viitekehitystä. Näin voimme yhdessä toimia entistä vastuullisemmin ja kestävämmin. Haluamme vaikuttaa viitekehyksellämme siihen, millaisen maapallon jätämme seuraaville sukupolville.

 

Ota yhteyttä:

 

 

#vastuullisuus #vastuullisuudenviitekehys #ESG 

Like what you read? Share this!