Anna kun arvaan: sinäkin olet kuullut älykkäiden yritysten liiketoiminnan vahvuuksista ja haluat nyt yrityksesi tulevan sellaiseksi? Tietysti, luonnollisesti – kuka nyt ei haluaisi viedä yritystään uudelle tasolle?

Digitaalisten ratkaisuiden kehittyessä jatkuvasti monimuotoisemmiksi, data ja analytiikka tuovat yrityksille uusia mahdollisuuksia transformoida liiketoimintaansa. Jos haluat olla toimialasi etulinjassa, on tärkeää jatkuvasti uudistua. Älykkäät yritykset ovat kilpailijoitaan edellä juurikin siinä, että he ovat integroineet prosessinsa kokonaisvaltaisesti. Teknologian avulla ne pystyvät keräämään tietoa ja vaikuttamaan eri sidosryhmien kokemuksiin sekä saamaan ajantasaisen syvemmän ymmärryksen liiketoiminnastaan, joka johtaa konkreettisiin toimiin. Se voi tarkoittaa esimerkiksi ennakointia tai trendien havaitsemista nopeammin perustuen omaan dataan ja sen perusteella palvelukokonaisuuden mukauttamista asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Mutta miksi kokemustiedot ovat niin tärkeitä? Ja mitä operatiivisia prosesseja niihin liittyy?

 

Lähde: SAP

 

Riippumatta siitä, millä toimialalla olet, haluat parantaa asiakaskokemusta ylläpitääksesi ja kasvattaaksesi asiakaskuntaasi jatkuvasti ylittämällä heidän odotuksensa. Erinomainen asiakaskokemus on selvä kilpailuetu, ja sillä on tärkeä rooli, kun asiakas päättää valita tuotteesi tai palvelusi jonkin muun vaihtoehdon sijaan. Sama koskee työntekijöiden kokemuksia. Haluat työvoimasi pysyvän sitoutuneena, uskollisena ja kykenevänä tekemään parhaansa sen sijaan, että he käyttäisivät aikaansa tuottamattomissa tehtävissä tai kamppailisivat töiden kanssa erillisissä prosesseissa, jotka eivät toimi tehokkaasti yhteen.

Toisaalta erilaiset liiketoimintaprosessit muodostavat jokapäiväisen liiketoiminnan ytimen. Jos prosesseja ei ole integroitu, yritys ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla. On ehdottoman tärkeää ymmärtää liiketoiminnan kannalta kriittiset tietovirrat ja kuinka tehokkaasti yhdistää erilaiset ratkaisut yhteen ja yhdenmukaistaa toiminnot end-to-end -näkökulmasta.

SAP:n integroitujen ratkaisujen avulla yrityksesi voi ottaa kokemusliiketoiminnan vakavasti. Positiivinen ja oivaltava kokemus voidaan saavuttaa integoimalla prosessit alusta loppuun sujuvuuden varmistamiseksi eri toimintojen välillä. Samanaikaisesti useat ekosysteemit sulautuvat yhteen ja myös integraatioalustan roolista on tullut kriittinen.

Kehittäjätiimimme vetäjä János Sinkó ja hänen tiiminsä auttavat mielellään alkuun pääsemisessä!

 

János Sinkó
Kehittäjätiimin vetäjä, Isletter

 

Blogin kirjoittaja János Sinkó on saaremme tekninen guru, senior arkkitehti ja kehittäjätiimimme vetäjä. Hän on erikoistunut integraatioihin ja hänellä laaja kokemus erilaisten ratkaisuiden teknisestä suunnittelusta ja toteutuksesta. Hänen tiiminsä auttaa asiakkaitamme muun muassa vaativissa integraatioprojekteissa, moniulotteisissa sovelluskehitystoimeksiannoissa ja intuitiivisten käyttökokemusten rakentamisessa.

 

#Data #Analytics  #SAP #IsletGroup #Isletters #IntelligentEnterprises #SAPBusinessTechnologyPlatform #BusinessTechnologyPlatform #BTP #SAPCloudPlatfrom #SCP #SAPS4HANA #S4HANA #integraatiot #integraatiorajapinnat #tietovirrat

Like what you read? Share this!