TIEKARTAT, KILPAILUTUKSET JA STRATEGIAT

Tiekartat

Tiekartan avulla saamme muodostettua strategisen suunnitelman, joka määrittelee tavoitteet ja tuotokset sisältäen päävaiheet sekä virstanpylväät – visuaalinen suunnitelma miten navigoida perille kokonaisuus huomoiden.

Esiselvitykset

Esiselvityksessä määritellään projektin tavoitteet ja selkeä sekä hallittava laajuus, sekä kustannusennuste sisältäen resurssisuunnitelman sekä ulkopuolisten että sisäisten resurssien osalta. Lisäksi esiselvityksellä on mukana joko hankeen aikataulu ja/tai tarkempi projektin tai kehitysvaiheen aikataulu.

Esiselvitys antaa hyvän kartan kohti tulevaisuutta sisältäen oleelliset suunnitelmat ja visuaaliset yhteenvedot, joilla mahdollistaa hankkeen tai projektin onnistumisen edellytykset.

Janne Anttila

OTA YHTEYTTÄ
Janne Anttila
CBO, Isletter
janne.anttila@isletgroup.fi
+358 45 672 8569

LUE LISÄÄ