Sveitsiläiseen Zehnder Groupiin kuuluva suomalainen ilmanvaihtolaitteiden valmistaja Enervent Zehnder halusi ymmärtää liiketoimintakriittisten prosessiensa tilanteen paremmin. Liiketoiminnan prosesseja ei oltu dokumentoitu, vaan tieto oli organisaation työntekijöillä. Enervent lähti kartoittamaan uutta ERP-ratkaisua varten prosessejaan, ja siten tuli tarve myös dokumentoida ja ymmärtää niiden nykytilanne.

“Isletin ratkaisukeskeinen ajattelu, kyky ymmärtää tarvettamme ja vahva liiketoimintaprosessiosaaminen vakuuttivat meidät. He tarjosivat juuri sellaisen palvelukokonaisuuden, jota tarvitsimme prosessiemme kartoittamiseksi ja kuvaamiseksi “, Enerventin IT-projekteista ja markkinoinnista vastaava Sonja Häggman kertoo.

Yhteistyö ja sen hyödyt

Yhteistyö Isletin ja Enervent Zehnderin välillä eteni, kun aloitettiin suunnittelemaan emoyhtiö Zehnder Groupin SAP-järjestelmän käyttöönottoa Enerventille Suomeen. Samalla havaittiin pikainen tarve GAP-analyysille, joka edellytti tarkkoja prosessikuvauksia. Neljä keskeistä prosessialuetta – talous, myynti, hankinta ja tuotanto – kaipasivat kuvauksia. Isletin asiantuntijat toteuttivat prosessikartoituksen ja dokumentoinnin joustavasti ja tehokkaasti Enerventin toiveiden mukaisesti.

Prosessikuvausten tavoitteena oli saada yhteinen ymmärrys emoyhtiön ja Enerventin välillä paikallisista prosesseista ja tunnistaa mahdollisia eroavaisuuksia prosessien läpiviennissä. Lisäksi kuvaukset helpottivat kommunikaatiota ja tiedonvaihtoa, kun projektitiimin jäsenet ymmärsivät paremmin järjestelmältä vaadittavia tarpeita ja odotuksia. Prosessikuvaukset auttoivat myös suunnittelemaan paremmin projektin läpivientiä, kun GAP-analyysi saatiin tehtyä tarkemmin ja tehokkaammin.

Lopputuloksena, Islet toimitti Enerventille ylätason prosessikuvaukset sekä tarkemman tason kuvaukset prosessien vaiheista. Tiukasta aikataulusta huolimatta projekti toteutettiin ajallaan, ja alle arvioidun budjetin. Yhteistyö oli sujuvaa ja palaute Isletin asiantuntijoista erittäin positiivista. Prosessien kuvaukset auttoivat emoyhtiön ja Enerventin eri liiketoiminta osa-alueiden edustajia ymmärtämään alusta loppuun liiketoimintaprosesseja perusteellisemmin, tunnistamaan pullonkauloja ja tehostamismahdollisuuksia, sekä määrittelemään ja tunnistamaan liiketoiminnan lokaaleja tarpeita, vaatimuksia ja erityispiirteitä. Lisäksi samalla pystyttiin tunnistamaan alueita jotka saattavat aiheuttaa riskejä itse projektissa.

Tuloksia ja jatkuvaa yhteistyötä

Yhteistyön tulokset olivat erinomaisia: Isletin asiantuntijat toimittivat laadukkaat prosessikuvaukset sovitussa aikataulussa ja budjetissa. Tämä helpotti Enerventin emoyhtiön GAP-analyysia ja toi kustannussäästöjä.

Yhteistyömme Isletin kanssa on ollut sujuvaa ja tuloksellista. Isletin konsulttien kanssa on ollut miellyttävä tehdä töitä, ja heidän panoksensa oli tärkeä projektin onnistumisessa. 

Sonja Häggman

Head of Customer Excellence, Enervent Zehnder

Tämä positiivinen kokemus on johtanut yhteistyön jatkumiseen. Islet tukee Enerventiä heidän SAP-rollout projektissaan paikallisena kumppanina, vastaten erilaisiin tarpeisiin. Tämä on osoitus molempien osapuolten tyytyväisyydestä yhteistyöhön ja sen tuomiin tuloksiin.

Olemme iloisia, että olemme voineet tukea Enerventiä sekä prosessien kartoituksessa että kuvauksissa ja itse järjestelmäkäyttöönotossa. Yhteistyö on ollut sujuvaa ja välitöntä. 

Jukka Penttinen

Liiketoimintajohtaja, Business Transformations, Islet Group

 

– – – – – –

Enervent Zehnder on suomalainen yritys, jonka intohimona on sisäilmasto. Enervent on kehittänyt, valmistanut ja markkinoinut sisäilmastoa parantavia energiatehokkaita ratkaisuja vuodesta 1983 lähtien, missionaan auttaa ihmisiä asumaan ja työskentelemään terveellisessä ja miellyttävässä sisäilmastossa

Jukka Penttinen
CBO – Business Transformations, Isletter
jukka.penttinen@isletgroup.fi
+358 40 355 1973

 

 

#Enervent Zehnder #ZehnderGroup #referenssi #asiakastarina #SAP #ERP #Toiminnanohjaus #prosessikartoitus #prosessikuvaus #liiketoiminnankehittäminen

Like what you read? Share this!