SAP esitteli äskettäin tuotejalanjäljen hallintaratkaisun, SAP Product Footprint Management:in (SAP PFM), joka auttaa teollisuusorganisaatioita laskemaan ja saamaan näkyvyyden hiilijalanjälkeensä. Ratkaisu on pilvinatiivi sovellus, joka laskee tuotteen hiilijalanjäljen säännöllisesti ja mittakaavassa ottaen huomioon tuotteen koko elinkaaren. Ratkaisun avulla yritykset voivat vähentää toimintansa hiilidioksidipäästöjä.

Organisaatiot ympäri maailmaa ovat eri vaiheissa kestävän kehityksen aloitteiden käyttöönotossa ja päästöjen kompensoinnissa. SAP Product Footprint Management:in avulla asiakkaat saavat tietoa tuotteidensa ympäristövaikutuksista koko elinkaaren ajan. Yritykset käyttävät tietoa esim. tuotteiden ja prosessien optimointiin sekä sisäiseen ja ulkoiseen raportointiin. Ratkaisu käyttää olemassa olevaa liiketoimintatietoa uudelleen ja yhdistää sen ympäristötekijöihin laskeakseen tuotteen jalanjäljen säännöllisesti ja vaaditussa skaalassa. Lasketut jalanjäljet integroidaan takaisin päästä päähän -prosesseihin.

Esimerkki SAP PFM -ratkaisun näyttönäkymästä

 

SAP PFM:n hyödyt ja liiketoiminta-arvot

 

SAP PFM auttaa yrityksiä laskemaan ja seuraamaan hiilijalanjälkeään ja niihin liittyviä liiketoimintavaikutuksia. Se antaa tietoa tuotteiden hiilijalanjäljestä ja mahdollistaa toimet niiden optimoimiseksi. Voimme odottaa hiilen hinnan nousevan pilviin tulevaisuudessa, joten on tärkeää, että teollisuusyritykset ottavat tuotteen koko elinkaaren hallintaansa ja hallitsevat siihen liittyviä päästöjä tehokkaasti luotettavien ja reaaliaikaisten tietojen perusteella.

Ympäristötietoinen toiminta on erittäin tärkeää ilmastonmuutoksen torjunnassa. Myös asiakkaat ja työntekijät odottavat, että yritykset vähentävät kielteisiä vaikutuksiaan planeetallemme. Ilmastonmuutos on uhka planeettamme tulevaisuudelle, ja jokaisen organisaation tulisi tehdä muutoksia lieventääkseen sen vaikutuksia. SAP Product Footprint Management:in avulla organisaatiosta voi tulla alansa edelläkävijä päästöjen vähentämisessä tuotetasolla. Yritykset käyttävät SAP PFM -ratkaisua myös laskemaan, analysoimaan ja esittämään tuloksia hallituksen vaatimusten ja määräysten täyttämiseksi.

SAP PFM vähentää tuotejalanjälkien laskemisen, analysoinnin ja raportoinnin työtä ja kustannuksia. Yksinkertaistetulla laskentamenetelmällä joka käyttää valmiiksi määritettyjä malleja ratkaisu vapauttaa myös sisäisiä resursseja lisäarvoa tuottavaan työhön. SAP PFM on helppo ottaa käyttöön, intuitiivinen käyttää ja eliminoi manuaalisesta työstä johtuvat virheet.

 

SAP PFM:n tärkeimmät ominaisuudet

 

SAP PFM – tuoteominaisuudet
Lähde: SAP Product Footprint Management: Q4-22 Updates & Highlights | SAP Blogs

 

  1. Tietojen hankinta

SAP S/4HANA:n tai SAP Business ByDesign:in perustietojen integrointi – jo saatavilla olevien ja validoitujen tietojen uudelleenkäyttö.

  1. Päästökertoimien hallinta

Päästökertoimien tuominen elinkaaren arviointitiedoista jalanjälkien laskemiseksi oikeassa mittakaavassa koko tuotevarastossa. Toistaiseksi tiedot haetaan SAP Life Cycle Assessment (LCA) -tietokannasta tai käytetään LCA-tietokannan tarjoajien, kuten Ecoinventin, tietoja. Myöhemmin suunnitelmana on käyttää tietoja suoraan toimittajilta.

  1. Jalanjäljen laskeminen

Ennalta määritetyn jalanjäljen laskentamallin avulla voidaan määrittää laskentapariin lisättävät tuotteet, jokaisen tuotteen päästökertoimella (sekä ostetut materiaalit että tuotannon raaka-aineet), jolloin saadaan yleiskuva hiilipäästöistä tuotteen elinkaaren aikana. Kuljetustoimintoja lisäämällä saadaan ostoksesta luotettava jalanjälkiarvo (ilmoitettu ostotilauksessa).

Johtamisen näkökulmasta ratkaisu tarjoaa sisäänrakennetun keskitetyn hiilen hintalaskelman parempaan budjetointiin ja suunnitteluun.

  1. Jalanjäljen analytiikka

Pisteytys ja analytiikka auttavat ymmärtämään helposti tuotteen jalanjälkeä koskevia tietoja – sukeltamaan syvälle tuotetasolle ja näkemään, millä komponentilla on suurin jalanjälkivaikutus, ja päättämään sen perusteella vaihdetaanko toimittajaa vai tuotantomenetelmää.

  1. Jalanjäljen integrointi

SAP:n päästä päähän -liiketoimintaprosesseja voidaan laajentaa upottamalla kasvihuonekaasupäästöjä koskevia tuotejalanjälkitietoja.

 

 

Jos haluat tietää lisää ratkaisusta, ota yhteyttä!

 

Lisäksi Islet on kehittänyt päästöjen laskenta- ja raportointisovelluksen.

Asiakastarina: Islet toteutti Transmerille päästölaskennan ja -raportoinnin sovelluksen vastuullisuustyön tueksi – ISLET (isletgroup.fi)

 

 

#vastuullisuus #hiilidioksidipäästöt #tuotejalanjälki #hiilijalanjälki #SAP #SAPProductFootprintManagement #SAPPFM #päästölaskenta #ProductLifecycle

Like what you read? Share this!