Osana Transmeri Groupin ja Islet Groupin pitkään jatkunutta yhteistyötä, Isletin Data ja analytiikka -tiimi toteutti Transmerille päästöjen laskemiseen ja raportointiin suunnitellun sovellusratkaisun. Uusi sovellus tukee Transmerin tekemää vastuullisuustyötä yhdistämällä sekä vastuullisuuden että tiedolla johtamisen näkökulmat. Niin tiedolla johtaminen kuin vastuullisuus ja kestävä kehityskin ovat Isletille ja Transmerille yhteisiä ja molempien yritysten toimintaa ohjaavia teemoja ja arvoja, jotka ovat vahvasti läsnä päivittäisessä tekemisessä.

Transmeri Group on suomalainen vuonna 1928 perustettu valmistukseen, maahantuontiin ja tukkukauppaan erikoistunut perheyritys. Vastuullisuus on kulkenut sen arvoissa mukana alusta asti, mutta viime vuosina yritys on nostanut sen aivan uudella tavalla tekemisensä ytimeen aina omistajaohjauksesta päivittäiseen liiketoimintaan. Myös Isletille vastuullisuus on aina ollut tärkeä arvo ja yksi identiteetin tukijaloista. Vuonna 2015 tehdyn sukupolven vaihdoksen myötä vastuullisuustyöhön on panostettu entistäkin enemmän, muun muassa #IsletgoesItämeri-kampanjan, Mimmit koodaa -yhteistyön sekä muiden vastuullisuushankkeiden muodossa. Erityisen tärkeää Isletille on myös mahdollistaa ja auttaa asiakkaitaan pääsemään omiin vastuullisuustavoitteisiinsa tukemalla heitä siinä sekä osaamisen että teknologian keinoin.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet toimivat sekä Isletin että Transmeri Groupin vastuullisuustyön viitekehyksenä. Transmeri Groupin vastuullisuusohjelmassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteista tärkeimmiksi kohdealueiksi on nostettu 8 – Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, 13 – Ilmastotekoja sekä 17 – Yhteistyö ja kumppanuus.

Hiilineutraalius on tärkein Transmeri Groupin strategisista vastuullisuusteemoista. Tavoitteen mukaan Transmeri haluaa olla hiilineutraali kiinteistöjen, liikkumisen ja kuljetusten osalta vuoteen 2030 mennessä. Vauhdittamaan tavoitteen saavuttamista Transmeri ja Islet toteuttivat yhteistyössä päästölaskenta- ja raportointisovelluksen. Sen avulla päästöihin liittyvää tietoja voidaan Transmerilla kerätä, mitata, analysoida ja raportoida entistä tehokkaammin. Tietoon pohjautuen tarvittavia päätöksiä ja toimenpiteitä  vastuullisuuden edistämiseksi voidaan siten tehdä entistä nopeammin ja tarkemmin.

 

Yritysvastuu on meille ihmisistä ja ympäristöstä huolehtimista yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa. Olemme todella innoissamme tästä yhteisinnovaatioprojektista Isletin kanssa myös tästä näkökulmasta. Olemme hyvin tyytyväisiä sekä ratkaisuun että yhteistyöhön Isletin kanssa. Jaetut arvot sekä pitkäaikainen toimiva yhteistyö olivat hyvä pohja lähteä projektiin.

Kimmo Koho

Tietohallinto- ja vastuullisuusjohtaja, Transmeri Group

Itse ratkaisu perustuu erittäin käytettyyn ympäristövaikutusten laskemiseen kehitettyyn Kasvihuonekaasuprotokollaan (Greenhouse Gas eli GHG-Protocol)Microsoftin Power Platform -teknologioita hyödyntävä sovellus muuntaa annetut tiedot eri päästölähteistä yhteen ja samaan yksikköön. Siten esimerkiksi ajoneuvoista, rakennuksista tai mistä tahansa suorista tai epäsuorista päästölähteistä olevat päästöt (Scope 1, 2 & 3) saadaan laskettua yhteen ja raportoitua vertailtavassa muodossa. Osana käyttöönottoprojektia sovellus integroitiin Transmerin jo olemassa olleisiin data-alustoihin sekä käytössä olleeseen Power BI -raportointityökaluun. Integraation ansiosta päästöihin liittyvän tiedon hallinta, raportointi ja analysointi pysyy mahdollisimman suoraviivaisena ja helppona. Lisäksi sovellus myös brändättiin Transmeri Groupin brändin mukaiseksi.

On aina todella palkitsevaa päästä mukaan kehittämään asiakkaan tiedolla johtamisen toteutumista, mutta erityisesti silloin, kun samalla datan ja raportoinnin keinoin pystytään edistämään myös asiakkaan vastuullisuustavoitteita. On hienoa todeta ratkaisun jo selkeyttäneen prosesseja ja vähentäneen manuaalista työtä tavoitteiden seurannan ja raportoinnin parissa. Uskon, että voimme yhdessä jatkaa innovointia ja tuoda sovellukselle myös uusia käyttökohteita jo alkuvaiheessa määriteltyjen rinnalle.

Janne Anttila

Liiketoimintajohtaja, Data & Analytiikka, Islet Group

Islet on myös paketoinut Microsoftin kvalifioiman päästösovelluksen helposti hankittavaksi kokonaisuudeksi mille tahansa organisaatiolle. Sovellus tehostaa tiedon keruuta päästöistä ja mahdollistaa tulosten raportoinnin helposti havainnollistettavassa muodossa sähköisesti.

Katso myös video: Päästösovellus tukee Transmeri Groupin vastuullisuustyötä

Kiinnostuitko kuulemaan lisää päästösovelluksesta? Ota yhteys Janneen:

Janne Anttila
CBO – Data and Analytics, Isletter
janne.anttila@isletgroup.fi
+358 45 672 8569

#IsletGroup #TransmeriGroup #päästösovellus #vastuullisuus #raportointi #Microsoft #PowerBI #data #analytiikka #kestäväkehitys #hiilineutraalius

Like what you read? Share this!