Islet on paketoinut toiminnanohjausratkaisun käyttöönoton valmistavan teollisuuden yrityksille pohjautuen SAP S/4HANA Cloud -teknologiaan. Paketoinnin avulla tuotannolliset yritykset pystyvät hyödyntämään ratkaisua liiketoimintansa tehostamiseen ja kasvattamiseen nopeammin ja pohjautuen toimialan parhaisiin käytänteisiin.

SAP:in kvalifioima, paketoitu kumppaniratkaisu on integroitu kokonaisratkaisu, joka hyödyntää markkinajohtaja SAP:in modernia pilvipohjaista toiminnanohjausjärjestelmää ja uusia jatkuvia innovaatioita yhdessä Isletin vahvan valmistavan teollisuuden toimialaosaamisen kanssa. Paketointi mahdollistaa asiakkaille käyttöönottoprojektissa nopean lisäarvon saannin, matalamman riskin ja kustannustehokkaan läpiviennin.

 

 

Islet Smart Manufacturing paketointi pitää sisällään kattavan toiminnanohjausratkaisun toteutuksen valmistavan teollisuuden yrityksille kattaen kaikki yrityksen tärkeimmät toiminnot mukaan lukien tuotannon, myynnin, hankinnan, talouden sekä varaston- ja jakeluketjunhallinnan. Sen avulla valmistavan teollisuuden yritys pystyy hallinnoimaan eri tuotantostrategioita, myös monimutkaisissa tuotantoympäristöissä ja varmistamaan läpinäkyvyyden kapasiteetin hallinnassa. Ratkaisu auttaa tuotannollista yritystä johtamaan tehokkaasti alihankintaoperaatioita yhteistyössä sisäisen tuotannon kanssa osana tuotannon suunnittelua, sekä synkronoimaan sisäiset materiaalivirrat tehokkailla tuotannon operaatioilla. Ratkaisun avulla yritys saa läpinäkyvyyden tuotekustannuslaskelmaan ja pystyy optimoimaan varaston arvoa samalla parantaen tuotteiden saatavuutta.

SAP S/4HANA on moderni pilvipohjainen ratkaisu, joka on suunnattu yritysten koko liiketoiminnan ohjaukseen ja ydinprosessien hallintaan. S/4HANA on SAP:in lippulaivatuote – laajasti kansainvälisillä markkinoilla käytetty koestettu, älykäs, tietoturvallinen ja helposti integroitava toiminnanohjausjärjestelmä. Paketoitu kokonaisratkaisu antaa tuotannollisille yrityksille reaaliaikaisen näkymän toiminnan tärkeimpiin lukuihin ja standardoi tukiprosessit. SAP S/4HANA Cloud -toiminnanohjausratkaisun avulla valmistavan teollisuuden yritykset saavat liiketoimintaansa arvokasta tietoa oikeaan aikaan ja pystyvät ohjaamaan toimintaansa tietoon perustuen. Ratkaisu tuo yhtenäisyyttä ja kustannustehokkuutta toiminnanohjaukseen, mahdollistaen kasvun uudenlaisille palveluille ja liiketoimintamalleille. Lue lisää täältä.

Isletillä on vahva valmistavan teollisuuden kokemus, ja he ovat onnistuneesti auttaneet useita tuotannollisen alan yrityksiä transformaatioprojekteissa. Näin ollen pilvipohjaisen SAP S/4HANA Cloud -toteutuksen paketointi oli looginen askel palvellaksemme yhdessä tuotannollisia asiakkaita paremmin. SAP S/4HANA Cloud sopii erinomaisesti valmistavan teollisuuden yrityksille, jotka haluavat suoraviivaistaa prosessejaan ja keskittyä kasvuun.

Arto Saarinen

Partner Solution Adoption Director, Nordic & Baltic, SAP Finland

 

Paketointi löytyy myös SAP:in Partner Package Finder -sivuilta: Islet Smart Manufacturing

 

Jukka Penttinen
CBO – Business Transformations, Isletter
jukka.penttinen@isletgroup.fi
+358 40 355 1973

 

 

 

#IsletGroup #valmistavateollisuus #tuotantoyritys #tuotanto #toiminnanohjaus #SAP #S4HANA #ERP #RisewithSAP #pilviERP #S4HANACloud

Like what you read? Share this!