Suomalainen kansainvälisesti toimiva Kivisampo Oy valmistaa, maahantuo ja toimittaa kiviaines-, metalli- ja kierrätyssektoreille laiteratkaisuja sekä laitoksia erilaisiin tarpeisiin. Yritys on tehnyt viime vuosina vahvaa kasvua ja sillä on kunnianhimoisia tavoitteita myös tulevaisuutta ajatellen. Kivisammon aikaisemmin käyttämät järjestelmät tukivat kuitenkin puutteellisesti kasvavaa liiketoimintaa, minkä vuoksi he lähtivät etsimään keskitettyä, modernia ja skaalautuvaa toiminnanohjausratkaisua. SAP Business ByDesign -ratkaisu valikoitui heidän toiminnanohjauksensa ytimeksi ja Islet Group kumppaniksi hankkeeseen.

Kivisampo lähti kartoittamaan toiminnanohjausjärjestelmää, jonka avulla voitaisiin digitalisoida heidän prosessejaan laajasti sekä edistää tiedolla johtamista parantamalla läpinäkyvyyttä ja tiedon siirtoa läpi organisaation eri liiketoiminnan osa-alueiden. Tärkeää Kivisammolle oli etenkin, että talouden ja logistiikaan liittyvät prosessit ovat alusta loppuun samassa integroidussa järjestelmässä. Samalla modernin ratkaisun kautta nähtiin mahdollisuus lisätä merkittävästi automaatiota ja etenkin logistiikan puolella vähentää manuaalista työtä. Lisäksi myynnin seurantaa haluttiin kehittää eteenpäin läpinäkyvämmäksi ja sitä kautta tehokkaammaksi ja helpommin johdettavaksi.

Olemme valmistavan PK-sektorin yritys ja halusimme valita tulevaisuuden järjestelmän, joka skaalautuu kasvumme mukana ja on helppokäyttöinen. Tämän päivän nopeasti muuttuvassa markkinassa tiedonkulun sujuvuus ja päätöksenteko ajantasaiseen tietoon perustuen ovat elinehtoja. Siksi olemme todella tyytyväisiä, että pystymme kattamaan laaja-alaisesti eri prosesseja yhden ja saman integroidun ratkaisun kautta.

Andrey Malkki

Toimitusjohtaja, Kivisampo Oy

“Se mahdollistaa yksinkertaisemman järjestelmäarkkitehtuurin ja toisaalta yhden ajan tasalla olevan tietolähteen ja sujuvamman tiedon jakamisen. Islet oli juuri sopivan kokoinen kumppani meille – heillä on vankkaa kokemusta alaltamme, yhteistyö on ollut välitöntä, ajantasaista ja helppoa. Koko tiimillämme on vahva luotto yhteiseen tekemiseemme.”, jatkaa Kivisampo Oy:n toimitusjohtaja Andrey Malkki.

 

Kivisampo toimittaa laite- ja kalustoratkaisuja muun muassa kiviaines-, metalli- ja kierrätysalan käyttöön.

On ollut hienoa päästä tekemään yhteistyötä ja ammentamaan yrityksemme vankkaa teollisuuden puolen osaamista Kivisammon projektin ja ratkaisun parissa. Laajasti käyttöönotettavan SAP Business ByDesign -toiminnanohjausjärjestelmän avulla Kivisampo digitalisoi kattavasti prosessinsa. Lisäksi tarvittava tieto on aina helposti saatavilla ja ajan tasalla. Näin liiketoimintaa pystytään johtamaan tulevaisuudessa proaktiivisesti ja dataohjautuvasti.

Jukka Penttinen

Liiketoimintajohtaja, liiketoimintatransformaatiot, Islet Group

Kansainvälisesti toimivana ja kasvavana yrityksenä Kivisammolle erityisen tärkeää on myös, että ratkaisu on pitkällä aikajänteellä kestävä ja erilaisissa muutoksissa sujuvasti toiminnan mukana skaalautuva toiminnanohjausjärjestelmä. Sen ansiosta Kivisammon johto ja henkilökunta voivat keskittyä yrityksen ydinliiketoiminnan kasvattamiseen. Pilvipohjaisena ERP-järjestelmänä SAP Business ByDesign on kvartaaleittain tapahtuvien päivitysten ansiosta aina ajan tasalla ja asiakkaat Kivisampo mukaan lukien saavat jatkuvasti uusia innovaatioita hyödynnettäväkseen järjestelmässä.

ERP-projektin myötä Kivisammon toiminnassa modernisoidaan ja digitalisoidaan kattavasti myynnin ja asiakkuuksienhallinnan, taloushallinnon, hankinnan, tuotannon ja varastonhallinnan prosessit.

 

 

Kivisampo Oy on vuonna 1961 perustettu suomalainen, kansainvälisesti toimiva valmistavan teollisuuden yritys, joka valmistaa, maahantuo ja toimittaa murskaimia ja seulontakalustoa, kuljettimia, tela-alustaisia murskausyksiköitä sekä muuta kiviaines-, metalli- ja kierrätysalaan liittyvää erikoiskalustoa. Yrityksen liikevaihto vuonna 2020 oli noin 11 miljoonaa euroa ja se työllisti noin 35 henkeä. Kouvolassa sijaitsevan päätoimipaikan lisäksi yrityksellä on toimipisteet myös Tampereella ja Kiteellä.

 

Haluatko kuulla lisää SAP Business ByDesign -ratkaisusta? Tutustu tarkemmin sivuiltamme tai ota yhteys saarellemme:

Jukka Penttinen CBO – Business Transformations, Isletter jukka.penttinen@isletgroup.fi
+358 40 355 1973

 

 

 

 

#ISLETGroup #SAP #BusinessByDesign #Pilvi #ERP #Toiminnanohjaus #Toiminnanohjausjärjestelmä #SAPBusinessByDesign #Kivisampo #valmistavateollisuus #manufacturing #SaaS #Software #System #EnterpriseResourcePlanning #CloudERP

Like what you read? Share this!