Jokainen yrityshän tietää oman data- ja analytiikkaratkaisunsa nykytilan, siis sen hyvät ja huonot puolet, kehitystarpeet ja -mahdollisuudet – vai tietääkö sittenkään? IT-osastolla yleensä tunnetaan paremmin missä jamassa teknisesti ollaan ja mahdollisesti se, ovatko ratkaisut tulevaisuuden kestäviä. Liiketoiminnan henkilöt taas todennäköisesti ymmärtävät paremmin sen miten nykyiset ratkaisut tukevat tai jättävät tukematta päivittäistä työtä. Ideaalitilanteessa kuitenkin yrityksessä eri osastoillakin olisi nykytilanteesta yksi yhtenevä käsitys, joka olisi muodostettu objektiivisesti monista eri näkökulmista tarkastellen.

Kaikkeen tottuu ajan saatossa ja useasti itse kehitetty ratkaisu on tietenkin kuin oma lapsi. Omaan nykytilaan ja ratkaisuihin kiintyy helposti. Kiintymys myös saattaa sokaista tekijänsä ja estää näkemästä todellista tilannetta ja kehitystarpeita – ennen kuin huomaakaan, voi tulla ajelehtineeksi matalaan ja kivikkoiseen lahteen vailla turvallista väylää ulos. Ilman hyvää vertailukohtaa muihin yrityksiin, vastaaviin ratkaisuihin tai yleisesti markkinan kehitykseen voikin olla vaikea tiedostaa missä me olemme oikeasti menossa. Data ja analytiikka aihealueena kehittyy valtavaa vauhtia, niin sen teknologiat kuin erilaiset metodologiat ja arkkitehtuuritkin. Jos ei tiedä mikä on mahdollista, on tietysti vaikea tietää mitä voi tai tulisi ylipäätään vaatia ratkaisulta.

Harvassa yrityksessä ehditään oman ydinliiketoiminnan ohella seuraamaan kaikkien teknologioiden kehitystä, mitä ne mahdollistavat ja mitä muut yritykset tekevät saadakseen datasta enemmän ja enemmän todellista hyötyä. Sen seuraaminen onkin meidän data- ja analytiikka-alan ammattilaisten tekemisen ydintä: ISLETin data ja analytiikka-alan huipputiimillä on aina se viimeisin käsitys, ymmärrys ja kyky auttaa myös teidät suotuisalle kurssille.

Nykytila-analyysin teettäminen ulkopuolisella toimijalla kannattaa ennaltaehkäisevästi tehdä tietyin väliajoin, oli ongelmia tai ei. Ulkopuolinen asiantuntija tarkastelee yrityksenne nykytilaa objektiivisesti ja pystyy muodostamaan realistisen käsityksen tilanteesta ilman yksittäisten henkilöiden mielipiteiden vaikutusta tai tunnesidettä nykyratkaisuihin. Analyysi perustuu tyypillisesti nykyisen ratkaisun läpikäyntiin riittävällä tasolla joko dokumentaation tai ratkaisun syvyyksiin syöksymällä, lisäksi tarvitaan haastatteluja tai työpajoja eri sidosryhmien kanssa ja tiettyjä muita tapoja kerätä sekä analysoida tietoa.

Toimeksiannosta riippumatta nykytila-analyysi on meillä ISLETillä aina osa datakonsultointipalvelujen toimitusta – on nimittäin vaikea suositella asiakkaalle yhtään mitään, jos ei ymmärrä heidän tilannettaan tällä hetkellä. Toimeksiannosta ja sen tavoitteista riippuen, nykytila-analyysi voidaan toki suorittaa eri tasoilla. Jos nykytila-analyysin on tarkoitus johtaa ratkaisun terveystarkastukseen (tai auditointiin), pääpaino on syvällisessä teknisessä analyysissä, jos taas toimeksiannossa on tarkoitus luoda BI- tai data-strategia, teknisillä yksityiskohdilla ei ole välttämättä niin suuri merkitys, vaan kokonaisuudella. Asiansa osaava asiantuntija tietää mikä on riittävä taso missäkin toimeksiannoissa.

Mitä sitten nykytila-analyysin tekijältä vaaditaan? Yksi tärkeimpiä ominaisuuksia on riippumattomuus. Jos toimittaja myy pelkästään teknologian XYZ lisenssejä tai palveluita, on iso riski, että se vaikuttaa analyysin lopputulokseen. Toki on myös tällöin mahdollista, että asiantuntija on aidosti riippumaton, vaikka yritys liputtaisikin tiettyjen tuotteiden nimiin. Toisaalta vaikka yritys olisi teknologiariippumaton, myös asiantuntija voidaan tuntea jonkin tietyn teknologian tai metodologian evankelistana. Lisäksi todella tärkeä tekijä on kokemus. Analyysin suorittavalla asiantuntijalla täytyy olla kokemusta kymmenistä eri yrityksistä, teknologioista ja toimialoista, jotta tulokset ja asiantuntemus pohjautuu riittävän laajaan aineistoon eikä kapeaan käsitykseen. Kolmas tärkeä ominaisuus on näkemyksellisyys. Asiantuntijan täytyy pulputa raikkaita ideoita ja hänellä täytyy olla näkemystä monesta eri näkökulmasta tiedolla johtamiseen, siihen liittyvään organisoitumiseen, toimintatapoihin, prosesseihin ja arkkitehtuureihin. Näkemys pohjautuu aina kokemukseen ja liian yksipuolinen kokemus johtaa todennäköisesti ideaköyhään lopputulokseen. Lopputuloksessa täytyy myös muistaa äärimmäisen vaikea tasapainottelu pilvilinnojen ja teknisten yksityiskohtien välillä. Liian ylätason analyysit johtavat aina liian abstrakteihin suunnitelmiin ja liian tekninen analyysi taas hukkuu helposti pieniin lillukan varsiin jolloin iso kuva unohtuu. Analyysin täytyy aina johtaa riittävän konkreettisiin, mutta kuitenkin näkemyksellisiin lopputuloksiin.

Analyysin tekeminen on aina loppujen lopuksi asiakaskohtaista. Vaikka tehokkuuden nimissä ja hyväksi havaittuihin käytäntöihin pohjautuen ISLETllä on toimituksiin valmis prosessi, toimintamalli ja materiaalipohjat, jokainen toimeksianto on aina kuitenkin omalla tavallaan uniikki ja palvelun kokonaisuus räätälöity juuri kyseisen yrityksen tarpeiden mukaan.

Olisiko tänään hyvä päivä selvittää missä teidänkin laivanne (tai laivastonne) seilaa data- ja analytiikkaratkaisujensa kanssa? Tutustu ISLETin datakonsultointipalveluihin ja ota yhteyttä, autamme hahmottamaan tilanteenne ja tarpeenne arktisen kirkkaaksi:

Janne Anttila CBO – Data and Analytics, Isletter janne.anttila@isletgroup.fi +358 45 672 8569

#data #analytiikka #nykytila-analyysi #tiedollajohtaminen #raportointi #IsletGroup 

Like what you read? Share this!