Kontiotuote Oy on aloittanut yhteistyön Islet Groupin kanssa kehittääkseen analytiikka- ja tietojenhallintaratkaisujaan, -prosessejaan ja -kulttuuriaan. Kontio haluaa hyödyntää dataa strategisena resurssina ja saavuttaa kilpailuedun markkinoilla.

 

Uusi tietoalusta parempaa datan integrointia ja raportointia varten

Kontio oli eriytymässä emoyhtiöstään PRT Forestista, mikä vaati heiltä uusien järjestelmien ja palveluiden käyttöönottoa, mukaan lukien uuden ERP-järjestelmän entisen tilalle. He tarvitsivat myös modernin ja skaalautuvan data-alustan integroimaan dataa useista eri lähteistä ja mahdollistamaan nopeamman ja tarkemman raportoinnin ja analytiikan liiketoimintakäyttäjille.

Data Lakehouse -arkkitehtuuri mahdollistaa ketteryyden ja innovoinnin

Islet toimitti huippuluokan Azure tietoalustaratkaisun käyttäen Isletin referenssiarkkitehtuuria modernien data-alustaratkaisujen toteuttamiseksi. Ratkaisu perustuu Data Lakehouse -arkkitehtuuriin, joka on moderni lähestymistapa, joka yhdistää datalampi- ja data varasto -paradigmien parhaat puolet. Data Lakehouse -arkkitehtuuri mahdollistaa rakenteellisen, puolirakenteellisen ja rakenteettoman datan tallentamisen ja käsittelyn yhdellä alustalla tarjoten korkean luotettavuuden, kustannustehokkuuden, suorituskyvyn ja hallinnan. Se tukee myös edistynyttä analytiikkaa ja koneoppimisen ominaisuuksia sekä joustavaa ja skaalautuvaa datan sisäänottoa ja muuntamista. Data Lakehouse -arkkitehtuuri auttaa vähentämään datasiiloja, monimutkaisuutta ja kustannuksia, sekä parantamaan datan ketteryyttä ja innovointia.

Islet käytti Azure Synapse Analyticsia rakenteellisen ja rakenteettoman datan tallentamiseen ja kyselyyn Azure Data Lake Storage -palvelussa, jossa data tallennettiin Delta Lake -muodossa korkean luotettavuuden ja suorituskyvyn saavuttamiseksi. Projekti hyödynsi myös Spark Poolia ja SQL Serverless Poolia Azure Synapse Analyticsissa nopean ja joustavan datan käsittelyn ja kyselyn mahdollistamiseksi. Raportointiominaisuudet luotiin Power BI:llä, mikä mahdollisti Kontiolle interaktiivisten mittaristojen ja liiketoiminnan visualisointien luomisen.

Arkkitehtuurin toimintaa tukevat olennaiset DevOps-käytännöt, mukaan lukien infrastructure-as-code, Azure DevOps versiohallintaan ja CI/CD-putket. Azure Monitor tarjoaa kattavan seurannan ja hälytykset järjestelmän terveyden ja suorituskyvyn ylläpitämiseksi. Lisäksi koko ratkaisun turvaa Microsoft Defender for cloud, varmistaen yritystason turvallisuuden kaikissa komponenteissa.

Parantunut liiketoiminnan tehokkuus, datan laatu ja itsepalveluanalytiikka

Uuden ratkaisun käyttöönotto on tuonut Kontiolle merkittäviä hyötyjä. Raportointiin ja analytiikkaan käytetyn datan laatu ja yhdenmukaisuus ovat parantuneet huomattavasti, mikä on johtanut luotettavampiin tuloksiin. Uusi ratkaisu on myös vähentänyt datan viivettä ja lisännyt datan saatavuutta, mahdollistaen nopeammat päätöksentekoprosessit. Lisäksi itsepalveluanalytiikan ja oivallusten kautta uusi ratkaisu on mahdollistanut liiketoimintakäyttäjille suoran pääsyn olennaiseen dataan.

Yhteistyömme Islet Groupin kanssa uuden data- ja analytiikkaratkaisun toteuttamiseksi on ollut erittäin onnistunut. Isletin tiimi ylitti odotuksemme ja voin lämpimästi suositella Isletiä kumppaniksi.

Jaakko Tiainen

CIO, Kontiotuote Oy

Kontio ja Islet Group odottavat innolla yhteistyön jatkumista ja uusien tapojen tutkimista datan ja analytiikan hyödyntämiseksi ja Kontion liiketoimintatavoitteiden tukemiseksi. Uusi ratkaisu tarjoaa vankan perustan tulevalle kehitykselle ja innovoinnille, sekä mahdollisuuksille integroida uusia datalähteitä ja saada uusia näkemyksiä. Hyödyntämällä datan ja analytiikan voimaa Kontio ja Islet pyrkivät tuottamaan arvoa asiakkaille ja sidosryhmille samalla, kun he parantavat Kontion johtoasemaa markkinoilla hirsitalojen valmistajana.

Olemme erittäin ylpeitä kumppanuudesta ja projektista Kontion kanssa. Uusi data- ja analytiikkaratkaisu on mahdollistanut Kontion tietojenhallinnan viemisen seuraavalle tasolle. Olemme kiitollisia Kontion meille osoittamasta luottamuksesta ja hyvästä yhteistyöstä toteutusprosessin aikana. Uskomme, että tämä on vasta alkua pitkälle ja hedelmälliselle yhteistyölle yritystemme välillä.

Janne Anttila

CBO Data & Analytics, Islet Group

Janne Anttila
CBO – Data and Analytics, Isletter
janne.anttila@isletgroup.fi
+358 45 672 8569

 

 

– – – –

Kontiotuote-konserni, yleisesti tunnettu Kontiona, on maailman suurin hirsirakennusten valmistaja. Kontion liikevaihto vuonna 2023 oli 54,3 miljoonaa euroa, ja henkilöstön määrä 245. Kontiolla oli vuonna 2023 vientiä 14 eri maahan. Kontiotuote-konserniin kuuluu kaksi yhtiötä: suomalainen Kontiotuote Oy ja ruotsalainen Kontio Hus Ab.

Like what you read? Share this!