ISLET Group on paketoinut SAP-teknologiaan pohjautuvan älykkään matka- ja kuluhallinnan ratkaisun, joka takaa tehokkaan prosessin ja käyttäjäystävällisyyden. ISLET SMART EXPENSE on SAPin kvalifioima kumppaniratkaisu ja se soveltuu eri toimialoilla toimiville keskisuurille yrityksille. Ratkaisu perustuu moderniin, pilvipohjaiseen SAP Concur -teknologiaan.

Matka- ja kululaskujen paketoidulla ratkaisulla otetaan yritykselle käyttöön matka- ja kululaskujen käsittelyyn helppokäyttöinen, lainmukainen ja yrityksen matkustuspolitiikkaan sopiva pilvipohjainen, kuukausittain päivittyvä ratkaisu. Se on käyttöönotettavissa sujuvasti yhdellä selkeällä paketoidulla kokonaisuudella, jonka varmistaa joustava integroitavuus yrityksen talouden ja henkilöstöhallinnon järjestelmiin.  Ratkaisu on tarkoitettu erityisesti eri toimialoilla toimiville keskisuurille yrityksille, joiden tavoitteena on joustava ja sujuva matka- ja kuluhallinnan prosessi.

Matka- ja kululaskujen käsittely on yksi yritysten henkilöstöhallinnon ja talouden prosesseista, jonka tulee olla sujuvaa niin laskuja tekeville, niitä tarkastaville ja käsitteleville kuin myös hyväksyville. Lähitulevaisuudessa automaatio tulee kasvattamaan rooliaan prosessissa entisestään tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntämisen kehittyessä, ja edelläkävijöillä on tässä mahdollisuus isoon kilpailuetuun. Skaalautuvuus organisaation mukana muuttuvassa toimintaympäristössä tulee ottaa huomioon, myös prosessin kattavuuden näkökulmasta. 

Käyttöönotettu kokonaisuus pitää sisällään matkalaskun tekemisen mobiilisti, kuittien käsittelyn sujuvasti hyödyntäen tekoälyä, sekä joustavan, yrityksen tarpeiden mukaisen tarkastus- ja hyväksyntäprosessin, aina maksatukseen saakka. Tämä mahdollistaa organisaation matka- ja kuluprosessin tehostamisen ja vähentää riskejä, sillä se varmistaa että tiedot ovat oikein ja aina saatavilla, ohjaten käyttäjää toimimaan lain  ja asetettujen vaatimusten mukaan. Ajansäästö helppokäyttöisellä ratkaisulla mahdollistaa keskittymisen muihin tehtäviin ja näin tuo kokonaisuudessaan säästöjä organisaatiolle ja paremman työntekijäkokemuksen. Yksi tärkeä osa on myös saada näkyvyyttä ja seurattavuutta koko organisaation kuluihin, mahdollistaen paremman ja vastuullisen päätöksenteon.

Islet Smart Expense on laajennettavissa lisätoiminnallisuuksilla ja skaalautuu yrityksen muutosten myötä.

Jenni Lonka

Jenni Lonka
CBO, Sourcing and Spend Management
jenni.lonka@isletgroup.fi
+358 40 567 5037

Lataa paketoidun ISLET SMART EXPENSE -ratkaisun kuvaus ja lue lisää hinnoittelusta, sekä projektin kestosta ja kattavuudesta:

#kululasku #matkalasku #transformaatio  #ISLETSmartExpense #SAPQualifiedPartnerPackagedSolution #SAPConcur #SAP #Concur #IsletGroup 

Like what you read? Share this!