Valmet Technologies käynnisti viime vuoden tammikuussa projektin, jonka tavoitteena oli hallitun toimintamallin perustaminen tilauksesta kassaan sekä tarjouspyynnöstä sopimukseen prosesseissa asiakkaidensa P2P-portaaleissa. Toimintamallilla haluttiin varmistaa, että Valmetilla on käytössään standardoidut, hallitut ja tarkoituksenmukaiset asetukset, rakenteet ja prosessit toimittajana erilaisissa asiakkaidensa hankintajärjestelmissä ja portaaleissa. Näin pyritään varmistamaan mahdollisimman selkeä ja tehokas yhteistyö toimittajana asiakkaiden käyttämissä järjestelmissä, ja parantamaan entisestään asiakassuhteita ja -tyytyväisyyttä, sekä sujuvoittamaan asiakkaan sekä Valmetin välistä toimintaa.

Kipinän projektille antoi Valmetin asiakkaiden aktiivisuus digitaalisen toimittajayhteistyön edistämisestä SAP Business Networkin kautta. SAP Ariban lisäksi projektin kokonaisuuteen sisältyy hallintajärjestelmistä myös toimintamallien kehitys Taulia ja Coupa P2P-ratkaisuihin, joita on käytössä myös Valmetin asiakkkuuksissa. Senior konsultti Lea Rajala Isletiltä on ollut projektissa mukana asiantuntijan ja koordinaattorin roolissa.

Yritysten on mahdollista rekisteröityä toimittajaksi Aribassa SAP Business Networkin kautta. Pelkän toimittajatilin luominen on suhteellisen helppoa, mutta vaikuttava ja tehokas yhteistyö toimittajien ja asiakkaiden välillä edellyttää aktiivista ja hallittua otetta molemmilta osapuolilta.

Lea Rajala

Senior Consultant, Islet Group

SAP Ariban osalta projekti käsitti määritystyön miten Valmet globaalina toimittajana hallitaan erilaisissa SAP Business Networkeissa sekä kuvauksen ratkaisuarkkitehtuurin integroimiseksi taustajärjestelmiin. Tavoitteena ei ollut pelkästään integraatioiden määritystyö, vaan myös luoda Valmetille malli, jotta vastaavia integraatioita voisi toistaa erilaisissa portaaleissa. Toimintamallit ja konseptit, jotka kehitettiin SAP Ariba ympäristössä toimimiseen, ovat toimineet ratkaisupohjana myös muiden P2P-ratkaisujen ja toimintamallien osalta. Oleelinen osa kehityshanketta oli myös luoda keskitetty IT-hallintamalli Valmetin ylläpitoon toimittajana eri P2P-ratkaisuissa.

Kehitetyn toimintamallin kautta Valmetilla on luotu keskitetty palvelu P2P-ratkaisuihin ja Valmetin hallintaan niissä toimittajana. Islet on ollut tärkeä kumppani kehitystyössä tuoden mukanaan niin teknologia- kuin prosessiosaamista, joka on mahdollistanut onnistuneen lopputuloksen saavuttamisen.

Jussi Kannisto

Solution Architect, Customer Solutions, Valmet Technologies

Kehitetyt toimintamallit on otettu käyttöön jo kahdessa Valmetin liiketoimintalinjassa ja jatkossa kattavuus on yrityslaajuinen.

Valmetin kanssa olemme päässeet rakentamaan mallia, jota voidaan hyödyntää jatkossa myös laajemminkin heidän kumppaneidensa kanssa, eri teknologiat huomioiden. Työ on toki jatkuvaa, mutta rakennettujen mallien ansiosta jouhevampaa jatkossa. Toimivan prosessin varmistaminen on erittäin tärkeää sujuvan yhteistyön ja toimitusketjun läpinäkyvyyden kannalta, niin myyjän kuin ostajankin näkökulmasta.

Jenni Lonka

Chief Business Officer, Sourcing and Spend Management, Islet Group

 

 

– – – – –

Valmet on globaali prosessiteknologioiden, automaation ja palvelujen kehittäjä ja toimittaja sellu-, paperi- ja energiateollisuudessa. Valmet-konsernilla on yli 220 vuoden juuret teollisuudessa ja sen nettomyynti vuonna 2022 oli arviolta 5,1 miljardia.

 

 

Jenni Lonka

CBO Intelligent Spend Management, Isletter

jenni.lonka@isletgroup.fi

+358 40 567 5037

 

 

#IsletGroup #ValmetTechnologies #CaseStory #SAPAriba #P2P #SupplierCollaboration #OperationalModel

Artikkelin kuvaoikeudet: Valmet Oyj

Like what you read? Share this!