Cutrin Oy ja Islet Group uudistivat yhteistyössä Cutrinin myyntikentän työkalut Fiori-sovelluksilla ja siirsivät ne modernille ja skaalautuvalle SAP Business Technology Platform -pilvialustalle hyödyntäen sen uusimpia ominaisuuksia.

 

Tavoitteena modernisoida ja kehittää joustavasti

Cutrin lukeutuu Pohjoismaiden johtaviin, ammattilaisten käyttöön suunniteltuihin hiuskosmetiikkamerkkeihin. Yritykselle nousi tarve uudistaa ja modernisoida myyntiedustajien käyttämä myyntiportaali, ja he lähtivät tavoittelemaan käyttäjäystävällistä ratkaisua, joka olisi reaaliaikaisesti integroitu yrityksen SAP-toiminnanohjausjärjestelmään.

Elinkaarensa päässä olevan nykyratkaisun haasteina olivat puutteelliset jatkokehitysmahdollisuudet, viiveet tietojen siirtymisessä järjestelmien välillä, sekä ajoittain manuaalista työtä aiheuttava virheidenkäsittely. Cutrinilla oli tarve löytää myyntiedustajille mobiiliratkaisu asiakastapaamisten ja tuotekatalogien hallintaan, sekä myyntitilausten luomiseen tapaamisten yhteydessä. Ratkaisun tärkeimpinä vaatimuksina olivat reaaliaikaisuus, joustavat kehitysmahdollisuudet, sekä erinomainen käytettävyys.

Ylpeydellä voimme sanoa olevamme pohjoisen hiusmuotoilun asiantuntija, jolla on lähes viisikymmentä vuotta osaamista. Meille on tärkeää tarjota nopeaa, joustavaa, luotettavaa ja henkilökohtaista palvelua asiakkaillemme. Siksi tarvitsimme modernin, reaaliaikaisen ja helppokäyttöisen myynnin ratkaisun, joka kehittyy tarpeidemme mukana. Yhdessä Isletin kanssa ideoimme, suunnittelimme ja toteutimme myyntiedustajille parhaan mahdollisen työkalun, ja sen toteutus sujui ketterästi.

Jan Hagelberg

Sales manager, Cutrin Oy

 

Pilvipalvelusta riippumattomuutta ja käyttäjäystävällisyyttä

Islet tarjosi Cutrinille ketterällä mallilla toteutettua Fiori-sovelluskokonaisuutta, joka rakennettiin kokonaisuudessaan SAP Business Technology Platform -pilvialustalle hyödyntämällä uusimpia Fiori-innovaatioita. Koska ratkaisussa on paljon SAP:in ydinprosessien ulkopuolisia toiminnallisuuksia ja dataa, toteutettiin ratkaisu parhaiden käytäntöjen mukaisesti pilvialustalle, josta rakennettiin rajapinnat muihin järjestelmiin. Näin pystytään takaamaan sovellukselle parempi elinkaarenhallinta, pitämään taustajärjestelmä irrallaan räätälöinneistä sekä jatkokehittämään ratkaisua erillään SAP:in versioista ja release-sykleistä.

Erinomainen käytettävyys varmistettiin suunnittelemalla käyttöliittymät yhdessä pää- ja loppukäyttäjien kanssa design-työpajoissa hyödyntämällä prototyyppejä ja iteratiivista, ketterää kehitysmallia. Näin pystyttiin varmistamaan, että ratkaisu vastaa myös suorituskyvyn puolesta kaikkia tarpeita mitä hektinen myyntiedustajien työ vaatii.

Koska pilvialustoille siirtyminen on tulossa kaikille vastaan, on hyvä miettiä pilvistrategia valmiiksi: miten ja missä järjestyksessä ratkaisuja siirretään ja toteutetaan. Modernien pilvialustojen automaatioinnovaatiot tulevat nopeuttamaan merkittävästi tulevaisuudessa myös ERP-kehitystä ja kokonaiskustannukset ovat usein pienemmät verrattuna on-premise-ratkaisuihin.

Antti Louhi

UX Lead, Islet Group

 

Free Tier -malli mahdollistaa ketterän kokeilun ja tuo ennustettavuutta

Projektin yhteydessä hyödynnettiin SAP:in lanseeraamaa Free Tier-mallia, jonka avulla pilvialustalle siirtyminen voidaan toteuttaa ilman etukäteisinvestointeja alustaan ja palveluihin. Free Tier mahdollistaa kokeilukulttuurin tuomisen osaksi ERP-kehitystä ja kannustaa asiakkaita pienellä kynnyksellä pilotoimaan uusia ratkaisuja ja innovaatioita BTP-pilvialustalla – ilmaiseksi. Käyttöön perustuva hinnoittelu aktivoituu vasta, kun ratkaisun käyttöä laajennetaan tuotantoympäristössä.  Pilvialustalle toteutetut ratkaisut tuovat myös läpinäkyvyyttä ja ennustettavuutta alustakustannuksiin, koska kustannukset skaalautuvat käytön perusteella ja niitä voi seurata reaaliajassa.

Suosittelen tutustumaan SAP:in Free Tier -palveluihin, jotka ovat tarjolla kaikille kumppaneille, SAP:in asiakkaille, toimittajille sekä ihan yksityishenkilöillekin. Ne ovat erinomaisia PoC:ien, prototyyppien ja uusien innovaatioiden rakentamiseen sekä uusien palveluiden arvioimiseen.

Antti Louhi

UX Lead, Islet Group

 

 

– – –

CUTRIN lukeutuu Pohjoismaiden johtaviin, ammattilaisten käyttöön suunniteltuihin hiuskosmetiikkamerkkeihin. CUTRINin menestyksen taustalla on LUMENE Oy, kansainvälinen kauneuden ja hyvinvoinnin huippuosaaja.

 

Heidi Sinisalo
COO, Isletter
heidi.sinisalo@isletgroup.fi
+358 400 455 377

 

 

#IsletGroup #Cutrin #UX #SAPFiori #SAPBTP #SAPBusinessTechnologyplatform #myynti #myyntityökalut

Like what you read? Share this!