Mikäli yrityksesi tai organisaatiosi on tähän päivään asti hyödyntänyt SAP SRM (SAP Supplier Relationship Management) järjestelmää hankinnan prosessien virtaviivaistamisessa, standardoinnissa ja tehostamisessa, on viimeistään nyt oikea hetki tehdä konkreettinen suunnitelma SAP Aribaan siirtymisestä. SAP Ariba pilvipohjaisilla ratkaisuilla, SAP S/4HANA:n nopeudella ja teholla, mahdollistat aivan uudenlaisia ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia todellisen hankintoimen digitaalisen transformaation tueksi.

Pilvipohjaisiin järjestelmiin siirtyminen on nykypäivää. Siirtämällä hankinnan järjestelmä pilveen voidaan mahdollistaa oman organisaation rajat ylittävät hankinnan prosessit. Kun siirrät prosessit pilveen, mahdollistat aivan uudenlaisen, läpinäkyvän ja todellisen yhteistyön toimittajiesi kanssa. Näin teet toimittajayhteistyöstä entistäkin tehokkaampaa ja vaikuttavampaa.

Ennen siirtymistä on tärkeää tehdä perusteellinen esiselvitys nykyisen SRM-järjestelmän (tai järjestelmien) tilasta. On selvitettävä mm. nykyisen järjestelmän pääasiallinen käyttötarkoitus, onko järjestelmä käytössä globaalisti, mitä järjestelmiä siihen nykyisellään integroituu ja kuinka moneen taustajärjestelmään se on yhteydessä? Kun nykytilanne on tiedossa, on aika siirtää katse horisonttiin ja alkaa yhdessä visioimaan organisaatiosi hankintatoimen tulevaisuutta. Uudistuminen vaatii rohkeutta, määrätietoisuutta ja tarkkuutta.

Tutustu Nokian matkaan SAP SRM:stä Aribaan katsomalla tämä webinaari.

Vaikuttava muutosjohtaminen on kriittistä onnistuneelle siirtymälle. Projektin aikana tietoa siirtyy järjestelmätoimittajalta transformaatioprojektin ydintiimille, ja heiltä edelleen järjestelmän pääkäyttäjille, jolloin selkeän ja tehokkaan viestinnän merkitys korostuu. Isletin ollessa ensimmäinen aidosti paikallinen SAP Ariba -kumppani, olemme siellä missä asiakkaammekin, jolloin todellisen yhteistyön ja sujuvan viestinnän toteutuminen voidaan varmistaa.

Siirtymällä SRM:stä Aribaan voidaan saavuttaa monia erilaisia hyötyjä. Software as a Service -ratkaisuna SAP Ariballa tyypillisesti monimutkaiset ja pitkään kestävät versionpäivitykset hoituvat kvartaaleittain toimitetuilla versionpäivityksillä. SAP Aribaa kehitetään palautteen perusteella jatkuvasti ja organisaatioiden on mahdollista ottaa oman tarpeensa mukaan uusia toiminnallisuuksia käyttöönsä, ilman erillisiä lisäkustannuksia. SAP Ariba -ratkaisuportfoliosta on mahdollista ottaa käyttöön organisaatiosi tarpeiden mukaan sovelluksia, jotka integroituvat SAP ERP-järjestelmiin saumattomasti.

Hankintatoimen prosessien siirtyessä pilveen voidaan painopistettä ohjata enenevässä määrin strategiseen ulottuvuuteen, ja hankinnan kaikkia osa-alueita optimoida tavalla, joka ei ennen ole ollut mahdollista.

 

 

Jenni Lonka

Jenni Lonka
CBO, Sourcing and Spend Management
jenni.lonka@isletgroup.fi
+358 40 567 5037

#IsletGroup #ProcurementTransformation #ProcurementSolutions #SAPSRM #SupplierRelationshipManagement #SAPAriba #SAPAribaBuying #SAPAribaBuying&Invoicing #SAPAribaGuidedBuying #S/4HANA #SAPAribaSourcing #SAPAribaContracts #SAPAribaSupplierLifecycle&Performance #SAPAribaSLP #SAPBusinessNetwork 

Like what you read? Share this!