Ensimmäinen Islet News on ulkona! Vierailevan ankkurin Ohjelmisto- ja e-business ry:n Rasmus Roihan painava viesti: Uusiudu tai kuole, ohjelmistovetoiset yritykset menestyvät, ISLET laittaa tuulta purjeisiin.

Roiha raportoi digitalisaation tärkeydestä toiminnanohjauksessa ja yritysten kilpailukyvyssä. ISLET vastaa tulevaisuuden haasteisiin kuten tekoälyyn, robotiikkaan jo ohjelmistovetoiseen yritysjohtamiseen. “ISLET on erikoisuus, harvinaisuus ja ilo meidän alallemme”, Roiha sanoo.

 

Ohjelmisto- ja e-business ry on kasvuhakuisten ja yrittäjähenkisten ohjelmisto- ja verkkoliiketoimintaa tekevien yritysten johdon yhteisö. Toiminnallaan yhdistys luo parempia mahdollisuuksia alan yrittäjyyteen, vaikuttaa toimialaa koskevaan päätöksentekoon, edistää alan tutkimusta ja koulutusta sekä kehittää jäsenyritystensä liiketoimintaa. Tavoitteena yhdistyksellä on varmistaa Suomen yritysten edelläkävijyys ja kilpailukyky globaalissa kilpailussa.

#ohjelmistoala #ebusiness #uusiutuminen #digitalisaatio #IsletGroup #Isletterlife

Like what you read? Share this!