Vuonna 2017 Servica otti käyttöön ISLET:n kanssa kehitetyn, mobiililaitteilla toimivan uuden käyttöliittymän tilausten tekoon. UI5-teknologialla toteutetussa uudistuksessa laiteriippumaton mobiilikäyttöliittymä korvasi aiemmin tilausten tekoon käytetyt järjestelmät ja viivakoodinlukijalaitteet, jotka olivat tulleet elinkaarensa loppuun. Uudessa sovelluksessa tilaajat valitsevat tabletin tai matkapuhelimen ruudulta varastoon tilattavat tuotteet, eikä tuotteiden viivakoodeja tarvitse enää manuaalisesti lukea.

Käyttöliittymäuudistus yksinkertaisti toimintaa ja nopeutti tilausten tekoa. Se myös lisäsi merkittävästi tiedon varmuutta järjestelmässä, sillä uudistuksen myötä tilausprosessissa yhdistettiin kaksi erillistä järjestelmää. Nyt kaikki tarvittava tieto käsitellään toiminnanohjausjärjestelmässä, johon tiedot päivittyvät reaaliaikaisesti.

ISLET:n kanssa toteutetun uudistuksen myötä Servica on vähentänyt tilausten tekoon kuluvaa aikaa sekä yksinkertaistanut kokonaisjärjestelmäarkkitehtuuriaan. Tiedot tuotteiden saatavuudesta ja mahdolliset huomautukset jälkitoimituksista päivittyvät reaaliaikaisesti tilaajalle tilauksentekovaiheessa. Tilausvahvistukset toimitetaan reaaliajassa sähköisinä sairaalan osastoille. Ajantasaisen tiedon myötä tilausten tekijät voivat suunnitella paremmin toimituksen ajoituksen ja varmistua, että sairaaloissa kriittisesti tarvittavat välineet ja tarvikkeet ovat aina saatavilla. Aiempi kahden eri järjestelmän aiheuttama hallinnollinen työ on vähentynyt merkittävästi.

Käyttäjien kokemukset uudesta tilauskäyttöliittymästä ovat olleet positiivisia. Mobiililaitetta on helppo kantaa mukana liikkuvassa työssä ja tilausten teko on yksinkertaista. Käyttöliittymä skaalautuu käytettäväksi myös muille päätelaitteille: matkapuhelimiin sekä tietokoneisiin. Aikaisempiin viivakoodinlukijoihin verrattuna mobiililaitteet ovat monikäyttöisempiä, kustannuksiltaan edullisempia sekä helpompia korjata tai vaihtaa tarvittaessa. Näin varmistutaan siitä, että tilaukset saadaan tehtyä aina ajallaan.

Servica näkee ISLET:n vahvuuksiksi toimitusvarmuuden ja sovituista päämääristä kiinni pitämisen. Projektin aikana Servica pystyi luottamaan siihen, että sovitut tavoitteet toteutuvat aikataulussa. Uuden mobiilitilauskäyttöliittymän avulla Servica pystyy tehostamaan tilausprosessiaan ja tarjoamaan asiakkailleensa yhä parempaa palvelua.

”ISLET:n kanssa toteuttamamme mobiilikäyttöliittymä ja järjestelmäkehitys sähköistivät täyttöpalvelun tilaus-toimitusprosessimme, mahdollistivat reaaliaikaisen tiedon sekä yksinkertaistivat järjestelmäarkkitehtuuriamme”, kertoo
Pasi Savolainen, Servican tietohallintopäällikkö.

Servica on Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omistama, yhteisiä tukipalveluja tuottava liikelaitoskuntayhtymä. Servica tarjoaa asiakkailleen laitos- ja välinehuollon palveluita, ruokapalveluita ja kiinteistö- ja logistiikkapalveluita. Yhteensä Servicassa työskentelee 1200 henkilöä. Servican täyttöpalvelu vastaa Kuopion yliopistollisen sairaalan osastojen ja leikkaussalien varastojen tuotetilauksista sekä täyttämisestä noin 570 varastopisteessä.

#Servica #liikelaitos #kumppanuus #referenssitarina #IsletGroup

Like what you read? Share this!