ISLET Group on paketoinut SAP-teknologiaan pohjautuvan älykkään ohjatun ostamisen ratkaisun, joka tehostaa ja antaa läpinäkyvyyden organisaation epäsuoriin hankintoihin. ISLET SMART GUIDED BUYING on SAPin kvalifioima kumppaniratkaisu ja se soveltuu useille eri toimialoille, kuten elintarviketeollisuuteen, terveydenhuoltoon, sekä valmistavaan teollisuuteen. Ratkaisu perustuu moderniin, pilvipohjaiseen SAP Ariba -teknologiaan.

Paketoitu kokonaisratkaisu mahdollistaa yksinkertaisen, älykkään ja intuitiivisen tilaamisen kokemuksen. Loppukäyttäjän on mahdollista tehdä ostoja ohjatusti verkkokauppamaisessa käyttäjäystävällisessä käyttöliittymässä, jossa navigointi katalogien välillä on virtaviivaista ja ostoihin voidaan soveltaa saatavilla olevia alennusetuja. Järjestelmään voidaan integroida halutut katalogit, mm. peer-to-peer katalogeja, kuten esim. Ariba Network ja sisäisiä katalogeja, sekä PunchOut -katalogeja. Hyödyntämällä älykästä ohjattua ostamista voidaan tarjota käyttäjien tueksi myös taktisia oston kyvykkyyksiä.

Ratkaisu tukee sopimuksenmukaisuuden varmistamista mahdollistamalla järjestelmäilmoitukset, mikäli sovituista menettelytavoista ja linjauksista poiketaan. Järjestelmään on myös konfiguroitavissa ennaltamääritelty lista sallituista poikkeuksista ja järjestelmä ohjaa loppukäyttäjää korjaamaan virheet ennen ostopyynnön jättämistä.

Nämä, ja ratkaisun muut toiminnallisuudet mahdollistavat selkeitä hyötyjä, kuten tehokkaamman ja läpinäkyvämmän toimittajayhteistyön, ostojen sopimuksenmukaisuuden, taloudellisia säästöjä, sekä loppukäyttäjätyytyväisyyden.

Jenni Lonka

Jenni Lonka
CBO, Sourcing and Spend Management
jenni.lonka@isletgroup.fi
+358 40 567 5037

Islet Group on SAPin ensimmäinen aidosti paikallinen SAP Ariba -kumppani Suomessa. Lataa paketoidun SMART GUIDED BUYING -ratkaisun kuvaus ja lue lisää hinnoittelusta, sekä projektin kestosta ja kattavuudesta:
#Hankintatoimi #digitalisaatio #transformaatio #epäsuoraostaminen #Hankinta #ISLETSmartGuidedBuying #SAPQualifiedPartnerPackagedSolution #SAPAriba #SAP #Ariba#IsletGroup #GuidedBuying #SmartGuidedBuying #Procurement
Like what you read? Share this!