ISLETIN KIIKARISSA: MARKO TUOMELA, LOGISTIIKKAPÄÄLLIKKÖ, SERVICA OY

 

Kerro hieman itsestäsi

Asun perheineni Siilinjärvellä. Vapaa-aikani on mennyt tähän saakka paljolti kolmen lapseni harrastusten parissa. Nyt, kun vanhimmat lapset kulkevat jo itsenäisemmin, aikaa on jäänyt enemmän omille harrastuksilleni kuntosalille, juoksulle, hiihdolle ja luonnossa liikkumiselle. Viime talvena tuli hiihdettyä lähes 500 km.

Minkälaisessa organisaatiossa työskentelet ja missä roolissa?

Servica Oy tuottaa omistajilleen ruokapalvelujen, puhtaus- ja välinehuollon, kiinteistötekniikan ja kiinteistöjen ylläpidon sekä logistiikan palveluja. Logistiikkapalveluissa meitä työskentelee noin 90 henkilöä ja liikevaihto on 20 M€. Suurimpana yksikkönä on keskusvarasto, josta toimitamme materiaalia lähes koko Pohjois-Savoon.  Keskusvaraston suurin tuotesegmentti on terveydenhuollon tarvikkeet. Servican logistiikka toimii myös PSSHP:n  sisäisissä materiaali- ja potilaskuljetuksissa. Logistiikkapäällikön roolissa vastaan logistiikan toimitusketjun hallinnasta sekä kehitän varastointiin ja kuljetuksiin liittyviä prosesseja. Vastaan myös logistiikan kustannusseurannasta ja asiakastyytyväisyydestä.

 

Parasta omassa työssä?

Parasta työssä on, kun pystymme auttamaan asiakasta onnistumaan hänen omalla kentällään. Se, että saa olla ihmisten kanssa tekemisissä ja ratkoa yhteisiä haasteita antaa kipinän tekemiseen. Onnistumiset ovat palkitsevia ja minulle on tärkeää myös eteenpäin meneminen ja kehittyminen. Ajattelen niin, että jos aina pelaa varman päälle ei ole tarpeeksi rohkea. Välillä pitää uskaltaa, vaikka ei tiedä seuraavaa askelta. Tunnen tekeväni merkityksellistä työtä.

 

Miten näette toimialanne kehittyvän?

Kunnilla on tavoitteena yhdistää palveluita. Automaation ja robotiikan nähdään tuovan paljon potentiaalia toimialaamme. Uudet teknologiat lisäävät turvallisuutta sekä tehokkuutta. Sairaalamaailmassa ei voi kuitenkaan mennä pelkästään tehokkuus edellä, ensin määritellään potilas- ja tietoturva-asiat vaaditulle tasolle. On muistettava, että sairaalaympäristössä lopullinen asiakas on potilas.

 

Organisaation ydinviesti sidosryhmille ja asiakkaille?

Olemme tukipalveluyritys ja tehtävämme on vapauttaa asiakkaat tekemään heidän omaa ydinosaamistaan. Tavoitteemme on, että asiakkaat ja omistajat pystyvät toteuttamaan omaa työtään mahdollisimman hyvin ja että me pystymme kehittämään tehokkaita toimintamalleja.  Paljon on keskusteltu siitä, että työvoimapula näkyy tänä päivänä tietyillä suorittavilla aloilla. Ilman näitä työntekijöitä ei yhteiskunta tule toimeen ja sen vuoksi pitää huolehtia työhyvinvoinnista sekä luoda toimintamalleja ja konsepteja, jotta kokonaisuus pyörii.

 

Miten pidetään parhaat osaajat ja mikä tekee heidän organisaatiostaan hyvän työpaikan?

Meillä on panostettu työtapoihin ja -välineisiin. Korkealla prioriteetilla on myös ihmisten osallistaminen ja eri keinoin sitouttaminen, näin pyrimme pitämään ihmiset motivoituneina ja tyytyväisinä. Tietyissä tehtävissä toimialallamme on selkeästi pulaa työntekijöistä, minkä vuoksi työtyytyväisyydestä huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää. Työtyytyväisyystulokset ovat meillä olleet kautta linjan hyviä. Olemme onnistuneet luomaan viihtyisyyttä ja satsaamaan myös esimiestyöhön tarjoamalla koulutusta ja perehdytystä

 

Miten kuvailisit yhteistyötä Isletin kanssa?

Olemme olleet erittäin tyytyväisiä. Yhteistyö Isletin kanssa on jatkunut jo vuodesta 2015, minkä aikana on kehitetty meidän tarpeita vastaava järjestelmä ja onnistuttu tekemään kehitystyötä hyvällä vasteajalla. Kumppanina Islet on joustava ja ketteränä toimijana pystynyt tekemään nopeitakin liikkeitä silloin, kun tilanne on sitä vaatinut.

 

#IsletterHighlight #ISLET #ISLETGroup #IsletterLife #Isletter #Servica #kumppanuus #yhteistyö #logistiikka #haastattelu

 

Like what you read? Share this!