Edellisessä blogikirjoituksessa nostimme esiin tärkeimpiä näkökulmia S/4HANA-siirtymään liittyen. Tässä blogikirjoituksessa avaamme tarkemmin kolmea eri siirtymävaihtoehtoa ja kerromme, minkälaisiin tilanteisiin ne soveltuvat.

Kolme eri vaihtoehtoa S/4HANA:an siirtymiselle ovat uusi käyttöönotto, järjestelmäkonversio ja ympäristön transformaatio.

Organisaatioille, joilla ei ole SAP:ia käytössä entuudestaan, S/4HANA:an siirtymisen ainoa vaihtoehto on luonnollisesti uusi käyttöönotto. Nykyisille SAP:ia käyttäville organisaatioille kaikki kolme vaihtoehtoa ovat mahdollisia. Tulevaisuuden tarpeet ja nykytila määrittävät vahvasti sopivan vaihtoehdon valintaa.

Alla puntaroin suuntaa-antavia lähtökohtia siirtymävaihtoehdon valintaan.

Uusi käyttöönotto

Tässä siirtymävaihtoehdossa asennetaan uusi S/4HANA -järjestelmä, johon siirretään olemassa oleva data aikaisemmasta järjestelmästä. Aikaisempi järjestelmä voi olla joko SAP tai jokin muu toiminnanohjausjärjestelmä.

Uudessa käyttöönotossa organisaatio saa käyttöönsä uudet ja yksinkertaistetut liiketoimintaprosessit, jotka ovat valmiina S/4HANA:ssa. Järjestelmän käyttöönotossa voidaan hyödyntää S/4HANA:n parhaita käytäntöjä ja valmiiksi konfiguroituja prosesseja. Näiden työkalujen avulla saadaan uusi S/4HANA-järjestelmä nopeasti tuotantokäyttöön ja uudessa järjestelmässä on valmius uusien liiketoimintaprosessien vaivattomalle käyttöönotolle jatkossa.

Uusi käyttöönotto voidaan tehdä pilvipalveluun (Private/Public Cloud), paikallisesti (On-Premise) tai näiden yhdistelmänä.

Järjestelmäkonversio

Tämä vaihtoehto sopii organisaatioille, jotka haluavat siirtää nykyisen SAP ERP -järjestelmänsä ja konvertoida sen S/4HANA:an.

Järjestelmäkonversiossa nykyinen SAP ERP -järjestelmä ja sen data siirretään kokonaisuudessaan S/4HANA:an. Projektin alussa tehdään räätälöidyn koodin tarkastus (custom code check) ja datan puhdistus (data cleansing), joiden perusteella voidaan karsia ja jättää siirtämättä tarpeettomat räätälöidyt kehitykset ja vanhentunut data. Järjestelmäkonversiossa ei ole myöskään mahdollista yhdistää useita eri toiminnanohjausjärjestelmiä (SAP tai ei-SAP) yhteen S/4HANA-järjestelmään.

Siirtymisen jälkeen organisaatio voi uudelleenarvioida liiketoimintaprosessinsa ja mukauttaa ne uuteen järjestelmään haluamallaan tavalla. Tyypillisesti tämä vaihtoehto suosii tilannetta, jossa nykyinen SAP-järjestelmä halutaan siirtää pääsääntöisesti sellaisenaan S/4HANA:an.

Järjestelmäkonversio voidaan tehdä paikallisessa on-premise- tai private cloud -ympäristöissä. Tätä vaihtoehtoa ei voida toteuttaa julkisessa pilvipalvelussa (public cloud).

Ympäristön transformaatio

Tämä siirtymävaihtoehto on tarkoitettu yrityksille, jotka haluavat yhdistää nykyiset erilliset tai eri paikoissa sijaitsevat  järjestelmänsä yhteen järjestelmään. Tässä vaihtoehdossa on mahdollista siirtää erikseen valikoitu data ja tietyt sovellukset uuteen järjestelmään, jolloin siirrossa voidaan keskittyä niihin liiketoimintaprosesseihin, jotka ovat tärkeimpiä organisaation liiketoiminnan kannalta.

Tällöin organisaatio voi vaiheistaa siirtymisen keskittyen ensin strategisiin ja tuottavimpiin liiketoiminta-alueisiinsa. Ympäristön transformaatio on harvinaisempi siirtymävaihtoehto ja pääsääntöisesti sen toteuttaa SAP itse, sillä se on vaihtoehdoista vaativin.

Ympäristön transformaatio voidaan tehdä sekä pilvipalveluun (Private/Public Cloud) tai paikallisesti (On-Premise).

Siirtymävaihtoehdon lisäksi on siis tehtävä myös alustavalinta: halutaanko S/4HANA ottaa käyttöön yksityiseen pilvipalveluun (Private Cloud), julkiseen pilvipalveluun (Public Cloud) vai paikallisesti (On-Premise).

Seuraavassa kirjoituksessa perehdymme tarkemmin uuden käyttöönoton edellytyksiin ja yksityiskohtaisimpiin käytäntöihin.

Yhteystiedot:
Tommi Luoto
Chief Technology Officer
tommi.luoto@isletgroup.fi
+358 40 574 1261

#SAP #S4HANA #konversio #pilvipalvelu #IsletGroup

Like what you read? Share this!