S/4HANA on puhuttanut jo useiden vuosien ajan SAP-käyttäjäorganisaatioita. Muutama vuosi sitten keskustelun teemat pyörivät vielä ajatuksen tasolla, mutta tänä vuonna siirtymä tulee olemaan konkretiaa monelle suomalaiselle yritykselle. Ensimmäiset siirtymäprojektit kohti SAP S/4HANA:a ovat avanneet silmät monelle päättäjälle: pian on aika alkaa tehdä päätöksiä myös omassa organisaatiossa.

Päätimme aloittaa blogisarjan, jossa esittelemme eri vaihtoehdot S/4HANA:n käyttöönottoon. Käymme läpi tarkemmin kolme eri käyttöönottoskenaariota ja tarkastelemme, mitä kunkin vaihtoehdon valitseminen edellyttää organisaatiolta ja nykyisen SAP-järjestelmän tilalta.

Monia mietityttää, miten astua ensimmäiselle polulle kohti S/4HANA -sukupolvea. Vaihtoehtoja on useita, eikä vaihtoehtojen paljous helpota valintaa. Millä tavalla nykyinen SAP-järjestelmä siirretään S/4HANA:a vai siirretäänkö aiempia prosesseja lainkaan? Mennäänkö pilveen, pysytäänkö on-premise -maailmassa vai yhdistetäänkö näitä? Mikä vaihtoehto sopii juuri meidän organisaatiollemme ja miten saamme näihin konkreettista kosketuspintaa?

Liiketoiminnan uudet tarpeet, nykyiset liiketoimintaprosessit, teknologia ja järjestelmäarkkitehtuuri määrittävät suuressa määrin oikean siirtymävaihtoehdon valinnan. Organisaation on tehtävä valinta, missä laajuudessa vanhoja prosesseja halutaan säilyttää ja myös punnittava, mitä eri vaihtoehtoja nykytilanne mahdollistaa.

Projektin laajuus ja mittakaava on ymmärrettävä perusteellisesti ennen ensimmäisten päätösten tekoa. Kuinka laaja projekti tulee olemaan ja miten resursointi kannattaa tehdä? Mitkä ovat projektin riskit ja miten pystymme etupainotteisesti välttämään mahdollisia riskejä? Mitä asioita tulee ottaa huomioon liiketoiminnan kannalta ja mitkä ovat tekniset edellytykset projektin toteutukselle?

Yhtenä tärkeimpänä määrittäjänä valinnan takana on kuitenkin tulevaisuuden visio. Mitkä ovat ne liiketoimintatarpeet, jotka määrittävät tulevaisuuden liiketoimintaamme ja sitä kautta myös järjestelmämme? Jatkokehitysmahdollisuuksia pitäisi pystyä vertailemaan keskenään, jotta voidaan löytää eniten liiketoimintahyötyä tuova vaihtoehto.

Siirtyminen S/4HANAan ei ole pelkästään tekninen siirtymä, vaan se mahdollistaa liiketoiminnan digitalisoinnin, nykyprosessien uudistamisen ja uusien liiketoiminta-alueiden käyttöönoton.

Kuten toimitusjohtajamme Janina Luoto aiemmassa blogikirjoituksessaan kirjoitti, S/4HANA 1709-versiossa on ensimmäistä kertaa enemmän toiminnallisuuksia kuin edeltäjässään SAP ERP:ssä. Simuloinnin ja analytiikan toiminnallisuudet on sisäänrakennettu järjestelmään ja mukaan on otettu myös tekoälyn komponentteja korvaamaan aikaisempia työläitä manuaalisia prosesseja.

Seuraavassa kirjoituksessani perehdymme yksityiskohtaisemmin eri käyttöönottovaihtoehtoihin ja käymme läpi, missä tilanteessa eri vaihtoehdot ovat sopivimpia.

Yhteystiedot:
Tommi Luoto
Chief Technology Office
tommi.luoto@isletgroup.fi
+358 40 574 1261

#SAP #S4HANA #konversio #pilvipalvelu #IsletGroup

Like what you read? Share this!