ISLETIN KIIKARISSA TÄNÄÄN: AKI POUSAR, KEHITYSJOHTAJA

 

Minkälaisessa organisaatiossa ja roolissa työskentelet?

Wihurilla on useita toimialoja: pakkausliiketoimintaa, teknistä kauppaa ja ruuan tukkukauppaa. Työskentelen Wihuri Oy Aarnion tukkukaupassa, joka palvelee ruokaa tekeviä ja myyviä organisaatioita eli HoReCa-sektoria sekä vähittäiskauppaa. Johdan Aarniolla kehitys ja palvelut -yksikköä, jonka tehtävä on edistää häiriöttömyyttä ja jatkuvaa liiketoiminnan parantamista.

 

Miten näet toimialasi kehittyvän?

On ollut mielenkiintoista seurata kuinka Suomeenkin saapuvat eurooppalaiset tavat, kuten ulkona syöminen, kasvattavat ravintolatoimintaa. Koko toimiala on kasvussa, yleisestä taantumasta huolimatta. Syöminen ja ruoka ovat aina mukana jokaisessa päivässä. Ravintoloissa syöminen on nykyään arkisempaa ja se luo tilausta uusille toimijoille kuten pop-up- ja teemaravintoloille.

 

Mikä on organisaation ydinviesti sidosryhmille ja asiakkaille?

Olemme kumppani, johon tukeutumalla arki toimii parhaiten. Ravintolat tarvitsevat raaka-aineet tuoreena ja asiakkaalle mitoitetuilla palveluilla. Asiakkaamme edellyttävät kattavaa valikoimaa, luotettavaa toimitusketjua ja tukipalveluita arjen tueksi. Avainsana on luotettavuus.

 

Mikä on parasta omassa työssäsi?

Jatkuva kehittyminen. Wihurilla on vahva kehityskulttuuri, jolla panostetaan tulevaisuuteen. Tämä näkyy työssä käytännönläheisesti. Meillä on vahva omistajan tuki liiketoiminnan kehittämiseen, jolla mahdollistetaan kehitysresurssit. Tämä sopii hyvin kehitysorientoituneille – jatkuva ylöspäin ja eteenpäin kohdistuva liike!

 

Mitkä ovat muutoksessa onnistumisen eväät?

Vahva muutoksenjohtamisen kulttuuri. Saamme paljon aikaan projektoimalla erilaisia ponnistuksia, mutta kulttuuri on kuin ihmisiimme sisäänkirjoitettu ja se kannustaa jatkuvaan parantamiseen. Jo vuosia ennen viimeisintä transformaatiota kasvatimme muutoksen läpiviennin henkeä, joka on aikaansaamisen keskeisin voimavara. Esimerkiksi hyvät tekniset edellytykset viedä läpi projekteja eivät riitä, vaan ihmisten tulee olla motivoituneita tekemään asioita aina paremmin. Se auttaa paljon kun ollaan mutkikkaiden kehitysaskelien äärellä.

 

Miten lähditte kehittämään projektikyvykkyyksiä organisaatiossa ennen muutoksia?

Ennen logistiikkakeskuksen rakentamisen hanketta perustimme ”projektipäällikköakatemian”, joka on konseptoitu valmennusohjelma niille kymmenille avainhenkilöille, jotka vievät muutosta eteenpäin. Siellä käytiin läpi tietysti käytännönasioita, mutta myös sitä miten muutosta viedään ihmisten kautta ja miten varmistetaan oikeat kyvykkyydet ja kriittiset menestystekijät. Menestys ei ole ainoastaan kiinni henkilöstä itsestään vaan riippuvuuksista organisaatiossa laajemmin. Hankkeen edetessä alkoi muodostua kasvupohjaa siihen, että organisaatiossa on hyvin laajalti muutoksenjohtamiskykyä.

 

Miten pidetään parhaat osaajat ja mikä tekee organisaatiosta hyvän työpaikan?

Yksilöllinen valmennus. Samassa toimenkuvassa olevilla ihmisillä voi olla hyvin erilaisia ambitioita, joiden kuunteleminen ja joihin vastaaminen on tärkeää. Moderni esimiestyöskentely edellyttää työntekijän urasta välittämistä. Olemme kehitysorganisaatiossamme pyrkineet ottamaan sen uudeksi tavaksi johtaa ihmisiä, mikä luo positiivista tulevaisuuden näkymää, turvaa ja vastinetta yksilön intohimoille. Lisäksi pyrimme jatkuvaan parantamiseen – meillä on terve, kriittinen suhtautuminen nykyiseen ja etsimme parannuskohteita. Se on sisäänkirjoitettu jokaisen toimenkuvaan.

 

”Lessons learned” muutoksen johtamisesta?

Vaativan muutoksen edessä kannattaa valmentautua ”epävarmuudessa johtamiseen” ja oppia sietämään epävarmuutta. Kovin kauas ei näe kirkkaasti, jolloin ollaan väistämättä epävarmuuden tilassa. Tämä tila heijastelee laajalti, ei pelkästään johtoryhmään tai henkilöstöön vaan organisaation sidosryhmiin. Asioiden asettaminen mittasuhteisiin, avoimuus ja läpinäkyvyys, sekä epävarmuuden tunnustaminen ja ryhmän voima auttavat epävarmuudessa johtamiseen.

 

Kehityssuunnitelmasi seuraavan 12 kk aikana?

Tämän hetken teemamme on markkinalupausten täyttäminen. Logistiikkakeskuksen käyttöönotossa lupasimme asiakkaille, tavarantoimittajille, sekä itsellemme, että markkinoilla on uusi, kilpailukykyinen vaihtoehto. Alamme nyt saada ”peruskoneistosta” kaiken irti ja olemme valmiit lunastamaan lupaukset esimerkiksi kasvattamalla edelleen toimitusvarmuutta ja muotoilemalla uusia palveluita.

Haluaisimme myös edistää Wihurin eri toimialojen yhteistyötä, jossa on roimasti potentiaalia. Toimialarajat ylittävällä yhteistyöllä parannamme sekä asiakas- ja henkilöstökokemusta että kustannustehokkuutta.

 

Millaista on yhteistyö Isletin kanssa?

ISLET on luotettava, mutkaton ja avoin yhteistyökumppani, joka puhuu asioista niiden oikeilla nimillä. Yhteistyömme on aina ollut hedelmällistä ja minulla on hyvin positiiviset odotukset yhteistyöllemme tulevaisuudessa. ISLET:n nearshore-palvelu Unkarissa on laadukasta ja kustannustehokasta, sekä hyvin luotettavasti integroitua ja mutkatonta.

 

Mottosi?

Kehitys loppuu tyytyväisyyteen! Aina on parannettavaa ja kehitystyö ei lopu.

Like what you read? Share this!