Vuonna 2016 Transmerille tuli äkillinen tilapäinen tarve SAP-osaajille, kun yrityksessä tapahtui nopeasti erilaisia henkilöstömuutoksia. Kaksi Isletin asiantuntijaa työskentelivät kiinteänä osana Transmerin organisaatiota muutamien kuukausien ajan IT-tuessa ja asiakaspalvelutiimissä. Isletin SAP-ammattilaiset aloittivat työnsä Transmerilla nopeasti, jo...