Ouneva Group on aloittanut Islet Groupin kanssa merkittävän yhteistyöprojektin tavoitteenaan uudistaa ja kehittää tietojohtamista, tietovarastointia, raportointia ja analytiikkaa. Yhteistyö alkoi datastrategia-konsultointi-toimeksiannolla, jossa Isletin asiantuntijatiimi muodosti kattavan kuvauksen Ouneva Groupin nykytilasta datan hyödyntämisen ja tiedolla johtamisen osalta, sekä kartoitti tavoitteet ja tulevaisuuden vision.

Yhteistyöprojektin alussa suoritettiin laaja joukko haastatteluja organisaation eri tasoilla ja tutustuttiin nykyisiin teknisiin ratkaisuihin, sisältäen operatiiviset järjestelmät sekä tiedon hyödyntämisen ratkaisut, niiden maturiteettitaso ja erilaiset käyttötapaukset. Haastatteluihin osallistui useita Ouneva Groupin avainhenkilöitä eri osastoilta ja ylimmästä johdosta, sekä henkilöitä, jotka tekevät raportointia ja käsittelevät tietoaineistoja. Haastattelut olivat keskeinen osa tiedonkeruuta, ja niiden avulla saatiin arvokasta tietoa organisaation nykytilasta, haasteista ja kehitysmahdollisuuksista.

Haastattelujen, analysoinnin ja tiedonkeruun pohjalta Isletin tiimi laati loppuraportin, joka kuvaa asiakkaan datastrategian keskeisimpiä suuntaviivoja kohti tulevaisuutta:

  • Kattava kuvaus nykytilanteesta, arkkitehtuurista ja keskeisimmistä haasteista/kipukohdista
  • Tavoitetilan kuvaus sisältäen top-kehitysteemat, Isletin suosittelema data-alusta-arkkitehtuuri teknisine komponentteineen ja vaihtoehtoineen
  • Alustava tiekartta ja projektointi kehitysteemoista/liiketoimintatarpeista

Oli erittäin hyödyllistä saada kokonaiskuva nykytilanteesta, haasteista ja kehitysideoista. Isletin tiimi toi esille paljon uusia näkökulmia organisaatiollemme. Toimeksianto vastasi tai jopa ylitti odotuksemme, ja muodosti erittäin selkeän kuvan suunnasta, johon organisaation kannattaisi lähteä tietojohtamista kokonaisuudessaan kehittämään. Olemme erittäin tyytyväisiä saamaamme palveluun ja suosittelemme Isletiä mielellämme muillekin.

Mikko Rönkkönen

Information Technology Manager / Data Protection Officer, Ouneva Group

 

Kohti tietojohtamisen uudistusta

Ouneva Groupin ja Isletin yhteistyö jatkui datastrategian luomisen jälkeen kohti tavoiteltua tietojohtamisen uudistusta. Tämän vaiheen keskiössä oli uuden pilvipohjaisen data-alustan rakentaminen, sekä raportointi- ja analytiikkakyvykkyyksien kehittäminen. Teknisessä toteutuksessa päädyttiin Microsoft Azure -pilvipalveluun, ja keskeisenä alustana toimi Synapse Analytics. Projektissa hyödynnettiin Azure Synapse Pipelines -työkalua tietojen hakuun, käsittelyyn ja transformointiin, kun taas Azure Data Lake mahdollisti kustannustehokkaan ja skaalautuvan tietojen tallennuksen ja historioinnin lähdejärjestelmistä.

Kehitystyö eteni iteratiivisesti, ja tavoitteena oli varmistaa asiakkaan kontrolli ja läpinäkyvyys kehitystyön etenemiseen. Projektisuunnitelma viimeisteltiin yhdessä asiakkaan kanssa, ja kehittämisen painopisteitä muokattiin asiakkaan priorisoinnin perusteella. Käsitemallinnus oli olennainen osa data-alustan tietomallia, ja se varmisti liiketoimintatermien ymmärtämisen ja oikeaoppisen rakenteen tukemaan tehokasta tiedon hyödyntämistä.

Tietovaraston ja raportoinnin kehittäminen on jaettu useaan vaiheeseen, joista ensimmäisessä toteutettiin ympäristön perustamisen lisäksi useita myöhemmissä vaiheissa käytettäviä toiminnallisuuksia. Ratkaisua laajennettiin Power Apps -ratkaisuilla, jotka mahdollistivat tehokkaan tiedonkeruun tiettyihin käyttötapauksiin, lisäksi data-alustan hyödyntämistä laajennettiin ns. data hubiksi, jolloin dataa voidaan välittää data-alustalta eri järjestelmiin ja niiden välillä.

 

Data-alusta joka vastaa tulevaisuuden tarpeisiin

Tulevaisuudessa yhteistyö jatkuu ja ratkaisua laajennetaan edelleen automatisoinnin, analytiikan ja AI:n alueelle, jotta saavutetaan lisää läpinäkyvyyttä dataan, vähennetään manuaalista työtä ja lisätään reagointikykyä läpi organisaation. Moderni, skaalautuva ja tulevaisuuden kestävä data-alusta mahdollistaa jatkossa monipuolisesti erilaisiin liiketoimintatarpeisiin vastaamisen, liittyy se sitten IoT-dataan tuotantolaitoksista tai ennustavaan analytiikkaan.

Yhteistyö on ollut erittäin sujuvaa, ja Ouneva Groupilla on vahva tahtotila kehittää tietojohtamista laajalla skaalalla. On ollut mahtavaa nähdä jo ensimmäisiä tuloksia ja lisäarvoa, mitä liiketoiminnalle on saatu tuotettua. Jatkamme innolla yhteistyötä ja autamme Ouneva Groupia saamaan maksimaalisen hyödyn datasta ja moderneista analytiikan ratkaisuista.

Janne Anttila

Chief Business Officer, Data and Analytics, Islet Group

 

– – – –

Ouneva Group on suomalainen, perheomisteinen teollisuuden sopimusvalmistaja. Yritys on merkittävä kumppani eri teollisuuden aloille – aina koneenrakennuksesta maailman johtaviin lukitusjärjestelmien valmistajiin. Vahva asenne sekä huippuunsa hiottu teknologiaosaaminen ovat Ouneva Groupin pitkien asiakassuhteiden perusta.

Janne Anttila
CBO – Data and Analytics, Isletter
janne.anttila@isletgroup.fi
+358 45 672 8569

 

 

#IsletGroup #OunevaGroup #data #analytiikka #tiedollajohtaminen #MicrosoftAzure #PowerPlatform #Microsoft

Like what you read? Share this!