Tietovarastoratkaisun hyppy pilveen: tuotteet seuraavat perässä

Aiemmassa blogissa käytiin läpi miten saadaan olemassa oleva tietovarasto vietyä pilveen ja aloitettua tämän päälle uuden kehittäminen.

Isletillä lähtökohtaisesti keskitytään kehittämään uutta data ja analytiikka- ympäristöä suoraan pilvinatiiveilla työkaluilla pilveen.

Asiakasorganisaatioissa on kuitenkin olemassa iso määrä ympäristöjä, jotka toimivat paikallisilla palvelimilla (maassa) ja joiden pilveistymisen estona on liian suuri kehityspanostus nykyiseen ympäristöön. Tässä tapauksessa on iso etu, jos osa vanhasta ratkaisusta voidaan osa pilveistää toimivaksi uuteen pilviympäristöön. Normaalit päivittäiset toiminnot saadaan jatkettua katkeattomasti ja tämän jälkeen voidaan uuden kehittäminen kohdentaa pilvinatiiveihin tekniikoihin.

Tietovaraston ja tiedonsiirtojen lisäksi kokonaiseen ratkaisuun kuuluu myös tiedon loppukäyttöön mallintaminen sekä raportointi. Nyt käymme läpi uusia ominaisuuksia, jotka mahdollistavat myös näiden tuomisen keskitetysti Microsoftin Power BI- palveluun.

Microsoftin Power BI- palveluun on tullut uusia migrointimahdollisuuksia, joiden avulla voidaan palveluun migroida käytetyt raportointitietomallit (AAS) sekä raportit (SSRS). Lisäksi Microsoftin Power Platform tajoaa perinteisten menetelmien korvaavia tuotteita, jotka helpottavat data ja analytiikka- ympäristön kehittämistä ja hallintaa.

 

Pilveistämisen mahdollistavat migrointityökalut

Microsoft selvästi panostaa auttamaan asiakkaitaan pilveistämään ympäristöjään ja on selvästi tukemassa tietojen säilömistä yhden palvelun alle (Fabric / Power BI).

  • Power BI- palveluun on lisätty mm. Azure Analysis Services- mallien migrointituki.
  • Sekä SQL Server Reporting Services- raportit voidaan nyt julkaista suoraan Power BI- palveluun.

Näiden lisäksi nykyiset tiedonkeruulomakkeet ja tiedonsyöttöohjelmat voidaan korvata Power Platormin Power Apps- tuotteilla.

 

Azure Analysis Services- mallien migrointi Power BI Serviceen tietojoukoksi

SQL Server Analysis Services- mallit ovat toimineet jo kauan Microsoftin data ja analytiikka (tietovarasto)- ympäristön raportoinnin päälähteinä. Näiden mallien pilveistys Azure Analysis Serviceen on ollut mahdollista jo kauan, mutta nyt näiden mallien vieminen keskitetysti Power BI- palveluun on mahdollista.

Migroinnin onnistumiseen vaaditaan muutamia vaiheita:

  • (Migrointi AAS- malliksi, jos SQL Server Analysis Services- mallia ei ole vielä viety Azure Analysis Services- malliksi)
  • Power BI Premium- työtila: Lisensseinä Power BI Premium Per User tai ostettu Premium- kapasiteetti
  • Microsoft Azure Datalake ja yhteyden konfigurointi
  • Power BI- palvelun xmla- rajapintojen salliminen
  • Riittävät Admin- tason oikeudet Power BI- palveluun

Migrointi tapahtuu hyvin suoraviivaisesti ja tarvittavat toimenpiteet ovat ohjattu

  • Valitaan migroitava AAS- resurssi
  • Valitaan Power BI Premium- työtila
  • Valitaan migroitaville malleille “Include in migration”

Jokaisella migrointikerralla itse malli ylikirjoitetaan nykyisellä migroitavalla kannalla, joten tämän kanssa kannattaa olla tarkkana. Migraatio kertoo onko mallissa jotain ominaisuuksia, joita Power BI- palvelun Analysis Services- malli ei vielä tue.

Kun mallin migrointi on onnistunut, sitä voidaan käyttää servicestä. Huomiona vielä se, että vaikka käyttö jo siirrettäisiin Power BI- palvelun, ei silti kannata vielä poistaa migroitavia malleja, vaan mielummin laittaa ne pause-tilaan.

Tämän jälkeen tarvitsee vielä vaihtaa tietolähteet uusiin migroituihin malleihin ja testata raporttien toiminta.

 

SSRS- raporttien migrointi Power BI Serviceen

Aiemmin kehitetyt raportit voivat sisältää useampien kymmenien tai jopa satojen työtuntien edestä tekemistä ja siksi näiden raporttien hyödyntäminen on järkevää ja mahdollista pilveistettyinäkin, kunhan pidetään huoli lähteen siirtämisestä raporttien saataville.

Isona juttuna on se, että nykyään sivutettujen raporttien (SSRS) migroiminen ja käyttäminen ei enää vaadi Power BI- palvelusta Premium- työtilaa, joten ilman Premium- kapasiteettiä tai isompia lisenssejä nämä voidaan viedä Power BI- palveluun.

Ennen migroimista kannattaa lukea sivutettujen raporttien migroimiseen liittyvät rajoitteet.  Migrointityökalu ilmoittaa, jos migroinnissa tulee ongelmia ja yleensä ne tällöin liittyvät jollain tasolla yhteensopivuusongelmiin eli Power BI- portaali ei välttämättä tue kaikkia ominaisuuksia.

Muutoin migroiminen on hyvin yksinkertaista: SQL Server Reporting Service 2017 lähtien migraatiotyövälineeseen on lisätty vaihtoehto, jolla raportit voidaan julkaista suoraan Power BI- palveluun. Tätä käyttämällä raportit voidaan julkaista omaan työtilaan Power BI- palvelussa.

 

Exceleiden korvaaminen Power Appsillä

Pyrimme Isletillä tehostamaan asiakkaan data ja analytiikka- ympäristön käyttöä Microsoftin Power Platformin avulla. Power Platformin työkalut mahdollistavat paljon – isoimpana osana kaikkien tunteman Power BI:n ja sen hyvin laajat ja tunnetut mallinnus ja raportointiominaisuudet, mutta tämän lisäksi myös Microsoftin Power Platform on todistanut itsensä tehokkaana kokonaisuutena, jolla mahdollistetaan pienten ja isompienkin sovellusten tekeminen sekä integraatioiden luominen.

Henkilökohtaisesti kaikista houkuttelevin käyttökohde on ollut data ja analytiikka- ympristöissä tiedon syöttämisen ja hallinnoinnin mahdollistaminen loppukäyttäjälle. Power Apps tarjoaa todella laajat integraatiomahdollisuudet sekä se voidaan liittää käyttämään montaa eri lähdettä sovelluksen pohjana. Tämä taas tekee siitä vielä houkuttelevamman tähän tarkoitukseen, koska sillä voidaan käyttälle näyttää esimerkiksi tietoja tietovarastosta, jonka perusteella käyttäjä voi tallentaa toiseen tietolähteeseen merkintöjä.

Aiemmin excelit ovat toimittaneet tämänkaltaisen tiedonhallinnan keihäänkärkeä, mutta yleisesti ottaen excelit ovat herkkiä hajoamaan, jos käyttö annetaan isolle käyttäjäkunnalle… puhumattakaan validoinneista, tietojen tuoreistamisesta excelin sisällä ja exceleiden käyttämisestä tietolähteenä. Oli käyttökohde mikä tahansa aiemmin mainituista – lopullinen räjähdys on jossain vaiheessa tulossa, joka vaatii useamman tunnin / päivän selvittelyitä.

 

Mitä seuraavaksi?

Toivottavasti tämä blogisarja pilveytymisen mahdollisuuksista herätti jonkinlaisia ajatuksia ja jos olet joskus miettinyt data ja analytiikka- ympäristön pilveytymistä tai uuden data ja analytiikka- ympäristön kehittämistä, niin olethan meihin yhteydessä!

Seuraavaksi meiltä tulee Fabric:iin, Power BI ja Power Appsiin liittyviä juttuja eli pysy kuulolla!

 

Parhain terveisin,

Mikko ja Ilkka

 

PS. Jos kiinnostuit, täältä voit lukea lisää data- ja analytiikkapuolen palveluistamme.

 

#IsletGroup #data #analytiikka #PowerPlatform #DataPlatform #Microsoft #tiedollajohtaminen #raportointi #tietovarastointi #pilvi

Like what you read? Share this!