Nykyään tietovarastointiratkaisut tukeutuvat isoksi osaksi pilven resursseihin. Isletillä iso osa uusista ratkaisuista toteutetaan Lakehouse- ratkaisuna joko Synapse Analyticsin tai Databricksin päälle. Toteutus määräytyy vaatimusten perusteella ja tietovarastointiratkaisuksi valitaan vaatimukset parhaiten täyttävää tekniikkaa.

Harvoissa tapauksissa pilvipalveluiden käyttö aloitetaan tuomalla osa vanhaa ratkaisua mukana. Näitä harvoja tapauksia on esimerkiksi sellaiset, joissa alkuperäinen ratkaisu on niin laaja tai tärkeä saada toiminta jatkumaan samanlaisena. Käymme läpi niitä tapoja, miten pilvihyppy voidaan tehdä tuomalla mukana osa vanhaa ratkaisua.

 

Pilven hyödyt

Nyt käymme läpi tapoja aloittaa Microsoftin pilvipalveluiden käyttö helposti ja vaivattomasti datan ja analytiikan näkökulmasta. Pilvipalvelut tarjoavat useita etuja, kuten joustavuutta, suorituskykyä ja kustannustehokkuutta.

Joustavuus on yksi merkittävimmistä pilvipalveluiden eduista. Microsoft tarjoaa useita erilaisia palveluita ja ratkaisuja, jotka voidaan skaalata tarpeen mukaan. Voit helposti lisätä tai vähentää kapasiteettia ja resursseja yrityksesi tarpeiden mukaisesti. Tämä antaa sinulle joustavuutta ja mahdollisuuden sopeutua nopeasti muuttuviin liiketoimintaolosuhteisiin.

Suorituskyky on toinen tärkeä etu, jonka pilvipalvelut tarjoavat. Microsoftin pilvipalvelut ovat suunniteltu tarjoamaan korkeaa suorituskykyä ja tehokasta resurssien käyttöä. Voit hyödyntää pilvipalveluiden tarjoamaa skaalautuvuutta ja suorituskykyä esimerkiksi käsitellessäsi suuria datamääriä tai suorittaessasi raskaita laskentatehtäviä. Näin voit varmistaa yrityksesi toiminnan tehokkuuden ja nopeuden.

Kustannustehokkuus on kolmas tärkeä tekijä, joka houkuttelee yrityksiä siirtymään pilvipalveluiden käyttöön. Microsoftin pilvipalvelut tarjoavat joustavat hinnoittelumallit, joissa maksat vain käytetyistä resursseista. Sinun ei tarvitse investoida suurta alkupääomaan tai ylläpitää kalliita infrastruktuureja. Pilvipalvelut tarjoavat skaalautuvuuden myötä myös mahdollisuuden optimoida kustannuksia ja maksaa ainoastaan tarvitsemistasi palveluista.

 

Perinteinen tietovarastoratkaisu

Perinteinen Microsoftin tuotteilla toteutettu tietovarastoratkaisu perustuu yleensä SQL Server -palvelimeen, SSIS-paketteihin tiedonsiirtoon sekä ajastuksiin SQL Server Agentin kanssa.

SQL Server on tunnettu ja luotettava tietokantaratkaisu, joka tarjoaa tehokkaan perustan tietovarastointiympäristölle.

SSIS (SQL Server Integration Services) on Microsoftin tarjoama ETL (Extract, Transform, Load) -työkalu, joka helpottaa tiedonsiirtoa eri järjestelmien välillä.

Ajastukset SQL Server Agentin kanssa tarjoavat automaatiota ja aikataulutusta tietovarastointiympäristössä.

Tämä yhdistelmä SQL Serveriä, SSIS-paketteja ja SQL Server Agenttia on tarjonnut vankan perustan tiedonhallinnalle ja analysoinnille.

 

Tietovarastoratkaisun hyppy pilveen tuomalla osa vanhaa ratkaisua mukana

Ensimmäinen askel on päättää, mitä osia nykyisestä tietovarastosta halutaan siirtää pilveen. Tästä voidaan valita tietty osa tai kaikki osat riippuen tarpeista ja liiketoiminnallisista tavoitteista. Tärkeää on varmistaa, että pilveen siirrettävät ratkaisut ovat yhteensopivia uuden ympäristön kanssa, jotta siirtyminen tapahtuu saumattomasti.

Microsoftin tuotteilla toteutettu perinteinen tietovarastoratkaisu soveltuu hyvin nosto ja siirto (lift-and-shift)- tyyppiseen pilveistämiseen.

Siirtämällä omilla palvelimilla sijaitsevan SQL Server- tietovaraston, sekä SSIS- ajot Microsoftin Azure SQL Managed- instanssille, sekä ottamalla käyttöön Azure Data Factoryn sekä myös Azure Synapsen, saadaan vanha ratkaisu ajautumaan mahdollisimman vähällä vaivalla, sekä mahdollistetaan uuden pilvinatiivin kehittämisen tekeminen.

Azure SQL Managed Instance tarjoaa lähes 100% yhteensopivuuden paikallisen SQL Serverin kanssa, mikä helpottaa siirtymistä paikallisista tietovarastoista pilveen. Lisäksi SSIS-pakettien suorittaminen Azure Data Factoryssä mahdollistaa olemassa olevien ETL-prosessien käyttämisen minimaalisin muutoksin.

Pilvipohjainen tietovarasto tarjoaa kustannustehokkaamman tavan skaalata resursseja tarpeen mukaan. Asiakkaat voivat vähentää kustannuksia siirtämällä tietovaraston käyttämän raudan hankinnasta maksamalla vain käytetyistä resursseista pilvessä. Tällöin ei tarvitse sitoutua kerran neljässä vuodessa mittaviin kustannuksiin, vaan kustannuksia voidaan seurata ja säätää käytettyjen resurssien mukaisesti. Useimmat resurssit Azuren- pilvessä tarjoavat skaalautuvuutta, sekä mahdollisuuden sammuttaa resurssit silloin kun niitä ei käytetä

Azure SQL Managed Instance tarjoaa skaalautuvan suorituskyvyn paikalliseen tietovarastoon verrattuna. Skaalautuvat resurssit takaavat, että järjestelmä kapasiteetti mukautuu asiakkaiden tarpeisiin ja mahdollistaa tehokkaan työskentelyn suurten tietomäärien kanssa. Harvoin tulee tilanteita, milloin Azuren resursseja tarjoamat resurssit eivät tarjoaisi enää lisää skaalautuvuutta. Arkkitehtuurissa täytyy aina ottaa huomioon eri resurssien luonne, ratkaisun käyttövaatimukset ja sitä kautta tehdä oikeanlaiset resurssivalinnat.

Pilvipalveluiden avulla asiakkaat voivat hyödyntää kehittyneitä tietoturvaratkaisuja, jotka päivittyvät palvelun mukana. Tällöin huolenpito päivityksien ajan tasalla olosta siirtyy pilvipalvelun ylläpidettäväksi. Liian usein paikalliset ratkaisut ovat jääneet päivityksissä jälkeen tai ovat jopa tippuneet päivitysten ulkopuolelle käyttöjärjestelmien vanhentumisten takia.

 

Pilvinatiivin ratkaisun jatkokehitys

Pilveistetty ratkaisu ei suinkaan pysähdy siirtämiseen pilveen. Se on vasta ensimmäinen askel matkalla kohti pilvinatiivia kehitystä. Jatkokehityksen mahdollistamiseksi voit luoda uusia ympäristöjä ja hyödyntää pilven tarjoamia palveluita entistä tehokkaammin.

Kun pilveistämisessä päästään siihen, että nopea siirtyminen pilveen on saavutettu alkuperäisen ratkaisun pohjalta, niin tämän jälkeen joudutaan miettimään, että miten uuden kehittäminen toteutetaan. Tällöin ratkaisu on järkevää jatkaa tekemällä pilvinatiivia ratkaisua, joka tarkoittaa siirtymistä SQL Server ja SSIS- pohjaisesta ratkaisusta vähitellen poispäin.

Ohessa esimerkki pilvinatiiviin kehittämiseen käytettyjen resurssien hyödyistä, jos valitaan pilvinatiiviin kehittämiseen esim. Azure Synapse.

Azure Synapsen Data Lake -pohjaisen ratkaisun edut:

  1. Massiivinen skaalautuvuus: Data Lake -pohjaiset ratkaisut ovat erittäin skaalautuvia, mikä mahdollistaa valtavien tietomäärien tallentamisen ja käsittelyn. Azure Synapse yhdessä Azure Data Lake Storage Gen2:n kanssa tarjoaa korkean suorituskyvyn ja skaalautuvuuden sekä rakenteellisille että rakenteettomille tiedoille.
  2. Joustavuus: Azure Synapsen Data Lake -ratkaisu hyväksyy erilaisia tietotyyppejä ja -formaatteja, kuten tekstitiedostoja, kuvia, videoita ja JSON-tiedostoja. Tämä joustavuus mahdollistaa monimutkaisten tietorakenteiden käsittelyn ja integraation, minkä ansiosta yritykset voivat analysoida monipuolisempia tietolähteitä.
  3. Kustannustehokkuus: Data Lake -pohjaiset ratkaisut, kuten Azure Synapse, tarjoavat edullisen tallennusvaihtoehdon suurille tietomäärille. Tallennuskustannukset pysyvät alhaisina, koska voit maksaa vain käytetystä tallennustilasta ja laskentaresursseista.
  4. Tietojen hallinta: Azure Synapse ja Data Lake Storage Gen2 yhdessä tarjoavat tehokkaan tietojenhallintaratkaisun. Hierarkkinen tallennusrakenne ja metadata-hallinta mahdollistavat tietojen luokittelun, haun ja järjestämisen entistä helpommin.
  5. Tietojen suojaus ja vaatimustenmukaisuus: Azure Synapse -ratkaisu sisältää kehittyneitä tietoturvaominaisuuksia, kuten tietojen salauksen lepotilassa ja liikkuessa. Lisäksi se noudattaa tiukkoja tietosuojastandardeja, kuten GDPR:ää, auttaen yrityksiä varmistamaan tietojen suojaamisen ja vaatimustenmukaisuuden.
  6. Reaaliaikainen analytiikka: Azure Synapse ja Data Lake -ratkaisu mahdollistavat reaaliaikaisen analytiikan suurten tietomäärien käsittelyssä. Tämä mahdollistaa nopeat oivallukset ja tietoon perustuvan päätöksenteon tukemisen.
  7. Yhteensopivuus ja integraatio: Azure Synapse on yhteensopiva monien pilvipalveluiden ja työkalujen kanssa, mukaan lukien Azure Machine Learning, Power BI ja Azure Data Factory. Tämä helpottaa tietovirtojen hallintaa, analytiikkaa ja visualisointia.

Pilvinatiivin kehityksen mahdollistamiseksi on siis tärkeää luoda uusia ympäristöjä ja hyödyntää pilvipalveluita kuten Azure Synapse ja Datalake. Näiden avulla voit jatkaa ratkaisusi kehittämistä, skaalata resursseja tarpeen mukaan ja hyödyntää pilven tarjoamia etuja.

Microsoft tarjoaa myös muita pilvinatiiveja kehitysmalleja data ja analytiikkaratkaisuiden tueksi, joita saatamme käydä läpi myös muissa Isletin blogeissamme. Kannattaa siis seurata tarkkaan!

  1.  

Parhain terveisin,

Ilkka ja Mikko

 

PS. Jos kiinnostuit, täältä voit lukea lisää data- ja analytiikkapuolen palveluistamme.

 

#IsletGroup #data #analytiikka #PowerPlatform #DataPlatform #Microsoft #tiedollajohtaminen #raportointi #tietovarastointi #pilvi

Like what you read? Share this!