HSY eli Helsingin seudun ympäristöpalvelut tuottaa kunnallisia vesi- ja jätehuollon palveluita sekä kerää tietoa pääkaupunkiseudusta ja sen ympäristöstä sekä eri tahojen hyödynnettäväksi. Organisaatiossa oli kehittynyt tarve Microsoft Azure– ja QlikView-pohjaisen ratkaisun hallintamallin kehittämiseksi. Aikaisemman mallin, tai sen puutteen oli todettu tukevan riittämättömästi koko organisaatiota ja kehitystyö oli hajaantunut liiketoiminta-aluekohtaisiin siiloihin, vastuut ja prosessit olivat epäselviä.

Islet valikoitui HSY:n kumppaniksi ja tarjosi datakonsultointipalveluita nykytilakartoitukseen, hallintamallin luomiseen ja tavoitetilan kuvaamiseen. Toimeksianto suoritettiin Isletin vakioidun datakonsultointipalvelumallin mukaisesti, asiakkaan organisaation tilanteeseen ja tarpeisiin sopivaksi muokattuna. Sparraava, innovatiivinen ja konstailematon konsultointipalvelu auttoi HSY:tä tunnistamaan nykytilanteensa haasteet ja muodostamaan uuden hallintamallin tietojohtamisensa ratkaisuille.

Tyytyväisen asiakkaan toiveesta toimeksiannon sisältö laajeni yhteistyön edetessä ja Islet suoritti mm. nykyisen QlikView-ympäristön teknisen kartoituksen ja dokumentoinnin, ja loi laajan materiaalin palveluntarjoajien kilpailuttamisen tueksi. Osana työtä Islet piti työpajoja keskeisten sidosryhmien kanssa ja kartoitti eri toimintojen ja toimialojen nykytilannetta, sekä suurimpia kipukohtia. Analysoitujen työpajojen löydösten pohjalta muodostettiin suositukset hallintamallin kehittämiseksi. Käytännössä suositukset ja ehdotukset kattoivat HSY:n organisoitumisen, kehitys- ja muutostöiden sekä jatkuvien palveluiden ympärille kehitetyt prosessit ja teknisen tiekartan sekä eri osa-alueet yhteen sitovan etenemisehdotuksen.

Olemme olleet erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön Isletin kanssa. Isletin asiantuntijan avulla on saatu tuotua esille useita parannuskohteita ja paljon uudenlaista selkeyttä nykytilaan. Olemme saaneet kuvattua uuden hallintamallin, sekä useita muita kehittämiskohteita organisaatiossamme konkreettisin parannusehdotuksin ja suunnitelmin. Olemme myös saaneet aina tarvittaessa sparrailuapua erilaisiin asioihin aihepiirin ympäriltä. Kokemuksemme perusteella voin lämpimästi suositella Isletin datakonsultointipalveluita.

Timo Marila

ICT-kehityspäällikkö, HSY

Yhteistyö HSY:n kanssa on ollut erittäin sujuvaa ja tuloksellista. On ilo tehdä töitä kehityshaluisen organisaation kanssa, joka arvostaa konsultin mielipiteitä ja näkee tuottamiemme ideoiden lisäarvon. Parhaat tulokset syntyvät aina avoimen ja tiiviin yhteistyön tuloksena. Olen vakuuttunut, että HSY:llä on erinomainen valmius ottaa isoja harppauksia tietojohtamisen kehittämiseksi ja tukea datapohjaisilla ratkaisuilla strategiansa toteutumista.

Janne Anttila

Liiketoimintajohtaja, Data & Analytiikka, Islet Group

HSY on Suomen suurin julkinen ympäristöalan toimija. Kuntayhtymä tuottaa kunnallisia vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä pääkaupunkiseudun yli miljoonalle asukkaalle. HSY:n visiona on tehdä yhdessä pääkaupunkiseudusta maailman kestävin kaupunkiseutu. Tavoitteeseen vievät toiminta ympäristövastuun ja resurssitehokkuuden edelläkävijänä, korkea toimintavarmuus, sujuvat palvelut ja vakaa talous. Organisaatiossa työskentelee lähes 800 henkilöä ja sen liikevaihto oli vuonna 2020  yli 350 miljoonaa euroa.

 

Olisiko teillekin hyötyä uudesta hallintamallista, tai muusta tiedolla johtamisen terävöittämisestä? Ota yhteyttä Janneen:

Janne Anttila
CBO – Data and Analytics, Isletter
janne.anttila@isletgroup.fi
+358 45 672 8569

Voit myös lukea lisää datan ja analytiikan tarjoamastamme sivuiltamme:

 

 

#IsletGroup #HSY #Microsoft #Azure #Qlik #data #analytiikka #hallintamalli #raportointi #tiedollajohtaminen

Like what you read? Share this!