Islet Group on kansainvälisesti toimiva suomalainen perheomisteinen kasvuyritys, joka tarjoaa asiantuntijapalveluita ja IT-ratkaisuja eri toimialoille. Islet on erikoistunut dataan ja analytiikkaan sekä toiminnanohjaukseen, kattaen myös hankintatoimen modernit ratkaisut. Yritys on SAP:n ja Microsoftin kultakumppani ja valittu 2020-luvulla jo kahdesti Suomen parhaaksi SAP-kumppaniksi. Islet työskentelee päivittäin johtavien teknologioiden parissa ja auttaa asiakkaitaan digitalisoimaan ja muuttamaan liiketoimintaansa sekä johtamaan reaaliaikaisella datalla.

1990-luvun lopulla perustettu Islet on kasvanut kovaa vauhtia usean viime vuoden ajan. Islet havaitsi, että heidän omat liiketoimintatarpeensa nyt ja myös tulevaisuudessa osuivat hyvin yhteen SAP Business ByDesign -ratkaisun ominaisuuksien ja tarjooman kanssa. Pilvipohjainen ratkaisu tunnetaan loistavista projektinhallintaominaisuuksistaan, mikä on asiantuntijapalveluita tuottavalle yritykselle kriittistä. SAP Business ByDesign on myös kokonaisratkaisu, jossa useat eri liiketoiminnan osa-alueet pystytään järjestelmämielessä kattamaan saman ratkaisun kautta. Se on nopea ottaa käyttöön, mahdollistaa moniyritysympäristön ja tukee kansainvälistymistä. Lisäksi tieto päivittyy läpi ratkaisun reaaliaikaisesti, joten tieto on aina saatavilla, minkä lisäksi sillä on myös laajat integraatiomahdollisuudet. Mikä tärkeintä, Islet tiesi, että ratkaisu tukisi heidän kasvusuunnitelmaansa ja tarjoaisi reaaliaikaista tietoa ja yhden keskitetyn ja luotettavan tiedon lähteen, joka auttaa ohjaamaan yritystä kestävästi tulevaisuuteen.

Toteutuksessa ja uuden ERP:nsä käyttöönotossa Islet pystyi hyödyntämään omaa tiimiään ja asiantuntemustaan. SAP Business ByDesignin avulla Islet digitalisoi ja standardoi talouden, projektinhallinnan, hankinnan, myynnin, CRM:n, HR:n, ajan- ja resurssienhallinnan sekä matka- ja kulujenhallinnan prosessit. Ratkaisuun sisäänrakennettu analytiikka tarjoaa liiketoiminnan tärkeimmät raportit visuaalisessa muodossa suoraan itse ERP-järjestelmässä. Siinä on saatavilla myös useita valmiita KPI-mittareita, joista muodostui pohja yrityksen raportoinnille ja seurannalle.

Lopputulemana SAP Business ByDesignin käyttöönotto on virtaviivaistanut ja yksinkertaistanut monia Isletin sisäisiä ja asiakkaisiin liittyviä prosesseja. Islet pystyy nyt paremmin hallitsemaan asiakasprojektejaan yhdestä paikasta sen sijaan, että tieto olisi hajallaan erilaisissa taulukoissa, sähköposteissa ja sovelluksissa. Tämä on parantanut huomattavasti jokapäiväistä työtä, kuten tarkan ja ajantasaisen tiedon saatavuutta, projekteihin liittyvien kustannusten hallintaa, resursointia ja suunnittelua. Nykyisin Islet voi seurata projektien etenemistä ja laskutuksen tilaa helposti jopa reaaliaikaisesti ja henkilöstön tyytyväisyys sisäisiin prosesseihin on lisääntynyt. Kaiken hallinnasta yhdessä integroidussa järjestelmässä on myös selkeä etu – eri prosessit on linkitetty toisiinsa, jolloin päivitetty tieto on saatavilla kaikilla alueilla samanaikaisesti.

Kun jatkamme nopeaa kasvua, tarvitsemme skaalautuvan tulevaisuudenkestävän ratkaisun, joka on aina ajan tasalla ja helppokäyttöinen. Olemme saaneet enemmän reaaliaikaista näkyvyyttä toimintaamme ja virtaviivaistaneet prosessejamme SAP Business ByDesignin avulla. Pystymme palvelemaan paremmin asiakkaitamme. Lisäksi meillä on nyt reaaliaikaista dataa tukemaan päätöksentekoa – niin päivittäisissä operatiivisen tason toiminnoissa kuin myös isojen linjojen ja strategisen tason asioissa.

Janina Luoto

Toimitusjohtaja, pääomistaja, Islet Group

Yksi näkökulma, joka saattaa joskus unohtua, mutta joka on silti erittäin tärkeä, on käyttökokemus. Se vaikuttaa muutoksen johtamiseen ja järjestelmän käyttöönottoon ja siten myös suoraan projektin ja toteutuksen onnistumiseen. Koska Islet on kasvanut nopeasti ja uusia työntekijöitä tulee joskus jopa joka kuukausi, yritys tarvitsi ERP-järjestelmänsä olevan helppo omaksua ja ottaa käyttöön ja olevan navigoinniltaan ja logiikaltaan selkeä.

SAP Business ByDesign -ratkaisulla on moderni ja harmoninen ulkoasu. Sitä on helppo personoida esimerkiksi roolipohjaisilla näkymillä ja pikavalinnoilla. Olemme saaneet työntekijöiltämme paljon positiivista palautetta ja koenkin, että tarjoamme nyt parempaa käyttökokemusta myös henkilöstöllemme sen kautta. Ratkaisun eri osa-alueet on suunniteltu siten, että käyttökokemus on johdonmukainen ja intuitiivinen. Tämä on vähentänyt eri tehtäviin kuluvaa aikaa tehden jokapäiväisestä työstä helpompaa ja tehokkaampaa.

Jukka Penttinen

Liiketoimintajohtaja, liiketoiminnan transformaatiot, Islet Group

#ISLETGroup #SAP #BusinessByDesign #Pilvi #ERP #Toiminnanohjaus #Toiminnanohjausjärjestelmä #SAPBusinessByDesign #asiantuntijapalveluyritys #professionalservices #SaaS #Software #System #EnterpriseResourcePlanning #CloudERP

Like what you read? Share this!