Palvelumuotoilu on noussut viime vuosina keskeiseen asemaan erilaisten palveluiden ja ratkaisuiden kehittämisessä. Yleisesti ottaen palvelumuotoilun keskeisenä tavoitteena on palvelukokemuksen käyttäjälähtöinen suunnittelu siten, että palvelu vastaa sekä käyttäjien tarpeita että palvelun tarjoajan liiketoiminnallisia tavoitteita. Palvelumuotoilun ympärille onkin syntynyt lukuisia erilaisia prosesseja ja työkaluja, joita muotoilussa voidaan hyödyntää. Mutta miten palvelumuotoilu liittyy dataan ja analytiikkaan?

ISLET on yhdistänyt palvelumuotoilun prosesseja ja työkaluja datakonsultointipalveluihimme. Kaikissa toimeksiannoissa lähestymistapamme perustuu klassiseen tuplatimanttiin. Tuplatimantti on saanut nimensä kahdesta timantin muodosta, jotka kuvaavat luovaan ongelmanratkaisuun kuuluvan divergentin ja konvergentin ajattelun vaihtelua. Divergenssi tarkoittaa avoimuutta, jossa tarkoituksena on kerätä paljon tietoa ja konvergenssi taas tiedon analysointia, jotta siitä voidaan tehdä tiivis kiteytys. Toisin sanoen kyseessä on tiedon tai ideoiden määrän ja laadun vuorottelu. Vaikka tuplatimantissa prosessi kuvataankin suorana aikajanana, käytännössä palvelumuotoilu on jatkuvaa iteratiivista kehittämistä.

Arktisen kirkkaat ratkaisut ja mutkaton, asiantunteva palvelu on ISLETillä kunnia-asia. Ehkä siksi tämä edellä kuvattu palvelumuotoilun prosessi on todettu sopivan täydellisesti erilaisiin datakonsultoinnin toimeksiantoihin, on se sitten BI- tai datastrategian luominen, ratkaisun tai arkkitehtuurin terveystarkastus/auditointi, erilaiset määrittelyhankkeet tai teknologiaevaluointi. Myrskyisimmistä ja sumuisimmista lähtökohdista syntyvät toimeksiannotkin alkavat aina ongelman kuvauksella ja tarkentamisella (toimeksiannon odotukset, tavoite ja sisältö), jonka jälkeen kerätään tietoa osallistamalla asiakasorganisaation henkilöitä esimerkiksi focusryhmähaastatteluilla ja/tai luotaimilla. Usein toimeksiannossa käydään lävitse myös olemassa olevia materiaaleja, sekä toimeksinnosta riippuen nykyisiä teknisiä ratkaisuja. Lopputulokset syntyvät iteratiivisen prosessin aikana, jossa ideoidaan erilaisia skenaarioita ja kiteytetään keskeisiä asioita, sekä luodaan toimeksiannon kannalta olennaiset materiaalit.

ISLETin palvelumuotoilun prosesseja ja työkaluja hyödyntävissä Datakonsultointipalveluissa keskiössä ovat:

Asiakaslähtöisyys. Organisaation oma osaaminen, toimiala, sekä monet muut erityispiirteet vaikuttaa lopputulokseen, jokainen toimeksianto on uniikki ja omanlaisensa, ja lähtee aina asiakkaan tarpeesta ja tavoitteista.

Tulevaisuuteen suuntaavuus. Teknologioiden kehityksen ja liiketoimintaympäristön kiihtyvän muutosnopeuden vuoksi toimeksiannossa on tärkeää suunnitella ratkaisu nykytilan tukemisen lisäksi vastaamaan tulevaisuuden tarpeita, jotta ratkaisumme ovat aina kestäviä.

Osallistava työtapa, eli yhteiskehittäminen. Lopputulokset suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa, eli asiakkaan henkilöt (ja/tai sidosryhmät) ovat aktiivinen osa suunnittelua, jotta lopputulos on aina asiakkaan kannalta toimiva.

Käyttäjien ja liiketoiminnan tarpeiden yhdistäminen. Prosessin lähtökohtana tulee olla aina käyttäjäarvon lisäksi myös liiketoiminnallinen kannattavuus: kehitysprojektin tulee tuottaa siihen sijoitetut eurot takaisin – korkojen kera.

 

Tutustu ISLETin datakonsultointipalveluihin ja ota yhteyttä, autamme hahmottamaan tilanteenne ja tarpeenne arktisen kirkkaaksi ja navigoimaan oikealle reitille:

Janne Anttila CBO – Data and Analytics, Isletter janne.anttila@isletgroup.fi +358 45 672 8569

#IsletGroup #data #analytiikka #tiedollajohtaminen #raportointi #datastrategia #BIstrategia #teknologiaevaluointi #auditointi #terveystarkastus
Like what you read? Share this!