Islet Group:n ja Pageron yhteistyön ansiosta SAP S/4HANA, Ariba, Business ByDesign ja Concur -asiakkaat saavat sähköisen myynti- ja ostolaskutuksen palvelut integroituna samalta kumppanilta. Pageron ”Smart Business Network” -alusta yhdistää ostajat ja myyjät helpottaen laskujen ja muiden dokumenttien vaihtoa sähköisesti.

Pageron automatisoitu ja paikallisten säädösten mukainen alustaratkaisu on käytössä jo yli 70 markkinassa ja 12 miljoonassa yrityksessä. Yhteistyön myötä, Isletin asiakkaat pystyvät liittymään yhteen maailman suurimmista avoimista kaupankäyntiverkostoista, joka sähköistää hankinnasta-maksuun-, tilauksesta-kassaan- sekä kuljetusprosesseja. Pageron palvelut lisäävät automatisaatioastetta, tietojen tarkkuutta ja turvallisuutta sekä antavat läpinäkyvyyttä ja reaaliaikaisen kokonaiskuvan.

Voimme kumppaneina tarjota asiakkaillemme ratkaisuja, jotka auttavat automaation kasvattamisessa ja tätä kautta päivittäisen toiminnan tehostamisessa. Esimerkiksi laajalla verkkolaskukattavuudella voidaan laskujen täsmäytystä lisätä huomattavasti hyvän datan avulla. Islet Group on partnerina innovatiivinen ja hakee uusia mahdollisuuksia kasvaa yhdessä asiakkaidensa kanssa. Tämä on meille yhteistä ja siksi kumppanuutemme toimii loistavasti.

Jenni Lonka

Regional Partner Manager, Pagero

Isletin ja Pageron yhteistyön ytimessä ovat erityisesti ostolaskujen sähköinen vastaanottaminen SAP-toiminnanohjausjärjestelmään ja vastaavasti myyntilaskujen sähköinen lähetys SAP-toiminnanohjausjärjestelmästä, sekä yhteistyö SAP Ariban ja Pageron yhdistämisessä hankintatoimen digitalisoinnissa.  Islet on rakentanut järjestelmien integrointiin valmiita kiihdyttimiä. Pageron palveluvalikoima on laaja ja useat asiakkaat hankkivatkin muun muassa ostolaskujen skannauspalvelun, rivitason tietojen automaattisen lukemisen pdf-laskuilta sekä printtauspalvelun osana laskujen sähköistämistä.

Ostajille Pagero tarjoaa Purchase-to-pay -ostoratkaisun, joka digitalisoi ja automatisoi dokumenttien käsittelyn. Kustannustehokas ratkaisu eliminoi manuaalisen työn, lisäten kontrollia ja minimoiden virheet. Myöhästymismaksut voidaan ratkaisun avulla välttää ja alennuksista hyötyminen helpottuu. Ratkaisun käyttö parantaa myös toimittajasuhteita ja sillä on suotuisat vaikutukset yrityksen hiilijalanjälkeen.

Myyjille Pageron alusta tarjoaa Order-to-cash -prosessipalveluita, joiden avulla hoitaa asiakaslaskujen jakelu Pagero Network -verkossa sähköisesti, ajallaan ja oikein tiedoin. Sekä laskutus että maksujen vastaanotto nopeutuu, joten niin aikaa kuin rahaa säästyy. Ratkaisu on myös linjassa paikallisten säädösten kanssa.

Olemme toimineet Pageron kanssa yhteistyössä pitkään ja kumppanuus on luonnollinen jatkumo omalle tarjoamallemme. Autamme yhdessä asiakkaitamme nostamaan automaatioastetta, vähentämään virheitä, vauhdittamaan prosessien läpivientiaikaa ja lisäämään läpinäkyvyyttä end-to-end prosesseissa. Täten asiakkaat pystyvät entistä paremmin digitalisoimaan prosessejaan kustannustehokkaasti. Olemme iloisia yhteistyöstä ja syvennämme sitä jatkuvasti kehittämällä esimerkiksi kiihdyttimiä integraatioiden osalta.

Tommi Luoto

CTO, Islet Group

Isletin ja Pageron yhteistyöstä hyötyvät SAP-asiakkaat, joilla on käytössä SAP S/4HANA ratkaisu, SAP Business ByDesign ratkaisu, SAP Ariba hankintaratkaisu tai Concur matkanhallinnan ratkaisu. 

 

– – – – – – –

Pagero tarjoaa Smart Business Network -verkoston, joka yhdistää ostajat ja myyjät automatisoitua, vaatimustenmukaista ja turvallista tilausten, laskujen, maksuohjeiden ja muiden yritysasiakirjojen vaihtoa varten. Laajan yhteistyöverkoston ja lisäsovellusten avulla Pagero auttaa yrityksiä suoraviivaistamaan myynti- ja ostoprosessit, hyödyntäen samalla tarkan ja luotettavan yritysdatan koko potentiaalin. Kaikki tämä sijainnista, toimialasta, koosta tai järjestelmistä riippumattomasti.

– – – – – – –

#Pagero #IsletGroup #yhteistyö #kumppanuus #digitalisaatio #TilausToimitusKetju #OstostaMaksuun #Verkosto #Automatisointi #SAP #S4HANA #BusinessByDesign #Ariba #Concur #Läpinäkyvyys #ostolaskutus #myyntilaskutus

Like what you read? Share this!