Isletin kokeneet data- ja analytiikkatiimiläiset ovat olleet mukana kymmenien ja kymmenien datastrategioiden luomisessa suurille ja keskisuurille organisaatioille, sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Monesti alussa on jo kova kaipuu ulapalle ja arvuutellaan enää lähinnä sitä, että pitäisikö teettää BI-strategia, Analytiikkastrategia vaiko sittenkin Datastrategia. Nimellä ei itseasiassa niinkään ole tässä väliä, vaan näitä voidaan käyttää yrityksenne käyttämän termistön mukaan. Sen sijaan sisällöllä on väliä. Tarvittava sisältö vaihtelee tietenkin asiakkaiden välillä jonkin verran, mutta tyypillisesti siinä on aina mukana:

  • Nykytila-analyysi
  • Tavoitetilan ja tulevaisuuden tarpeiden määritys
  • Tulevaisuuden arkkitehtuurivaihtoehdot vertailtuna
  • Konkreettiset toimenpide-ehdotukset
  • Tiekartta ja projektointiehdotus
  • Keskeisimmät huomiot ja painopisteet
  • ROI / TCO / Business case / tmv

Näiden lisäksi mukana voi olla myös teknologiaevaluointi, jossa kartoitetaan asiakasorganisaation kannalta olennaisimmat teknologiaskenaariot suosituksineen. Teknologiaskenaariot vertaillaan yhdessä sovittujen kriteerien ja painotusten perusteella ja kuvataan osaksi kokonaisarkkitehtuuria. Näin saadaan jo hieman konkreettista esimakua siitä, mihin asioihin eri vaihtoehdot toisivat kirkkautta, ja mistä taas saattaa muodostua näiden kohdalla haastavampia virtauksia.

Miksi juuri teknologiaSKENAARIO, eikä esimerkiksi tuotteiden vertailu? Hyvin harvoin moderni data- ja analytiikkaratkaisu perustuu, tai ainakaan on järkevää perustua, yksittäiselle tuotteelle. Yleensä aina kyseessä on kokonaisuus, joka sisältää useita teknologioita toimivana ja tarpeita palvelevana kokonaisuutena. Skenaarion laajuus totta kai vaihtelee organisaation järjestelmien määrän, sekä yrityksen koon ja toimialan mukaan. Skenaariot sisältävät kokonaisuuksien kuvauksen ja kaikki tarvittavat komponentit. Näkemyksemme mukaan teknologioiden valinnassa on tärkeintä tarkastella kokonaisskenaariota, eikä yksittäisten tuotteiden yksittäisiä toiminnollisuuksia. Tämä ei toki tarkoita etteikö yhdellä analytiikkatuotteellakin voisi pärjätä hyvinkin, mutta kokonaisuus on silti hyvä hahmottaa useamman toiminnan tason kautta.

BI-strategian kokonaisuuteen voi myös kuulua datan mahdollistamat uudet käyttötapaukset ja liiketoiminnan kehityksen näkökulmat. Arjen kovassa merenkäynnissä ei välttämättä ehdi aina huomata heti veden pinnalla kimaltavia pisaroita: data nimittäin mahdollistaa paljon muutakin kuin kustannustehokkaan ja luotettavan tilannekuvan luomisen, talousraportit tai ad-hoc analytiikkakyvykkyydet. Datan luomia mahdollisuuksia liiketoiminnan tehostamiseen ja kasvattamiseen on hyvä käydä lävitse osana strategian luomista ja näiden asioiden olisi hyvä olla osa business casea, jotta pienellä vaivalla esiin kaivettavat isommat kultakimpaleet saadaan hyödynnettyä yrityksenne kasvussa.

Tyypillisesti datastrategian analyyseissä tarkastellaan teknologista näkökulmaa (data, arkkitehtuuri, työkalut), organisaatiota (hallintamallit, toimintatavat, organisoituminen, prosessit) ja ihmisiä (kulttuuri, sitoutuminen, osaaminen). Kaikilla näillä on oma vaikutuksensa dataohjautuvan organisaation luomisessa ja tätä kokonaisuutta voi kuvata tietynlaisena symbioosina. Pelkillä teknisillä ratkaisuilla ei päästä pitkälle ja toisaalta ilman tekniikkaa puheet jäävät monesti hyvinkin abstraktille tasolle. Kokenut asiantuntija osaa muodostaa käsityksen organisaation heikoista kohdista ja ehdottaa konkreettisia toimenpiteitä esim. toimintatapojen ja organisoitumisen näkökulmasta.

Valitettavan usein törmää myös datastrategioihin, jotka ovat jääneet vain ylätason pilvilinnoiksi, mikä on tekijälleen paljon helpompaa. Meillä ISLETillä keskitymme toimeksiannoissamme vahvasti konkretiaan, käytännöllisiin toimenpide-ehdotuksiin ja toteutuskelpoisiin suunnitelmiin. Olemme tuote- ja teknologiariippumaton toimija ja uskallamme asiakkaan tarpeen mukaan ehdottaa ratkaisuksi myös teknologioita, joihin liittyviä palveluita me emme itse tarjoa. Suunnitelmien laatimisen lisäksi olemme mielellämme mukana ja tukena muutosprojektin jalkautuksessa ja suunnitelmien toteuttamisessa: voimme olla mukana muutoshankkeen ohjausryhmässä, hankkeiden projektipäällikkönä tai vaikka toteuttamassa jotain osaa siitä, jos ratkaisussa käytetään teknologioita, joita me osaamme.

Voisimmeko tukea juuri teidän yritystä jotenkin teidän data-, analytiikka- tai BI-strategianne kokoamisen tai jalkautuksen kanssa?

Tutustu ISLETin datakonsultointipalveluihin ja ota yhteyttä:

Janne Anttila CBO – Data and Analytics, Isletter janne.anttila@isletgroup.fi +358 45 672 8569

 

Tutustu myös Isletin paketoimaan datastrategia-konsultointipalveluun Microsoftin marketplacella.

 

 

 

 

#data #analytiikka #datastrategia #BIstrategia #analytiikkastrategia #tiedollajohtaminen #IsletGroup

Like what you read? Share this!