Asiakkaille tulevaisuuden kestävien data- ja analytiikkaratkaisuiden rakentaminen sekä raikkaiden kehityssuunnitelmien luominen vaatii luonnollisesti vahvan ammattitaidon ja kokemuksen muodostaman peruskallion pohjakseen. Lisäksi tarvitaan kuitenkin myös kykyä katsoa kauemmas horisonttiin ja ymmärrystä alan tulevien vuosien kehityssuunnista. Mekään emme valitettavasti ole vielä löytäneet kaiken tietävää kristallipalloa, mutta seuraamalla alaa aktiivisesti, kuuntelemalla asiakkaitamme ja keskustelemalla kumppaneidemme kanssa sekä keräämällä tutkimusyhtiöiden koostamaa tietoa muodostuu kuitenkin melko kattava kuva BI-markkinasta nyt ja lähitulevaisuudessa.

Mitä dataan ja analytiikkaan liittyen sitten näkyy horisontissa?

Jo pitkään pinnalla ollut tiedolla johtamisen buumi kiihdyttää vauhtiaan selkeästi edelleen. Teknologinen kehitys, sekä oman yrityksen että asiakkaiden liiketoiminnan kehitys ja ratkaisujen kehitystarpeet yhdistettynä toimintaympäristön rajuihin muutoksiin luovat yhdessä sellaisen ristiaallokon, jossa vakainkin paatti voi helposti eksyä reitiltä. Usean ajoittain nopeastikin muuttuvan tekijän yhtälö luo jatkuvaa painetta kehittää myös raportointia ja tiedon hallintaa seuraavalle tasolle kilpailun koventuessa ja tavoitteiden kasvaessa. Päätöksenteon tueksi halutaan kaikki mahdollinen relevantti ja ajantasainen tieto, mielellään mahdollisimman helposti kulutettavassa ja visuaalisesti miellyttävässä muodossa. Dataa onkin jatkuvasti myös enemmän hyödynnettävissä yritysten edelleen digitalisoidessa toimintojaan. Nykyaikaisten raportointityökalujen sekä data-alustojen mahdollistama tehokkuus liittyen tiedon jakamiseen ja päätöksentekoon alkaa olla laajasti tunnistettu hyöty. Silti monissa organisaatioissa kamppaillaan edelleen perushaasteiden kanssa: läpinäkyvyys dataan puuttuu, kehittäminen on liian hidasta ja raportointiin liittyvää käsityötä on aivan liikaa. Toimintaympäristön sekä oman yrityksen tilanteen ja tarpeiden jatkuvasti muuttuessa organisaatiot haluavat pyrkiä kohti mahdollisimman ketteriä ja skaalautuvia ratkaisuja. Käytännössä tämä näkyy kasvavana kysyntänä pilvipalveluille. Samasta syystä entistä laajemmat data-alustat sekä monipuolisemmat analytiikkatyökalut kasvattavat myös suosiotaan. Tietovarastolle ja mallinnetulle datalle on myös edelleen paikkansa, mutta vauhdin kiihtyessä tarvitaan laajempia ratkaisuja, jotka palvelevat paremmin datan analysointia ja älykkäiden dataratkaisuiden, kuten erilaisten datapohjaisten hälytysten automatisointia ja sidosryhmien datapalveluiden kehittämistä.

Konkreettisia trendinäkymiä loppuvuodelle 2021

  • Kaikki uudet data- ja analytiikkaratkaisut toteutetaan pilveen
  • Microsoft Azuren markkinaosuus data- ja analytiikkaratkaisuissa kasvaa ja Power BI haastaa yhä vahvemmin muita johtavia analytiikkatyökaluja
  • Automaatio lisääntyy: augmentoidun datan hallinnan että älykkäiden data-alustojen automaatio työkalujen avulla
  • Käyttäjien osaaminen kehittyy edelleen ja omatoiminen visuaalinen analytiikka lisääntyy
  • Organisaatiot tekevät enemmän kokonaisvaltaisempia kehityssuunnitelmia – rohkeita ja kunnianhimoisia data- ja analytiikkastrategioita

Mikäli teillä yrityksenne raportoinnin tai tiedolla johtamisen tila voisi hyötyä kurssin korjauksesta, kannattaa tutustua Isletin datakonsultointipalveluihin. Autamme navigoimaan turvallisesti karikkoisimmankin lahden läpi satamaan: meiltä saatte avun, oli kyse sitten yrityksenne tukemisesta määrittelytyössä, nykytilan analysoimisesta tai koko data-arkkitehtuurin ja -strategian suunnittelusta ja toteutuksesta avaimet käteen periaatteella, aina ylläpitopalveluihin ulottuen.

Janne Anttila CBO – Data and Analytics, Isletter janne.anttila@isletgroup.fi +358 45 672 8569

  #data #analytiikka #tiedollajohtaminen #raportointi #tietovirrat #MicrosoftPowerBI #MicrosoftAzure #IsletGroup #trendit
Like what you read? Share this!