Elämme jännittäviä aikoja SAP:in taloushallinnossa. SAP S/4HANA tuo mukanaan paljon uutta pureskeltavaa ja myös nautittavaa verrattuna SAP ECC -järjestelmiin. Yritän lyhyesti kertoa suurimmat ja mielenkiintoisimmat muutokset. Mukaan mahtuu sekä täysin uusia toiminnallisuuksia, että uusia vivahteita vanhoihin ominaisuuksiin.   

Suurin yksittäinen muutos lienee taloushallinnon taulurakenteen uudistuminen ja yksinkertaistuminen. SAP S/4HANA:ssa uusi tapahtumataulu (ACDOCA, Universal Journal) korvaa useimmat aikaisemmin käytössä olleet taulurakenteet ulkoisen laskennan, sisäisen laskennan, kannattavuusanalyysin, käyttöomaisuuden ja varastopääkirjan osalta. Käytännössä kaikista näistä moduuleista kirjausten tiedot siirtyvät uuteen tapahtumatauluun, josta ne ovat saatavilla raportointiin. Uusi lähestymistapa muistinvaraisen tietokannan päällä myös vähentää täsmäytystarpeita esimerkiksi sisäisen laskennan ja pääkirjanpidon välillä, sekä lisää huomattavasti reaaliaikaisia operatiivisen raportoinnin mahdollisuuksia.  

Ehkä tässä yhteydessä kannattaa mainita myös Pääkirja-toiminnallisuus, joka tuli mukaan Uuden Pääkirjan myötä. Aikaisemmin esimerkiksi yhtymä/ IFRS -raportointi eroteltiin paikallisesta raportoinnista omilla pääkirjatileillään. Uudessa mallissa molemmille on omat Pääkirjansa, joissa tositteet pääsääntöisesti päivittyvät molempiin identtisinä, mutta joissa voidaan tarvittavin osin tehdä omia korjaavia tai muokkaavia kirjauksia. Tämän lisäksi esimerkiksi käyttöomaisuuskirjanpito ja varastopääkirja antavat mahdollisuuden tehdä Pääkirjakohtaisia arvostuksia.   

Muita parannuksia toiminnallisuuksissa ovat tulosyksikkölaskennan loppuminen itsenäisenä moduulina ja sen siirtyminen vahvasti ulkoisen laskennan puolelle. Tämä mahdollistaa muun muassa tositteiden reaaliaikaisen jaon laskentaulottuvuuksille (tositejako), jolloin esimerkiksi reskontakirjaukset jaetaan tulosyksiköittäin rivitasolla jo tositteen kirjauksessa. Vuodenvaihteen saldojensiirrot yhdistyvät yhden transaktion alle ja sama ajo sisältää normaalien ulkoisen laskennan tapahtumien lisäksi myös käyttöomaisuuden saldonsiirron. Käyttöomaisuuden muutoksista mainittakoon esimerkiksi se, että Kausiajon toiminnallisuudet siirtyvät kokonaan Poistoajoon.   

Perustietojen osalta isoimpia muutoksia ovat asiakas- ja toimittajatietojen yhdistyminen Liikekumppaneiksi. Toimittajilla ja asiakkailla ei ole enää erillisiä perustietoja, vaan ne luodaan rooleina Liikekumppanin alle. Muita Liikekumppanirooleja ovat esimerkiksi luotonvalvonnan perustiedot. Pääkirjatilien ja kustannuslajien ylläpito yhdistyy saman transaktion alle. Pankkitilien käsittely muuttuu ”reskontanomaiseksi”, kun niistä tulee täsmäystilejä. Näin jokainen pankkitili ei enää vaadi omaa pääkirjatiliä.   

Uusi tapahtumataulu tuo mukanaan uusia raportointitransaktioita (monet H-loppuisia), mutta monet vanhat tutut SAP-transaktiokoodit kirjauksiin ja raportteihin toimivat kuten ennenkin – erityisesti sisäisen laskennan puolella. Suuri muutos on myös toiminnallisuuksien siirtyminen selainpohjaiseksi ja mobiilissa hyödynnettäviksi Fiori-käyttöliittymän toimesta. Suurin osa toiminnallisuuksista on tukemassa SAP:n normaalia käyttöliittymää (SAP GUI), mutta osa myös siirtyy täysin Fioriin, kuten pankkitilien luonti. Pankkitilien luonti on perinteisesti ollut osa konfiguraatiota, mutta nyt se siirtyy Fiorissa käytännössä perustiedoksi.   

Muita mielenkiintoisia – uusia tai vahvasti uusittuja – työkaluja on tullut muun muassa sisäisten erien täsmäytykseen (Inter-company Reconciliation), jaksotuksiin (Accrual Engine), kaudenvaihteeseen (Closing Cockpit) sekä konserniraportointiin (Group Reporting). Näistä lisää seuraavissa blogeissa! 

 

Jos kiinnostuit aiheesta, ota yhteyttä: 

Jukka Penttinen
Liiketoimintajohtaja, Business Transformation
+358 40 355 1973
jukka.penttinen@isletgroup.fi 

  

Blogin kirjoittaja Marko Hassinen on ISLET:n Isletin SAP talouden johtava konsultti, jolla on yli 20-vuoden SAP-kokemus. Markolla on vankka kokemus Talouden eri osa-alueista ja hän on ollut mukana useassa S/4HANA-hankkeessa. 

 

 

#SAP #S/4HANA #SAPTalous #talous #ERP

Like what you read? Share this!