SAP:n pilvipohjainen toiminnanohjausjärjestelmä SAP Business ByDesign päivittyy neljästi vuodessa. Toukokuun 2021 versionpäivitys toi mukanaan useita uusia toiminnallisuuksia sekä parannuksia useille osa-alueille. Päivityksiä saatiin asiakkuudenhallintaan, järjestelmän yleisiin toimintoihin, raportteihin ja analytiikkaan, talouteen, ajanhallintaan ja toimittajasuhteiden hallintaan 

Hyppää keskeisimpien uudistusten pariin!  

Uusia toiminnallisuuksia asiakkuudenhallinnassa 

Sopimusasiakkaiden on nyt mahdollista nähdä jokaisen laskutettavan nimikkeen alku- ja loppupäivä, ja ne on myös lisätty sopimuspohjaan. Tämä on erityisen merkittävä toiminto tilauspohjaisessa liiketoiminnassa. Asiakas voi nyt myös käyttää myyntitilauksella kauppanimikkeiden yksilöimiseen tarkoitettuja GTIN- ja UPC-numeroita useita nimikkeitä sisältäville myyntikokonaisuuksille eli kiteille. Se mahdollistaa koko kitin laskuttamisen ja UPC-numeron skannaamisen yksittäisten nimikkeiden sijasta. 

Yleisiä parannuksia lisäämään päivittäistä käyttötehokkuutta 

SAP Business ByDesign tekee nyt yhteistyötä Microsoft Teamsin kanssa. Käyttäjät voivat nyt kätevästi päästä käsiksi SAP Business ByDesignin toiminnallisuuksiin suoraan Microsoft Teamsista, kuten myyntimahdollisuuksiin, projekteihin tai asiakaslistaan. 

Mobiiliratkaisuissa on myös parannuksia, sillä käyttäjät voivat nyt skannata kulukuitin, josta sen jälkeen konvertoituu kustannus suoraan kuluraportille. Tämä tekee kuluraportointiprosessista kätevämpää. Työntekijät ja esimiehet voivat nyt myös käyttää SAP Business ByDesign -mobiilisovellusta työaikakirjauksiin ja saada hyväksynnöistä push-ilmoituksia. 

Järjestelmässä on uusi loppukäyttäjää avustava toiminnallisuus. SAP Enable Now Web Assistant on verkkopohjainen käyttöliittymäratkaisu, joka on integroituna järjestelmässä. Se tarjoaa kontekstiperusteista avustusta loppukäyttäjille suoraan järjestelmässä, ja se on lisänä Help Center -toiminnallisuudelle.  

Raporteilla on nyt mahdollista konfiguroida perustoimintojen käyttöä, kuten lataa, lähetä ja lisää kenttä -toimintoja. Pääkäyttäjien on nyt myös mahdollista konfiguroida tapahtumia, jotka siirtävät dataa ulkoisiin järjestelmiin SAP Business ByDesignin tapahtumien perusteella. 

Asiakkaat voivat nyt päästä käsiksi ja ekstraktoida KPI-dataa järjestelmästä käyttämällä OData-palvelua. Se auttaa suorittamaan analytiikkaa ulkoisissa työkaluissa, kuten SAP Analytics Cloudissa tai missä tahansa muussa kolmannen osapuolen työkalussa. 

Joustavuutta talouteen ja vuokrasopimusten hallintaan 

Kun valitset pääkirjan tilin, joka käyttää avoimien kohtien hallintaa ja klikkaat muokkaa avoimia itemeitä valitulla tilillä, niin uusi vakionäkymä avautuu. Se näyttää ainoastaan avoimet kohdat kuluvalla tilikaudella. Muissa näkymissä kohdat on voidaan nyt rajata tietylle fiskaalivuodelle. Ulkoinen viitenumero on nyt myös mahdollista lisätä manuaaliseen verokirjaukseen. Pankkien sivukonttoreita voidaan myös ylläpitää samalla kuin pankkiluettelo ladataan järjestelmään migraatiotyökalun avulla.  

Vuokrasopimuksen siirtymäpäivää on nyt mahdollista ylläpitää yritystasolla. Jos sitä ei ole ylläpidetty, niin järjestelmä laskee sen vakiologiikan avulla. Vuokrasopimus on nyt myös mahdollistettu julkiselle sektorille. Varoja ja toiminnallisuuksia voidaan nyt kohdistaa vuokratuille objekteille vuokrasopimuksella. Lisäksi peruutettujen vuokrasopimusten ulkoisen viitteen ID-numero on käytettävissä uudelleen. 

Parannuksia palveluvahvistuksiin pohjautuviin työaikakirjauksiin 

Kun työntekijä tekee palvelutilausta vasten palveluvahvistuksen ja vapauttaa sen, niin järjestelmä luo automaattisesti työntekijälle työaikakirjauksen viitteen kera. Tämä ominaisuus on nyt myös saatavilla palveluagenteille sisältäen yritysten sisäiset palveluskenaariot.  

Toimittajasuhteiden hallintaan älykkyyttä ja parempaa käytettävyyttä  

Älykästä toimittajalaskujen skannausta on parannettu, jotta manuaalista työtä on saatu vähennettyä ja joustavuutta lisättyä. Toimittajien ja yrityksen master dataa ei tarvitse enää synkronoida manuaalisesti, sillä järjestelmässä on nyt päivittäinen ajo, joka lataa datan automaattisesti skannauspalveluun. Käyttäjät voivat nyt lisäksi lähettää korjattuja arvoja takaisin SAP:ille parantaakseen valmiiksi opetetun PDF-latausmallin laatua jatkossa. Hyvityslasku voidaan nyt myös luoda ladatun dokumentin pohjalta. 

Suunnitelmien muutosten takia voi olla tarpeen lisätä komponentteja jo aloitetuille tuotantotilauksilla, mikä on nyt mahdollista järjestelmässä. Tämä on tuettu aktiviteeteille, jotka kuuluvat ei vielä valmiisiin tuotantotehtäviin. 

Lähtevään toimitukseen on nyt mahdollista saada sarjanumero toimittajapalautuksen dokumentilta. Järjestelmä nappaa sarjanumerotiedon lähtevän toimituksen pyynnöltä. Lisäksi uutta toimittajapalautuksen dokumenttia luodessa osoitetietoa muokatessa tai dokumenttikohtaista osoitetta lisättäessä sama heijastuu nyt myös lähtevän toimituksen prosessiin.  

Kaksi uutta toimitusketjun hallinnan raporttia on saatavilla, jotka tarjoavat parempaa analyyttistä näkymää tuotannon ja varaston päälliköille. Nämä raportit ovat Tuotantotilaukset/Tuotantoerät: Päivämäärät ja Määrät, joka kertoo todellisen tuotannon keston ja viiveen sekä Varastonmääritys: Varaston erääntyminen, joka näyttää varaston määrän tuotteen/sijainnin kombinaatiolle, joka on ryhmitelty erääntymisen vaiheisiin päivissä, jonka se pysyy varastossa tai tietyssä sijainnissa. 

Kaupintavarastossa on kauppatavaroita, jotka lähetetään ja varastoidaan asiakkaan lokaatiossa, mutta tavarat omistaa lähettävä yritys. Asiakas on sitoutunut maksamaan kauppatavaroista ainoastaan silloin, kun ne poistetaan kaupintavarastosta.  Asiakkaat voivat nyt saada yleisnäkymän kaupintavarastosta. 

 

Lähteet: SAP blog & SAP Help Portal 

 

Jo yli 4000 yritystä 27 eri toimialalta on valinnut Business ByDesign -ratkaisun. ISLET Group on paketoinut kattavan toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton kahdelle toimialalle: ISLET SMART PRODUCTION valmistavan teollisuuden yrityksille sekä ISLET SMART PROFESSIONAL SERVICES projektiliiketoiminnalle ja asiantuntijaorganisaatioille. Keskustelemme mielellämme lisää siitä, miten Business ByDesign voisi sopia Sinun yrityksellesi!

 

Jos kiinnostuit aiheesta, ota yhteyttä:

Jukka Penttinen
Chief Business Officer, Isletter
+358 40 355 1973
jukka.penttinen@isletgroup.fi

 

Blogin kirjoittaja Karoliina Luhanka on ISLET:n SAP-konsultti, joka hallitsee projekteissa niin suuret linjat kuin pienet yksityiskohdatkin. Hänellä on monipuolista kokemusta eri toimialoilta, joten hän sulautuu kuin kala vedessä erilaisiin ympäristöihin.

 

 

 

#SAP #BusinessByDesign #IsletGroup

 

Like what you read? Share this!