SAP:n pilvipohjainen toiminnanohjausjärjestelmä SAP Business ByDesign päivittyy neljästi vuodessa.  Helmikuun versionpäivitys 21.02 toi mukanaan uudistuksia laajasti eri osa-alueille. Päivityksiä saatiin järjestelmän perustoimintoihin, asiakkuudenhallintaan, talouteen ja henkilöstöhallinnon sekä toimittajasuhteiden ja jakelukanavien hallintaan.

Sukella syvemmälle keskeisimpiin uudistuksiin.

 

Käytännöllisyyttä arkeen

Pääkäyttäjät voivat nyt tarkistaa järjestelmään kirjautuneet henkilöt ja päättää avoimia sessioita tarpeen mukaan, mikä vapauttaa mahdolliset käyttäjän lukitsemat dokumentit. SAP Manager Approvals -sovelluksessa on nyt myös mahdollistettu ilmoitukset kaikille muille hyväksyntäkategorioille paitsi työaikakirjausten hyväksynnöille. Uudistuksia saatiin myös kulujen käsittelyyn mobiilisti, sillä uusi ratkaisu mahdollistaa kuittien skannaamisen kännykällä, josta tiedot konvertoituvat koneoppimisen avulla suoraan kuluraportille kuluiksi. Tämä mahdollistaa nopeamman ja joustavamman matkakulujen käsittelyn, etenkin henkilöille ketkä matkustavat työnsä puolesta usein.

 

Myyntiä sujuvammaksi

Järjestelmä tukee nyt kauppanimikkeiden yksilöimiseen tarkoitettuja GTIN- ja UPC-numeroita myymälämyynnissä useita nimikkeitä sisältävissä myyntikokonaisuuksissa. Numeroiden ylläpito mahdollistaa sen, että myyntiedustajat voivat myös hyväksyä useiden nimikkeiden myyntikokonaisuuksia sisältäviä myyntitilauksia EDI-yhteyden avulla.

Ei aloitettujen sopimusnimikkeiden peruuttaminen on nyt mahdollista. Jos sopimusnimikkeen status on ”Ei aloitettu”, niin sille voidaan lisätä peruutuspäivä, joka voi olla tarvittaessa aikaisempi kuin sopimusnimikkeen aloituspäivä. Aikaisemmin peruutus oli mahdollista ainoastaan silloin, jos peruutuspäivä osui nimikkeen voimassaolon alku- ja loppupäivämäärän väliin.

 

Uudistuksia talouden hallintaan

Talouteen saatiin kaksi uutta Web Service -sovelluspalvelua. ManageBankStatementIn mahdollistaa asiakkaan pankkitransaktioiden hallinnoimisen pankkitiliotteiden avulla. Sovelluspalvelun liittymässä on saatavilla MaintainBundle ja CheckMaintainBundle toiminnallisuudet. ManageTaxReceivablesPayablesEntryIn mahdollistaa puolestaan sen, että verokirjaus voidaan luoda ja kirjata uuden Party Tax ID -kentän tiedolla.

Suljettuja leasing-sopimuksia on nyt mahdollista avata uudelleen, mikäli käyttöoikeus ei ole vielä vanhentunut. Sopimusten kirjausajoja voidaan nyt myös konfiguroida suorittamaan aloitus-, täsmäytys- tai sulkemiskirjaukset. Uudessa Lease Contract Processing Run -näkymässä voidaan luoda ja aikatauluttaa arvostuksen, vapautuksen tai sulkemisen massa-ajo useille sopimuksille samanaikaisesti.

Maksuformaatti 94 – ISO20022 päivittyi, ja siitä poistui maksutapa 23 – SEPA Credit Transfer. Tämä tarkoittaa sitä, että lähtevien pankkisiirtomaksujen ja maksutiedostojen generoitumista ei enää tueta yhdistelmällä maksuformaatti ISO20022 ja maksutapa SEPA-tilisiirto. Tämä päivitys vaatii muutoksia konfigurointimuutoksia, jotta maksut toimivat oikein myös versionpäivityksen jälkeen. Maksutapa 26 – SEPA Direct Debit poistui myös samasta maksuformaatista, joten sekään yhdistelmä ei ole enää tuettu.

Ostotilien hallinta voidaan nyt aktivoida ylimääräisille maille, jolloin kirjanpidon periaatteita voidaan hallita maa- tai aluekohtaisesti. Lisäksi ostotilien hallinta on myös mahdollista aktivoida mukaan kolmannen osapuolen tilausten prosessiin.

 

Automatiikkaa työaikakirjauksiin sekä laajennuksia resurssikalenteriin

Järjestelmässä voidaan nyt aktivoida palvelutilauksen prosessointi työaikakirjausten kanssa. Toiminnallisuus luo automaattisesti työaikakirjaukset olemassa oleville ja uusille aika- ja materiaaliperusteisille tai kiinteähintaisille palvelutilauksen nimikkeille, joita vasten on luotu ja vapautettu palveluvahvistus. Se sisältää myös työaikakirjaukset suunnittelemattomille nimikkeille, jotka on lisätty palvelutilaukseen. Järjestelmä luo tuntikirjauksen jokaista yksittäistä nimikettä kohden.

Uusi liiketoimintaobjekti Resource Calendar Generic Work Assignment on nyt lisätty Public Solution Model (PMS) -datamalliin. Tämä tarkoittaa sitä, että objektia käyttämällä SAP Cloud Applications Studio -kehitystyökalulla tehdyt kustomoidut tai ulkoisesta ratkaisusta saatavat työtekijän toimeksiannot voidaan lisätä työntekijän resurssikalenteriin. Tämä liiketoimintaobjekti toimii vähän kuin liittymä, jota käyttämällä voidaan lisätä kustomoituja työobjekteja standardiin resurssikalenteriin.

 

Kehitystä toimittajalaskujen skannaukseen ja parannuksia ostotilauksiin

Toimittajalaskujen älykästä skannausta on kehitetty edelleen. Ostavan yrityksen tietojen tunnistusta on parannettu, mikä auttaa yrityksiä, joissa laskudokumentteja ladataan keskitetysti useille yrityksille. PDF-tiedostoja voidaan nyt myös ladata OData-palvelun kautta, sekä tarvittaessa myös aloittaa itse skannaus latauksen lisäksi. Nykyään on myös mahdollista määrittää, että halutaanko kaikkien ostotilausten nimikkeiden kopioituvan laskulle suoraan vai pelkästään skannattujen nimikkeiden, mikä tukee erityisesti osatoimituksissa. Lisäksi useamman skannatun objektin tai nimikkeen poistaminen on nyt myös mahdollista.

Järjestelmässä on nyt mahdollista määrittää päivien lukumäärä eri yritysten, toimittajien ja ostoyksiköiden yhdistelmille, minkä perusteella ostotilauksen toimituspäivä määrittyy automaattisesti uutta tilausta luodessa. Lisäksi kun kyseessä on yritysten sisäinen projektiskenaario, niin ostotilauksen tilikohdistuksessa käytetyt kustomoidut koodit siirtyvät tilaukselta aina vastaanottokuittaukseen asti.

 

Sujuvuutta tuotantotilauksien ja -tehtävien hallintaan

Tuotantotilausten alku- ja loppupäivämäärän muuttaminen tuli mahdolliseksi päivityksen 20.11. yhteydessä, ja nyt myös jo aloitettujen tuotantotilausten suunniteltuja tuotos- ja komponenttimääriä voidaan muuttaa. Määrien muuttaminen vaikuttaa kaikkiin tuotantotilauksen tuotantotehtäviin, jolloin myös niiden määrät ja aikataulut päivittyvät. Lisäksi tuotantotehtävän suorittaminen on nyt mahdollista estää, jos tehtävä on osittain tai kokonaan mahdoton suoritettavaksi.

 

Lähde: SAP

 

Jo yli 4000 yritystä 27 eri toimialalta on valinnut Business ByDesign -ratkaisun. ISLET Group on paketoinut kattavan toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton kahdelle toimialalle: ISLET SMART PRODUCTION valmistavan teollisuuden yrityksille sekä ISLET SMART PROFESSIONAL SERVICES projektiliiketoiminnalle ja asiantuntijaorganisaatioille. Keskustelemme mielellämme lisää siitä, miten Business ByDesign voisi sopia Sinun yrityksellesi!

 

Jos kiinnostuit aiheesta, ota yhteyttä:

Jukka Penttinen
Chief Business Officer, Isletter
+358 40 355 1973
jukka.penttinen@isletgroup.fi

 

Blogin kirjoittaja Karoliina Luhanka on ISLET:n SAP-konsultti, joka hallitsee projekteissa niin suuret linjat kuin pienet yksityiskohdatkin. Hänellä on monipuolista kokemusta eri toimialoilta, joten hän sulautuu kuin kala vedessä erilaisiin ympäristöihin.

 

 

 

#SAP #BusinessByDesign #IsletGroup

 

Like what you read? Share this!