Edistääkseen monimuotoisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa teknologia-alalla, Islet ja SAP ovat yhdistäneet voimansa ja järjestävät vuoden 2021 alussa ilmaisen käyttöliittymäsuunnittelu ja -koodaushaasteen Suomessa räjähdysmäisesti kasvavalle #mimmitkoodaa-verkostolle.

Maailman talousfoorumi on arvioinut, että yli 90 % tulevaisuuden työpaikoista tulee vaatimaan kehittyneitä digitaalisia taitoja. Tasa-arvon toteutuminen teknologia-alalla palvelee siis koko yhteiskuntaa nyt ja tulevaisuudessa. Sen lisäksi on tärkeää, että naiset pääsevät kehittämään teknologiaa, jotta teknologiset ratkaisut huomioisivat myös tyttöjen ja naisten tarpeita ja toiveita paremmin. Monimuotoisuus myös edistää innovaatioita, jotka taas ovat elinehto jatkuvasti uutta kehittävissä ja eteenpäin pyrkivissä organisaatioissa.

Isletin ja SAP:n luomassa kaksivaiheisessa haasteessa tavoitellaan vaikuttavuutta useammalla saralla, sillä mimmit pääsevät välillisesti osallistumaan myös Itämeren suojeluun jo perinteeksi muodostuneen #IsletgoesItämeri -kampanjan kautta. Perjantaina 22.1.2021 starttaavassa ”Move with Purpose” -haasteessa Mimmit suunnittelevat ensin sovelluksen käyttöliittymän ja sen jälkeen koodaavat sovelluksen. Haaste toteutetaan SAP:n sovellussuunnittelun ja -kehityksen alustoilla. Tavoitteena on luoda sovellus, jonka avulla voidaan ilmoittaa ja seurata #IsletgoesItämeri-haasteen tiimoilta joko kävellen, juosten tai pyöräillen kerättyjä kilometrejä. Lisäksi seurataan euroja, jotka kertyvät suhteessa kilometreihin ja lopuksi kerätty summa lahjoitetaan WWF:lle Itämeren suojeluun.

 

Monimuotoisuuden edistäminen ei ole kummallekaan, Isletille ja SAP:lle, suinkaan uusi asia tai arvo. Päinvastoin – Islet Group on aina ollut suunnannäyttäjä ja esikuva monimuotoiselle ja monipuoliselle työskentelylle ja ajattelulle teknologian maailmassa. Monimuotoisuus ja yhteenkuuluvuus ovat tärkeitä, yrityksemme päivittäisessä arjessa näkyviä arvoja. Tunnetusti miesvaltaisella IT-alalla, Islet on monessa mielessä harvinaisuus: sen perustaja on nainen ja koko yrityksen 23-vuotisen historian ajan yrityksellä on ollut nainen toimitusjohtajana. Myös sen johtoryhmän jäsenistä 50 % ja kaikista työntekijöistä 52 % on naisia. Olemme ylpeitä erilaisuudestamme. Haluamme aidosti tehdä teknologia-alasta tasa-arvoisemman ja kannustaa naisia hakeutumaan teknologia-alalle töihin.

Myös Isletin kumppani, monikansallinen maailman toiminnanohjausratkaisuiden markkinajohtaja SAP uskoo vahvasti, että monimuotoinen työyhteisö on tärkeä kilpailuetu. Jo kymmenen vuoden ajan SAP:lla on ollut tavoitteena kasvattaa naisten osuutta yrityksen johdossa. Tällä hetkellä SAP:n oman seurantatiedon mukaan sen johtajista 27 % ja kaikista työntekijöistä 34 % on naisia. Vaikka muutos on hidasta, viime vuosina SAP:n aktiivinen ja määrätietoinen työskentely monimuotoisemman työelämän eteen on noteerattu laajasti – mm. Forbes nimesi SAP:n vuoden 2020 parhaaksi monimuotoisuuden palkkaajaksi (the best employer for diversity for 2020), ja lisäksi toista vuotta peräkkäin SAP on noteerattu Bloombergin Gender-Equality Index:ssä, joka huomioi yrityksiä, jotka ovat sitoutuneet läpinäkyvyyteen sukupuolten tasa-arvoon liittyvässä raportoinnissa ja jotka edistävät naisten yhdenvertaisuutta.

Islet ja SAP ovat innolla tukemassa #mimmitkoodaa-liikettä ja edistämässä monimuotoisuutta teknologia-alalla. Mimmit Koodaa -liikkeen tarkoitus on paitsi kannustaa ohjelmistoalasta kiinnostuneita naisia opettelemaan koodaamista ja työllistymään IT-alalle, myös konkreettisesti helpottaa alan saavutettavuutta. Yhdessä jäsenyritystensä kanssa se tarjoaakin maksuttomia koulutuksia ja tapahtumia, joihin voi osallistua taustasta riippumatta, ilman aikaisempaa kokemusta koodaamisesta. Mukaan on lähtenyt jo yli 6000 naista ja määrä kasvaa jatkuvasti.

Tutustu tarkemmin Isletin ja SAP:n heittämään haasteeseen täällä ja ilmoittaudu mukaan!

 

 

 

#mimmitkoodaa #monimuotoisuus #tasaarvo #teknologiaala #haaste #ohjelmistokehitys #SAP #ISLETGroup #Isletters

Like what you read? Share this!