ISLETIN KIIKARISSA TÄNÄÄN: KARI AARVALA, DIRECTOR

 

Kerro vähän itsestäsi ja minkälaisessa organisaatiossa & roolissa työskentelet?

Tällä hetkellä toimin Microsoft:in Western Europe:n alueorganisaatiossa ja vastaan ”SAP on Azure” -liiketoimintakokonaisuudesta, joka kattaa Länsi-Euroopan 12 maata (Länsi-Eurooppa miinus UK, Saksa ja Ranska, jotka ovat omia alueitaan). Tavoitteemme on viedä SAP-asiakkaita Azure-pilveen eli auttaa heitä pilvitransformaatiossa ja sen yhteydessä useat asiakkaat myös siirtyvät S/4HANA:an. Ennen tätä heinäkuussa aloittamaani työtä vedin 3,5 vuotta enterprise segmenttiä eli isompia yrityksiä koskevaa myyntiyksikköä Suomessa ja yhteensä matkaa IT-alalla on kertynyt 33 vuotta, josta 11 vuotta vietin SAP:illa. Lapseni ovat jo lentäneet pesästä ja vaimon kanssa vietämme aikaa myös Barcelonassa, jossa meillä on toinen asunto.

 

Mikä on Microsoftin ydinviesti sidosryhmille ja asiakkaille?

Digitalisaatio on jo täällä ja tapahtuu ympärillämme, mahdollistaen suuren määrän työkaluja ja muutoksia liiketoimintaan. Suomalaiset yritykset ovat perinteisesti hyviä ottamaan haltuun uutta teknologiaa, ja niiden tulisikin nyt miettiä miten hyödyntää digitalisaatiota ja uusia työkaluja omassa liiketoiminnassa. Miten kohdistaa viesti ja palvella asiakkaita paremmin, miten pitää työntekijät tyytyväisinä, miten parantaa operatiivista tehokkuutta, kuinka luoda uusia tuotteita tai palveluita? Näiden kysymysten äärellä digitalisaatio, pilviteknologia ja muut työkalut voivat auttaa, vauhdittaa ja helpottaa. Yritykset voivat olla joko edelläkävijöitä, mennä massan mukana tai tulla jälkijunassa. Toimialasta riippuen kehitys voi olla todella nopeaa, ja muutoksiin kannattaa valmistautua etukäteen.

Yllättäen Suomi tuntuu olevan hieman muita Euroopan maita jäljessä ja suomalaisten tulisikin paremmin heittäytyä mukaan uusiin mahdollisuuksiin. Digitalisaatio koskee kaikkia ja sen mahdollisuudet ovat rajattomat, ydintuotteesta riippumatta.

 

Miten näkee toimialanne kehittyvän? Mitkä megatrendit vaikuttavat eniten ja miten?

Megatrendejä ovat tietysti pilveistyminen, digitalisaatio, kaupungistuminen ja tietynlainen yksilöllisyyden tavoittelu. Ostaja, sekä kuluttajat että yritykset, tietävät nykyään paljon, sillä asiakas on jo ennen ostamista tutkinut asiaa ja vaihtoehtoja eri lähteistä. Toinen tähän liittyvä ja kasvava trendi on se, että perinteisten IT-investointienkin takana sekä rahoitus- että päättäjätahona ovat entistä enemmän liiketoimintalinjat, niiden tarpeet ja rahoitus. Näinollen päätöksentekijöiden määrä lisääntyy ja hajautuu. Näitä asioita on vaikea hallita vanhoilla tavoilla ja työkaluilla, siksi on todella tärkeää miettiä oma digistrategia. Tulee ymmärtää, ettei digitalisaatio ole vain tekoälyä ja koneoppimista, vaan siihen liittyvät myös analytiikkatyökalut, sosiaalisen median kuuntelu, kognitiiviset palvelut, jne. – valtava määrä asioita, joita yhdistelemällä löytää varmasti omalle liiketoiminnalle relevantit, päivitetyt toimintamallit.

 

Parasta omassa työssäsi?

SAP:in vieminen Azure:en antaa laajan kuvan Euroopan eri maista, kulttureista, asiakkaista ja toimialoista. Opin jatkuvasti paljon, ja pääsen toimimaan linkkinä eri maiden välillä vieden parhaita käytäntöjä ja esimerkkejä. Matkustan paljon ja tulen aina viisaampana takaisin. Liiketoimintajärjestelmien vieminen pilveen on yksi Microsoft:in maailmanlaajuisista strategisista fokusalueista ja on tottakai mielenkiintoista olla ns. ytimessä. Siinä on omat haasteensa, mutta investoinnit, ymmärrys ja kiinnostus ovat korkealla. Koska liiketoimintaratkaisut ovat iso ja laaja-alainen asia, yhteistyö kumppaneiden ja asiakkaiden kanssa ovat äärimmäisen tärkeitä. Kumppaneiden osaaminen ja kokemus järjestelmistä on meille korvaamatonta.

 

Mitkä ovat kolme tärkeintä asiaa työpöydälläsi ensi vuotta ajatellen?

  1. Vauhdittaa liiketoimintaratkaisujen ja sen ytimessä SAP:in siirtymää pilveen, koska takaraja SAP S/4HANA:an siirtymisessä on 2025 (tuki vanhoille tuotteille loppuu) ja siirtymän suunnittelukin vie aikansa.
  2. Kumppaniosaamisen ja -volyymin lisääminen. Haluamme parantaa syvällistä kumppaniosaamista Azure:sta ja eri liiketoimintaratkaisujen sinne viemisestä, sen ajamisesta ja ylläpitämisestä.
  3. SAP:in ja Microsoft:in yhteinen Embrace-ohjelma julkaisiin 20.10.2019 ja se lähentää meitä entisestään. Meillä on valtavasti toisiamme täydentävää osaamista, jota pystymme tarjoamaan.

 

Mitkä ovat tärkeimmät kriteerit teknologiakumppanin valinnassa? Mitä odotat kumppaniyhteistyöltä?

Siitä lähdetään, että tulee olla paitsi osaamista myös yhteinen tahto ja sitoutuminen, sekä pitkäjänteisyyttä. Lainaisin erästä asiakasta, joka sanoi liittyen myyntiin ja asiakastyöhön että ”you never can create a relationship when you need one”. Pitkäntähtäimen yhteistyötä ja kestävää toimintaa. Kumppanien tulee miettiä omat vahvuusalueet ja panostaa niihin kunnolla ja pitkällä tähtäimellä. Teknologiakumppanin valintaan vaikuttaa tietysti se, minkälaista kumppania olemme vailla, mitkä ovat heidän realistiset lähtökohtansa ja miten parhaiten täydennämme toisiamme. Samansuuntainen ajattelumaailma ja yrityskulttuurien yhteensopivuus helpottavat yhteistyötä.

 

Miksi yritysten kannattaa viedä toiminnanohjausjärjestemänsä Azure:en? Miten Microsoft auttaa asiakkaitaan transformaatiossa?

Microsoft on käyttänyt SAP-järjestelmiä yli 25 vuotta ja ajaa sitä tällä hetkellä Azure:ssa, samoin SAP itse käyttää järjestelmäänsä Azure:ssa. Meillä on takana pitkä ja hedelmällinen yhteistyö käsittäen esim. tukipalvelut ja tuotekehityksen, eli asiakas saa parhaat puolet molemmista maailmoista. Teknisesti  O365-tuoteperheessä on jo käytössä Azure Active Directory eli SAP on täydellisesti integroitu ja kaikki palvelut ovat käytettävissä yhdellä kirjautumisella (SSO), on-premise tai mobiilisti. Miksi toiminnanohjausjärjestelmä sitten kannattaa viedä Azure:en? Asiakkaamme ovat huomanneet selkeän parannuksen järjestelmän nopeudessa ja vakaudessa. Lisäksi Microsoft investoi vuosittain miljardin tietoturvapalveluihin eli asiakkaat voivat olla rauhallisin mielin koska takaamme jatkuvasti viimeisimmät turvastandardit. Suurin hyöty asiakkaalle on, että he saavat SAP&Microsoft -yhteistyön ansiosta parhaat palat molemmista ja pystyvät esim. käyttämään tuotteita ristiin. Meillä itsellämme on Microsoftilla 110 000 SAP-käyttäjää ja saumaton integrointi.

Autamme asiakkaita prosessissa tekemällä referenssiarkkitehtuureja ja tarjoamalla arkkitehtiapua mallintamisessa ja road map:in luomisessa, miten viedä asiakas pilveen. Tarjoamme best practise -malleja ja työkaluja, löytääksemme yhdessä SAP:in ja asiakkaan kanssa mahdollisimman riskittömän, helpon ja nopean tavan siirtyä pilveen ilman viiveitä tai katkoksia. Microsoftin oma SAP vietiin pilveen 2018, eikä siirtymää huomannut millään tavalla koska käyttökatkoa ei ollut. Yli puolet SAP:in pilveen vieneistä asiakkaista on jo vienyt SAP:in Azure:en, ja 2/3 suunnittelee siirtymää. Azure on ylivoimaisesti suurin pilvialusta eli osaamista on kumppaneilla jo paljon.

 

Mottosi?

Carpe diem – tartu tilaisuuteen.

 

 

#IsletterHighlight #Microsoft #kumppanuus #yhteistyö #haastattelu

Like what you read? Share this!