ISLETIN KIIKARISSA TÄNÄÄN: JARKKO MATTILA, TOIMITUSJOHTAJA

Sansia on vuonna 2011 perustettu julkisomisteinen palveluyhtiö, jonka asiakkaita ovat sen omistajat: 96 julkisyhteisöä eri puolilta Suomea. Sansia tarjoaa asiakkailleen hankinta- ja sopimushallinnan palveluja, henkilöliikenteen palveluja, sekä kanavia sähköiseen tilaamiseen. Asiakas saa myös tukea oman hankintatoimintansa järjestämiseen. Sansia on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon osakeyhtiö. 

 

Kerro lyhyesti itsestäsi ja Sansiasta

Toimin Sansian toimitusjohtajana. Perheeseeni kuuluvat vaimo ja viisi poikaa. Vapaa-ajallani käyn metsällä 2-vuotiaan suomenpystykorvani kanssa sekä harrastan monipuolisesti liikuntaa, mm. jääkiekkoa.

Sansian keskeinen visio on ”Sujuvaa arkea, sujuvia hankintoja”. Haluamme olla asiakkaillemme enemmän kuin hankintayhtiö. Olemme kasvaneet organisaationa voimakkaasti viime vuosina. Tavoitteenamme on kehittää palveluiden sisältöä asiakkaidemme suuntaan sekä viedä yhteishankintojen roolia eteenpäin.

Mistä löytyy eväät onnistumiseen?

Eväät onnistumiseen löytyvät ihmisistä. Osaavien henkilöiden löytäminen on aina vain haastavampaa, joten on tärkeää varmistaa, että olemassa olevat osaajat ovat motivoituneita. Palvelut tulee myös rakentaa vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita. Tulevaisuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää on hallita kasvua järkevästi ja kehittää kokonaisuuksia yhdessä asiakkaiden kanssa.

 

Minkälaisia haasteita näet toimintakentässänne?

Haaste julkisen sektorin puolella on pysyä ajan hermolla, kehityksen kärjessä. Toimintaympäristöä vaikeuttaa muutoskitka, epäselvyydet sekä päättämättömyys suunnasta. On kova tarve tehdä asioita, mutta aina ei saada valmista tavoitellussa aikataulussa. Suuria suunnitelmia liittyy joukkoliikenteen ja henkilöliikenteen optimointiin, jotta saadaan aikaiseksi parempia palveluita. Tämä on mielenkiintoinen kenttä ja siinä tulee toivottavasti tapahtumaan paljon kehitystä tulevaisuudessa, jossa teknologian tulee toimia mahdollistajana.

 

Mikä on Sansian rooli?

Tämän hetken tilanne kuntien välisessä toiminnassa on pirstaleista. Sansian yhteiskunnallinen rooli on yhteisen näkökulman kirkastaminen tuomalla asiakkaat yhteen, ylittäen maakunta -ja kuntarajat yhdistäen toimintoja kuntien sisällä. Viiden vuoden tähtäimessämme on olla merkittävä toimija henkilöliikenteen osalta sekä asiakkaiden läheinen yhteistyökumppani hankinnassa ja logistiikassa kyseisellä toimialalla.

 

Miten teknologia vaikuttaa toimintaanne?

Teknologian kehittymisellä on valtava vaikutus toiminnan ohjaamiseen, ennustamiseen ja ajantasaiseen raportointiin. Aikaisemmin ihmisten asiantuntijuus oli tärkein asia ja tieto oli jakaantunutta, enemmän ihmisillä itsellään. Nyt tiedon volyymin hallinnalla on suuri merkitys, jotta pystytään hallitsemaan kokonaisuuksia. Haluamme tarjota asiakkaillemme kehittyneen raportoinnin kautta tietoa oikeassa muodossa ja ajantasaisesti, jotta he pystyvät itse kehittämään hankintaansa näin halutessaan. Toimintaympäristön jatkuvaan muutokseen on jokaisen sopeuduttava.

 

Mikä on viestisi asiakkaillenne?

Viestini asiakkaillemme perustuu visioomme: Sujuvaa arkea – Sujuvia hankintoja. Sansia on enemmän kuin hankintayhtiö. Vaikka asiakkailla on erilaisia tarpeita ja erilaisia lähtökohtia, hankintayksiköiden on helpompi hanskata kokonaisuuksia yhdessä. Myös liiketaloudellisesti hankintoja yhdessä tekeminen on kannattavampaa. Erityispiirteenä on luonnollisesti on myös se, että toimintaamme ohjaa hankalasti sovellettava laki, joka vaatii asiantuntemusta.

 

Mikä on parasta omassa työssäsi?

Parasta omassa työssäni on ehdottomasti osaavassa organisaatiossa ihmisten kanssa työskentely sekä yhdessä kehittyminen. Ohjenuoranani omassa johtamisessa on keskittyä motivoimaan ja sitouttamaan osaavat ihmiset rooleihinsa. Sansia panostaa erityisesti valmentamiseen ja kouluttamiseen. Jatkuva oppiminen yhdessä kasvun keskellä on tärkeää.

 

Millaista on yhteistyö Isletin kanssa?

Yhteistyökumppanuus Isletin kanssa on matalan kynnyksen yhteistyötä. Toimijana ja asiakkaana olemme samankokoisia ja meidän keskinäiset prosessit sopivat hyvin yhteen. Islet on meille pitkäaikainen ja luotettava kumppani, joka on viime aikoina myös uudistunut virkistävästi.

 

Mottosi?

Sujuvia hankintalatuja.

 

 

#IsletterHighlight #ISLET #ISLETGroup #IsletterLife #Isletter #Sansia #kumppanuus #yhteistyö #haastattelu

Like what you read? Share this!