ISLETIN KIIKARISSA TÄNÄÄN JERE REINIKAINEN, HEAD OF HR FINANCIAL SYSTEMS AND REPORTING

 

Minkälaisessa organisaatiossa ja roolissa työskentelet?

Työskentelen Helsingin Yliopistossa, joka on Suomen suurin ja vanhin tiedekorkeakoulu. Vuodesta 1640 se on ollut mukana luomassa reilua ja tasa-arvoista yhteiskuntaa, jota monilla mittareilla pidetään maailman parhaana. Tänä päivänä monitieteinen tiedeyhteisö ratkoo ongelmia, jotka koskettavat meistä jokaista, myös kansainvälisesti. 40 000 opiskelijan ja työntekijän tiedeyhteisö synnyttää ratkaisuja, jotka muotoilevat planeettamme ja koko ihmiskunnan tulevaisuutta.

Yliopisto toimii neljällä kampuksella, mutta toimipisteitä on Keniasta Kilpisjärvelle. Kansainvälisyys on isossa roolissa kaikessa yliopiston toiminnassa. Oma roolini on talous- ja HR-toimialan puolella ja vastaan niin talouden kuin henkilöstöhallinnonkin järjestelmistä ja raportoinnista. Tiimissäni on tällä hetkellä 10 päätoimista henkilöä ja tämän lisäksi käytämme paljon kumppaneita.

 

Miten toimialan näkee kehittyvän?

Yliopistomaailma elää kovassa muutoksessa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Tutkimuksen ja koulutuksen arvotus on pysyvää, vaikka trendillisiä muutoksia voi ollakin aika-ajoin. Suomessa jonkinlaista yhteistyön tiivistymistä ja keskittymistä yliopistojen välillä tulee tapahtumaan varmaan tulevaisuudessakin. Maailmassa on yli 17000 yliopistoa ja lisää tulee. Helsingin Yliopisto on sijoittunut globaalisti erilaisissa yliopistojen välisissä vertailuissa 50-100 väliin. Erilaiset rankingit ovat vähän kuin yliopistomaailman pörssikurssi eli ne kertovat yliopistojen välisestä vertailusta ja yliopistojen välisestä kehittymisestä.

On mielenkiintoista nähdä, miten yliopistot tulevaisuudessa säilyttävät akateemisen vapautensa, jotta taloudelliset tekijät eivät ala ohjaamaan sitä mitä tutkitaan. Isot toimijat kuten Google ovat alkaneet perustamaan omaa koulutustaan, missä koulutetaan huippuosaajia suoraan heille töihin. Digitalisaation myötä tieto ja kurssit ovat yhä isomman joukon saavutettavissa. Nousee huoli siitä, että raha pääsee liikaa ohjaamaan sitä mitä tutkitaan. Yliopistolla on vankka historia tutkia sitäkin missä talous ei ole päällimmäinen tekijä.

 

Organisaation ydinviesti sidosryhmille ja asiakkaille?

Helsingin Yliopisto on monitieteinen ja kansainvälinen huippuyliopisto, jossa avoimuus ja globaalisuus ovat keskiössä. Tavoite on muuttaa asenteita ja yhteiskuntaa maailman parhaaksi. Parhaat ratkaisut globaaleihin haasteisiin syntyvät yhteistyöllä. Kutsumme alumnit, säätiöt, yhteisöt ja yritykset mukaamme rakentamaan parempaa tulevaisuutta koulutuksen ja tutkimuksen avulla.

 

Miten pidetään parhaat osaajat ja mikä tekee organisaatiosta hyvän työpaikan?

Olemme kyenneet luomaan hyvää tekemisen meininkiä sekä positiivisen ilmapiirin. Helsingin Yliopistolla on paljon pitkiä työuria sekä paljon kaikkea mielenkiintoista tarjolla, mihin henkilökunta pääsee mukaan. Yliopisto onkin erittäin monipuolinen toimija.

Emme kilpaile palkalla, mutta yliopistomaailman kovassa kilpailussa vahvuuksia ovat Suomi ja Helsinki, erityisesti mahdollisuudet elämän laadussa ja työn ulkopuolisten olosuhteiden järjestämisessä.

 

Parasta omassa työssä?

Kehitämme toimintaa sekä järjestelmien että raportoinnin osalta voimakkaasti tällä hetkellä. Emme junnaa paikallaan, vaan teemme jatkuvasti paljon uutta ja kehitämme vanhaa. Oma roolini on varsin itsenäinen ja työnantajalta on vankka tuki asioiden tekemiseen. Vaikka tehdään lujasti töitä ja saadaan paljon aikaan, niin jaksaminen oman hyvinvoinnin osalta on kuitenkin tärkeää pitää tasapainossa. Pyrimme olemaan edelläkävijöitä digitalisaation kehittämisessä ja hyödyntämisessä.

 

Minkälainen yhteistyökumppanuus ISLET:n kanssa on ollut?

Meillä on halu hyödyntää toimittajia laajasti sekä asioiden toteuttamisessa, sparrauksessa että läpikäynnissä. ISLET:n kanssa kumppanuussuhde on suoraviivainen ja avoin sekä kehittävä ja ideoiva. Tämä on hieno tapa tehdä yhteistyötä ja siitä saa hyvin oppia kumpaankin suuntaan. Se on aitoa kumppanuutta ja avointa yhdessä tekemistä. Isletter on heittäytyvä ja asiantunteva, joka haluaa aidosti kehittää ratkaisuja. On ollut mukava tehdä Islettereiden kanssa ammattimaista yhteistyötä. Aina kun tuodaan uusi idea pöytään, niin tulee tunne, että tiedetään mistä puhutaan.

 

Oma motto

Olin mukana EK:n kampanjassa missä lennosta keksin moton ”Perhe on aina perhe”. Tämä tulee siitä, että koen tapamme toimia sellaiseksi, jossa yhteisöllisyys ja oman tiimin rooli on jollain tasolla tämän moton takana. Toinen seikka mikä nivoutuu tähän mottoon oman työn kannalta on se, että pystyn hanskaamaan kokonaisuuden todella hyvin siihen verraten, mitä tulee vapaa-ajan ja työn tasapainon välille.

 

#IsletterHighlight #ISLET #ISLETGroup #IsletterLife #Isletter #HelsinginYliopisto #kumppanuus #yhteistyö #haastattelu

 

 

Like what you read? Share this!