ISLETIN KIIKARISSA TÄNÄÄN MINNA KORPELA, KEHITYSPÄÄLLIKKÖ, PALKEET

 

Kerrotko hieman itsestäsi sekä minkälaisessa organisaatiossa ja roolissa työskentelet?

Asun perheineni Hämeenlinnassa. Vapaa-aikani kuluu perheen parissa sekä lasten (6-, 13- ja 15-vuotiaiden) harrastuksissa. Omaa aikaani käytän pääosin liikunnan merkeissä, joko lenkkipoluilla tai kuntosalilla.

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Palkeet) on merkittävä valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva konsernipalvelujen tuottaja. Palkeiden tavoitteena on edistää julkishallinnon toimivuutta tarjoamalla laadukkaita sekä kustannustehokkaita talous- ja henkilöstöhallinnon tuki- ja asiantuntijapalveluita. Tuotamme talous- ja henkilöstöpalveluja valtionhallinnon virastoille, laitoksille ja rahastoille sekä noin 73 000 yksittäiselle palkansaajalle noin 660 ammattilaisen voimin.

Oma roolini on suhteellisen uusi. Tämä tehtävä alkanut tämän vuoden alusta, koska on tunnistettu, että pidemmän aikavälin suunnittelua tarvitaan. Toimialojen tarpeet muuttuvat jatkuvasti ja tiekarttaa laaditaan vuoteen 2026 saakka. Vastuualueenani on taloushallinnon kehittäminen valtiovarainministeriön linjausten perusteella.

Taloushallinnossa ja henkilöstöhallinnossa kehitys on nopeaa ja vuoteen 2025 Palkeiden ja alan näkemyksen mukaan automatiikka ja robotiikka ovat korvanneet pääosin manuaaliset perustehtävät. Se mikä nousee esiin tarpeena, on asiantuntijatehtävien roolit. Työn luonne tulee muuttumaan, ja se on jo lähtenyt dramaattisesti muuttumaan. Suorittavan tason työstä vastaa analytiikka sekä keinoäly ja organisaatiossamme työ on enemmän asiantuntijatehtävän kaltainen. Palvelukeskus-näkökulmasta työssä korostuu analysointi, skenaarioiden luonti, toimenpidesuositukset ja käytännön päätöksenteon tuki. Asiantuntijuus on lisäarvo, mitä tuotetaan ja toisessa kädessä on automaation edistäminen. Pohdinnassa tällä hetkellä on se, miten saavutetaan tiettyjä automaatioasteita ja miten varmistetaan henkilöstön osaaminen, kun työ muuttuu hurjasti toimialalla kaiken kaikkiaan. On hyvä katsoa trendejä joskus myös oman laatikon ulkopuolelta. Olemme myös yrityspuolelta benchmarkannut esimerkiksi minkälaisia ovat tulevaisuuden roolit.

 

Miten näet toimialan kehittyvän?

Hallitusohjelmassa automaatio ja työn muutokset ovat esillä. Toinen muutos on reaaliaikatalous eli kaikki tulee saavuttaa reaaliajassa. Otetaan enemmässä määrin käyttöön muun muassa verkkolaskuja ja e-kuitteja. Verohallinto otti esimerkiksi tulorekisterin käyttöön, missä toiminnot ovat mobiilissa ja on kokonaisuus, eli pystyy tekemään 24/7 tietyt toiminnot mitä tarvitaan.

Nykyaikaa on muutosketteryys eli välttämättä ei voida tehdä 5-10 vuoden järjestelmähankkeita, vaan ne tulee olla nopeampia tulevaisuudessa. Meidän toimialalla on huomioitava lainsäädännön muutostarpeet, mitkä tietysti vielä omassa työssä korostuu. Kysymyksenä siis on, miten lainsäädäntö saadaan pysymään ajan tasalla kaikessa muutoksessa. On selkeästi tarvetta keventää säädöksiä julkishallinnossa. Asiat voidaan tehdä yhtä hyvin, vaikka ne tehdään automaation avustamana. Automaation ja toiminnallisuuden kautta saadaan parempaa valvontaa verrattuna siihen, että ainoastaan ihmissilmin tarkastetaan. Tulee olla myös rohkeutta, että tarvittaessa vaihdetaan muutoksen suuntaa, jos on tarvetta. Järjestelmätoimittajilta toivotaan enemmän käyttäjäkokemusta parantavaa tekemistä eli aidosti parempia kokemuksia teknologiaan. Esimerkiksi pilvipalveluissa tulisi miettiä tulevaisuuden ratkaisuja versus julkishallinnon lainsäädäntöön peilaten. Uskon, että keskittämällä toimintoja saadaan aikaa keskittyä omaan ydintehtävään. Uusia rooleja tulee syntymään ja on jo syntynyt, kuten asiantuntijakentässä esimerkiksi automaatioasentajan (robotinohjaaja) analytiikka ja ennustaminen kasvaa. Tiedon saanti helpottuu kuin yhtä lailla inhimilliset kompetenssit lisääntyvät, koska analysointia tarvitaan ja sitä tulee viedä päätöksiin saakka ja päätöksenteon tukemiseen.

 

Mikä on organisaation ydinviesti sidosryhmille ja asiakkaille?

Asiakaslupauksemme on: Yhteistyökumppani palveluksessanne.

Haluamme korostaa halua ja tahtoa edistää julkishallinnon toimivuutta kustannustehokkailla ja laadukkailla digitaalisilla palveluilla. Ymmärrämme, että yksin tätä ei tehdä vaan tulee toimia verkostona muiden sidosryhmien kanssa, jolloin ennen kaikkea halutaan tehdä yhdessä asioita. Olemme tietoisesti lähteneet muuttamaan tekemistä niin, että yhdessä tekeminen ja tiedon jakaminen korostuvat. Viime vuosina ollaan aidosti päästy tähän niin, että tehdään kumppanina yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Olemme muun muassa etunenässä olleet ottamassa robotiikkaa ja uutta teknologiaa käyttöön, emmekä jääneet odottelemaan mitä maailma tuo tullessaan, mitä kautta tuotetaan lisäarvoa asiakkaillemme.

 

Miten pidetään parhaat osaajat/mikä tekee organisaatiosta hyvän työpaikan?

Tarjotaan innostava ja vastuullinen työ. Sopivasti haasteita ja tulevaisuuden näkökulmaa. Pyritään varmistamaan henkilöstön osaaminen, jotta pystytään vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin. Ei urauduta, vaan luodaan osaamispolkuja missä esimerkiksi sovellusasiantuntijat on koulutettu automaatioasiantuntijaksi, eli työn muutos on ollut selkeä. Esimerkiksi automatisoinnissa tehtiin tietylle joukolle koulutuspolkuja uuteen rooliin. Näin halutaan varmistaa, että omaa osaamista on tarpeeksi laajasti talossa.

 

Parasta omassa työssä?

Se, että pääsee näkemään ja kokemaan toimialamuutoksen ja pystyy vaikuttamaan muutoksen suuntaan viemällä asioita eteenpäin. Ei ole varmasti helpointa, mutta vastaavasti se on palkitsevinta. Pidän siitä, että saa olla kärjessä viemässä eteenpäin asioita. Parasta on tiivis yhteistyö eri tahojen kanssa, oli kyseessä sitten asiakas tai muu sidosryhmä. Haasteena saattaa joskus olla sellainen, että huomataan päällekkäisyyttä toiminnassa esimerkiksi niin, että viedään rinnakkain saman tyyppisiä kehitysasioita, mitä olisi voitu yhdistää ja edistää yhdessä. Toisaalta tässä huomaa sen, että tehdään kuitenkin organisaationa oikeita asioita ja viedään oikeita asioita eteenpäin. Hyvä asia on se, että yhteistyötä tehdään tiiviisti ja tietoa jaetaan, vaikka toimitaankin eri projekteissa. Meillä työporukka on hyvin yhteen hitsautunutta, ja vaikka tehdään kovalla draivilla työtä, niin huumorintaju säilyy vauhdissa mukana.

 

Minkälainen yhteistyökumppanuus on ollut ISLET:n kanssa?

Olemme olleet erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön. Asiantuntijuus mitä saimme ISLET:ltä oli huippua ja ylitti odotukset. Saimme hyvän ja kattavan esiselvityksen yhteisessä projektissa sekä selkeät toimenpide-ehdotukset tulevaisuuteen. Tärkeää oli saada konkreettinen näkymä siihen, miten muutos tulee näkymään meidän toiminnassa ja ympäristössä. S/4HANA-talouden esiselvitysprojekti oli tarpeellinen avaamaan silmät kaikelle uudelle. ISLET:stä välittyi meille luotettava kuva sekä asiantuntijuus. Projektista jäi kaikille asiantuntijoille ja osallistujille kaikin puolin hyvä tunne, mikä on usein tämän laajuisissa projekteissa harvinaista. Jäi fiilis, että jatkossakin halutaan yhteistyötä ISLET:n kanssa.

 

#IsletterHighlight #ISLET #ISLETGroup #IsletterLife #Isletter #Palkeet #kumppanuus #yhteistyö #talous #haastattelu

Like what you read? Share this!