Miten valmistaudumme SAP S/4HANA:n käyttöönottoon? Toimiiko räätälöity koodini SAP S/4HANA:ssa? Entäpä käytössämme olevat business funktiot tai add-on:it? Ja integraatiot?
Miten voimme parhaiten hyödyntää SAP Fioria? Mitä Fiori-sovelluksia tarvitsemme ja miten otamme ne käyttöön?
Miltä liiketoimintaprosessien KPI:t näyttävät? Miten niitä voisi parantaa?
Miten paljon palvelinkapasiteettia tarvitsemme SAP S/4HANA:n pyörittämiseen?

Tässä vain muutamia kysymyksiä, joita herää mietittäessä SAP S/4HANA -projektin aloitusta. SAP:n tarjoama paras työkalu vastausten selvittämiseen on SAP Readiness Check 2.0.

 

SAP Readiness Check on ollut käytössä toukokuusta 2017 lähtien, ja kaksi vuotta myöhemmin eli toukokuusta 2019 lähtien on otettu käyttöön uusia ominaisuuksia sisältävä Readiness Check 2.0. Readiness Check 1.0 -versiolla tehtyjä tuloksia pystyy edelleen hyödyntämään vuoden 2019 loppuun asti, mutta SAP suosittelee uuden analyysin tekemistä hyödyntäen Readiness Check 2.0 -versiota.

 

 

Ensimmäiseen versioon verrattuna Readiness Check 2.0 -versiossa on monia uusia ja parannettuja analyyseja, mutta myös raportointityökalun ulkonäköä ja käytettävyyttä on parannettu uusitun SAP Fiori 3.0 -versioon perustuvan designin myötä. Readiness Check 2.0 -versio on käytettävissä tällä hetkellä ainoastaan online-sovelluksena, eikä sitä voi vielä Readiness Check 1.0 -version tapaan ladata Word-muodossa olevana raporttina. Sen sijaan tämä ominaisuus on korvattu uusitulla autorisointikonseptilla, joka tuo joustavuutta analyysin tulosten hyödyntämiseen. Kunkin analyysin tulosten autorisointeja voi hallinnoida SAP Readiness Check -sovelluksen sisällä, eikä S-tunnusta tarvitse välttämättä luoda kaikille, jotka tarvitsevat pääsyn tuloksiin. Tätä kautta myös autorisoinnin tasoa (luku- vs. muokkausoikeudet) on helppo hallinnoida.

SAP Readiness Check 2.0 valmistelu ERP-järjestelmässä toteutetaan samaan tapaan kuin edellisenkin version. Kehitys- ja tuotantojärjestelmissä ajettujen analysointiajojen lopputuloksena saadut zip-tiedostot ladataan SAP Readiness Check 2.0 -sovellukseen. Tämän jälkeen itse analyysin valmistumiseen menee alle puoli tuntia. Tarvittaessa analyysiä voidaan myös päivittää lataamalla uusi zip-file sovellukseen. Näin ollen voidaan päivittää vaikkapa Simplification Item -analyysin osuus muiden osuuksien sisällön pysyessä ennallaan. Erona Readiness Check 1.0 ja 2.0 valmistelujen välillä on, että uudempaa versiota ei voida valmistella Solution Managerin kautta.

Simplification Item Check uudessa Readiness Checkissä listaa tarvittavat toimenpiteet kunkin itemin kohdalle. Toimenpiteet pystytään myös jakamaan kategorioihin sen perusteella ovatko ne pakollisia, ehdollisia tai vapaaehtoisia. Kunkin itemin kohdalla oleva manuaalinen status -kenttä ja kommenttikenttä helpottavat töiden jakamista ja edistymisen seuraamista. Itemit ovat jo valmiiksi jaettu kategorioihin sen mukaan, miten relevantteja nämä ovat kyseisen ERP-järjestelmän kannalta. Näin ollen tärkeimpiin ja eniten huomiota vaativiin aktiviteetteihin pystytään keskittymään jo heti projektin alkuvaiheessa.

 

 

Samoin kuin Simplification Item Checkin kohdalla, myös Add-On ja Business Function Check -ominaisuuksia on parannettu Readiness Checkin uudessa versiossa. Uusittu kategorisointi, kommenttikenttä ja mahdollisuus lisätä manuaalisesti kolmannen osapuolen Add-On yhteensopivuus helpottaa tiedon ymmärtämistä ja tilanteen seuraamista. Uutena osuutena Readiness Check 2.0 -analyysissä on integraatio-osuuden Business Warehouse Extractoreiden lisäksi myös iDoc-liittymät. Analyysi listaa iDoc-liittymät, jotka saattavat aiheuttaa ongelmia siirryttäessä SAP S/4HANA-ympäristöön.

 

 

SAP Readiness Check -analyysi on hyvä lähtökohta SAP Fiorin käyttöönotolle. Readiness Check tarjoaa suosituksia liiketoiminnan rooleista ja Fiori-sovelluksista perustuen nykyisen SAP ERP -järjestelmän transaktioiden käytöstä tehtyyn analyysiin. Mikäli aiempaa Fiori-implementointia ei ole, suositeltavinta on aloittaa listan tarkastelu ehdotetuista Lighthouse SAP Fiori -sovelluksista, joihin on koottu SAP:n avainsovellukset. Fiori-sovellukset on ryhmitelty liiketoiminnan roolien mukaisesti, mikä helpottaa ymmärtämään Fiori-konseptin. Readiness Checkin suosittelemat roolit voi manuaalisesti asettaa In Scope tai Out of Scope -tilaan sekä sovellukset voi merkitä omaksi suosikiksi, jolloin pystyy helpommin seuraamaan omaan järjestelmään sopivien Fiori-sovellusten valintaa.

 

 

Muita huomionarvoisia uusia ominaisuuksia ovat muun muassa Business Process Discovery, joka identifioi liiketoimintaprosessista löytyneet optimointikohteet, sekä SAP S/4HANA Sizing -simulaatio, jossa voi arvioida tietokannan koon muutosta uusien ominaisuuksien tuoman kasvun sekä Data Volume Management -toimenpiteiden tuoman pienenemisen myötä.

 

 

SAP Readiness Check on myös tärkeä osa ISLET:n S/4HANA -esiselvitystä. Sitä käytetään hyväksi sekä teknisen että sovelluspuolen läpikäynneissä. Lisäksi esiselvityksessä perehdytään liiketoiminnan lisäarvoon siirryttäessä S/4HANA:an ja tiekartan hahmottamiseen tuleville vuosille. Toteutamme esiselvityksiä asiakkaan toiveiden mukaan erilaisilla painotuksilla. Kerromme mielellämme lisää aiheesta.

 

Jos kiinnostuit aiheesta ja haluat keskustella lisää, ota yhteyttä:

Tommi Luoto
CTO, Isletter
+358 40 574 1261
tommi.luoto@isletgroup.fi

 

Blogin kirjoittaja Sanna Tiihonen on ISLET:n tekninen SAP-konsultti, jolla on lähes 20 vuoden kokemus teknologia-alalta. Hän on aina valmis auttamaan muita Islettereitä ja suhtautuu hyvin intohimoisesti itsensä kehittämiseen ja oppimiseen.

 

#SAP #ISLETGroup #ReadinessCheck #S4HANA #HANA #S4HANAesiselvitys #esiselvitys #Fiori #IsletNews # Isletter #Blog #konversio

Like what you read? Share this!