Tuottavuutta ja kilpailukykyä saavutetaan teknologian innovaatioilla. Yritysten toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti monimuotoisempaan ja verkottuneempaan suuntaan. Eri teknologioiden ekosysteemit ovat usein hyvin lähellä toisiaan, jopa päällekkäisiä, sillä tietoa ei ole järkevää enää hillota siiloihin. Erilaiset integraatiotarpeet ovat kasvamaan päin ja esimerkiksi IoT:n ydin on se, että useat laitteet ja sovellukset kommunikoivat keskenään. Eri teknologioiden ekosysteemien ja niissä toimivien ratkaisukumppanien yhteistyö on avain organisaatioiden digitaalisen muutoksen onnistumiseen. Käytännössä tässä ollaan vielä alkumetreillä, mutta suunta on oikea.

Positiivista on, että IT:tä ei nähdä enää pelkästään organisaation sisäisenä suljettuna toimintaympäristönä, vaan laajana eri ekosysteemeistä koostuvana integroituneena kokonaisuutena. IT:lle tämä muutos luo myös merkittävän mahdollisuuden työskennellä tiiviimmin liiketoiminnan kanssa tärkeimmissä strategisissa prioriteeteissä ja kasvaa pääkumppaniksi muutoksen läpiviennissä.

Itselläni on kahden suuren ekosysteemin tausta, Microsoft ja SAP. Näen kahden vastakkaisen trendin tapahtuvan samanaikaisesti – teknologiamaailmat yhdistyvät, mutta samaan aikaan eri ekosysteemeissä toimivat asiantuntijat ja kumppanit julkaisevat blogeja ja uutisia mitkä eivät vastaa todellisuutta siitä, mitä asiakkaat todella haluavat ja tarvitsevat. Oman erinomaisuuden korostaminen sokeuttaa asiakkaalle parhaan lopputuloksen tavoittelun. Luen paljon julkaisuja, joissa kommentoidaan kärkevästi haastavia toiminnanohjaushankkeita kilpailevia teknologioita vähätellen, vaikka todellisuudessa kirjoittajalta ei löydy kokemusta arvostelun kohteena olevasta teknologiasta, sen uusista kyvykkyyksistä eikä edes referoiduista tapauksista.

Kommentointi perustuu ainoastaan kuulopuheeseen, pinttyneisiin ajattelumalleihin ja vanhentuneisiin fraaseihin. Todellisuus on kuitenkin jotain muuta. Kuinka moni täällä Pohjolassa tietää esimerkiksi SAP Business ByDesign:sta? SAP Business ByDesign (SAP ByD) on pilvipalvelu, joka kattaa standardeilla ratkaisuillaan laajasti toiminnanohjauksen eri alueet taloudesta projektitoimintaan, henkilöstöhallinnosta myyntiin ja tuotantoon. Se on oiva ratkaisu keskisuurille yrityksille, jotka etsivät kokonaisvaltaista toiminnanohjausratkaisua, uuden sukupolven mobiilia käyttökokemusta ja ketterää sekä nopeaa projektin läpivientiaikaa. Pilvipohjaisuuden ansiosta liiketoiminnan käyttäjät pystyvät myös itse tekemään mukautuksia ja ratkaisu pysyy jatkuvasti ajan tasalla kolmen kuukauden päivityssyklissä. Teknologian korjausvelka ei siis kasva käyttövuosien mukana. Nopeimmillaan ByD on otettu onnistuneesti käyttöön 28 päivässä. Sama pätee SAP:n uuden sukupolven SAP S/4HANA toiminnanohjausratkaisuun, jonka lyhimmät konversiot on tehty 3-4 kuukauden aikana.

Teknologia-alaa tulee varmuudella muokkaamaan läpimurtoyhteistyöt, jotka avaavat uusia tapoja tehdä asioita tuottavammin, modernimmin ja kustannustehokkaammin perinteisten alusta-, sovellus ja teknologiakokonaisuuksien osalta. Suuret teknologiatoimijat kykenevät parhaiten yhdessä luomaan loppukäyttäjäkokemuksen, joka perustuu jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin ja ketteriin toimitustapoihin. Ilahduttavaa onkin nähdä miten esimerkiksi SAP ja Microsoft ovat enenemässä määrin alkaneet tekemään näkyvästi yhteistyötä yhdessä. Esimerkkinä muun muassa SAP S/4HANA ratkaisun tuottaminen Microsoft Azure-pilvipalvelusta. Olemme itse ISLET:llä parhaillaan konvertoimassa SAP ERP -talouden järjestelmämme SAP S/4HANA:an, jonka alustana toimii Microsoft Azure. Tarjoamme myös asiakkaillemme innovatiivisia ja kustannustehokkaita polkuja SAP S/4HANA:an.

Asiakkaille ei ole merkitystä millä teknologialla kehitystä tehdään, vaan sillä vastaako ratkaisu asiakkaan tarpeita nyt ja tulevaisuudessa ja mikä on teknologian elinkaari. Tämänkaltaisen ajattelun pitäisi myös ohjata meitä, jotka auttavat asiakkaita nopeuttamaan digitalisaatiotaan ja keskustelevat päivittäin organisaatioiden kanssa heidän tavoitteistaan ja toiveistaan. ISLET:n toimintakulttuuria ohjaavat vahvasti arvot, jotka alleviivaavat avoimuutta ja rohkeutta tuulettaa ajatusmaailmaa. ISLET:n arvopohjan perusta on ennen kaikkea kunnioitus ja arvostus kaikkia osapuolia kohtaan. Meille tärkeässä asemassa omien työntekijöidemme sekä asiakkaidemme lisäksi ovat myös kumppanit ja tänä päivänä kumppanin ja kilpailijan ero on veteen piirretty raja.

Onkin siis aika avartaa näkemyksiä, katsoa horisonttiin ja tehdä enemmän yhteistyötä sekä luopua pinttyneistä käsityksistä. Tänä päivänä edelläkävijyyttä ja ammattimaisuutta osoittavat enemmän se, että ymmärretään mitä eri teknologioiden ekosysteemit mahdollistavat yhdessä asiakkaille kuin se, että korostetaan vastakkain asettelua vanhoihin oletuksiin perustuen. Yhteistyössä pystymme parempaan.

 

Blogin kirjoittaja Piia Hoffsten toimi ISLET:n operatiivisena johtajana.

Jos kiinnostuit aiheesta ja haluat keskustella lisää, ota yhteyttä:

Janina Luoto
CEO, Isletter
janina.luoto@isletgroup.fi
+358 40 574 1266

#teknologia #innovaatiot #kilpailukyky #digitalisaatio #yhteistyö #ERP

Like what you read? Share this!