Tekoälystä, robotiikasta, koneoppimisesta ja lohkoketjuteknologiasta on vouhotettu pitkään. Kuitenkin niiden käyttöönotto ja hyväksikäyttö laajamittaisesti on toistaiseksi ollut vähäistä yritysten ydintoimintoja operoivissa toiminnanohjausjärjestelmissä. Isoimmat toiminnanohjausteknologioita kehittävät yritykset ovat jo vuosia tehneet merkittäviä investointeja kasvaviin teknologioihin kumppanoitumalla, ostamalla alan yrityksiä ja panostamalla omiin uusien teknologioiden kehittäjäresursseihin.

SAP:n julkistaman strategian mukaan SAP haluaa olla maailman ensimmäinen ilman käsiä käytettävä toiminnanohjausjärjestelmä, jonka avulla 50% liiketoimintaprosesseista voidaan automatisoida. Vauhdittaakseen tavoitettaan SAP on viime vuosina ostanut yrityksiä, kuten vuoden 2018 alussa hankittu Recast.AI, joka on keskittynyt kehittämään luonnollisen kielen käsittelyn kyvykkyyksiä. Toisena esimerkkinä toimii kolme kuukautta sitten hankittu Contextor, joka on yksi Euroopan johtavista RPA-ratkaisuja kehittävistä yrityksistä. SAP:n tarkoituksena on myös helpottaa SAP ja ei-SAP -järjestelmien integroitavuutta. Tähän päästäkseen SAP sulauttaa Contextor:n innovaatiot SAP:n olemassaolevaan koneoppimiseen keskittyvään SAP Leonardo -viitekehykseen. Contextor:n innovaatioiden avulla SAP suunnittelee automatisoivansa puolet liiketoimintaprosesseista seuraavan kolmen vuoden aikana.

Suunta on kiinnostava, sillä vauhdin räjähdysmäisestä kiihtymisestä on puhuttu jo vuosia. Kasvava automaatio varmasti vauhdittaa toimintoja ja tuo mukanaan useita muitakin hyötyjä. Silti tuntuu, että tähän asti käytännön toteutukset ja hyödyt ovat laahanneet todellisten tarpeiden perässä. Käytännön toteutuksia on kyllä tehty, mutta ne ovat tyypillisesti toteutettu suhteellisen yksinkertaisille tai rajoitetuille alueille niin sanottuina pistetoteutuksina. Monelle yritykselle ne ovat olleet myös luonteeltaan enemmän kokeilevia, jos puhutaan ICT-alan konservatiivisemmasta päädystä eli toiminnanohjauksesta. Monesti haasteena toteutuksen näkökannalta on erilaisten vanhempaa teknologiaa edustavien ympäristöjen liittäminen uusiin innovaatioihin. Kaikki uusien teknologioiden tuomat hyödyt eivät ole helposti suuren massan käytettävissä, sillä eri teknologioiden versiot eivät tue toisiaan.

Toiminnanohjauksen näkökulmasta kuitenkin aika on valmis. Teknologiatalot sekä käyttöönottoja tekevät kumppanit panostavat yhdessä ja omilla tahoillaan uusiin kasvaviin teknologioihin. ISLET on myös vahvasti kasvattanut datatieteen, tekoälyn, robotiikan ja koneoppimisen osaamista ja toimitusvalmiutta. Tavoitteenamme on tarjota palveluja ja tuoda uusia kasvavien teknologioiden mahdollistamia ratkaisuja asiakkaidemme monimutkaisiin liiketoiminnan haasteisiin lyhyemmällä syklillä ja nopeammalla arvonluonnilla.

Tiimimme jäsenet ovat toteuttaneet eri liiketoiminnan osa-alueille ratkaisuja, jotka tukevat asiakkaidemme liiketoiminnan läpinäkyvyyttä, ennustettavuutta ja kehitystä sekä automatisoivat prosesseja ja tehostavat eri lähteistä kerätyn jäsennellyn ja jäsentämättömän tiedon käyttöä. Älykkäät ratkaisut datan mallinnukseen, datan integraatioon, tietovarastointiin ja pilvipohjaisiin dataputkiin auttavat muun muassa prosessien automatisoinnissa, tulevaisuuden ennustamisessa ja erilaisten skenaarioiden ja niiden vaikutusten simuloinnissa. Tulemme seuraavien kuukausien aikana tekemään näiden aiheiden tiimoilta julkistuksia.

Blogin kirjoittaja Janina Luoto on ISLET:n arvostettu johtaja. Hän on tehty luotettavuudesta, visiosta, vuorovaikutustaidoista, rautaisesta ammattitaidosta ja suuresta sydämestä.

Jos kiinnostuit aiheesta ja haluat keskustella lisää, ota yhteyttä:

Janina Luoto
CEO, Isletter
janina.luoto@isletgroup.fi
+358 40 574 1266

#toiminnanohjaus #ERP #robotiikka #tekoäly #AI #koneoppiminen #tulevaisuus #SAP #lohkoketjuteknologia

Like what you read? Share this!