Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ja Servica ovat olleet aktiivisia SAP-toiminnanohjausjärjestelmän käyttäjiä jo pitkään. ISLET vastaa SAP-järjestelmän ylläpidosta ja pienkehityksestä. Kun Servican keskusvaraston toiminnalliset kehitystarpeet tulivat ajankohtaisiksi, oli ISLET luonnollinen valinta SAP-kehitystyön toteuttajaksi pitkän asiakassuhteen tuoman luottamuksen ja asiantuntemuksen ansiosta.

Vuonna 2015 Servica uudisti varaston keräilytoimintaansa toiminnanohjausjärjestelmän versionvaihtoprojektin jälkeen. Servica otti käyttöön Lean Warehouse -prosessin ja SAP Screen Personas -teknologialla tehdyn yksinkertaistetun loppukäyttäjänäkymän, joka toimii Servican uusilla moderneilla tablet-keräilypäätteillä. Servicalla oli kolme selkeää tavoitetta uudistukselle: keräilyn tehostaminen, toimitusketjun hallinnan laajentaminen sekä raportoinnin ja kuljetuksen kehittäminen. Tärkeänä osana projektia oli nykyisten prosessien tarkka kartoitus ja optimoiminen poistamalla tarpeettomat työvaiheet Lean-menetelmää noudattaen.

Screen Personas -teknologian ja koko Lean Warehouse Management -prosessin käyttöönoton hyödyt ovat olleet kiistattomat ja näkyvät selkeästi Servican varaston arjessa. Tulokset ovat havaittavissa joka tasolla, sillä keräilyyn kuluva aika on tehostunut lähes 25 prosentilla. Toimitusvarmuus on parantunut huomattavasti ja käyttäjien perehdyttäminen on vaivattomampaa. Lisäksi Servican varastosta tuli uudistuksen myötä paperiton.

ISLET:n kanssa toteutettu projekti sujui vaivattomasti ja ripeällä aikataululla. Pitkäaikaisena SAP-kumppanina ISLET tunsi asiakkaansa prosessit hyvin jo entuudestaan, jolloin yhteistyö sujui jouhevasti. Servica luotti myös ISLET:n asiantuntevuuteen ja tapaan toimia sovituista aikatauluista kiinni pitäen. Seuraavaksi Servica on ISLET:n kanssa kehittämässä täyttöpalvelutoiminnan tilaus- ja toimitusprosessia.

“Prosessien optimointi yhdessä ISLET:n kanssa toteutetun Screen Personas -käyttöliittymäuudistuksen kanssa tehosti Servican varastokeräilyä 25 prosenttia”, avaa Marko Tuomela, logistiikkapäällikkö, Servica

Servica on Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perustama yhteisiä tukipalveluja tuottava liikelaitoskuntayhtymä. Servican palveluihin kuuluvat ruokapalvelut, laitos- ja välinehuolto, kiinteistötekniikka ja kiinteistöjen ylläpito sekä logistiikan palvelut. Servicassa työskentelee yhteensä noin 1200 henkilöä ja vuoden 2016 liikevaihdon arvioidaan olevan noin 77 miljoonaa euroa.

#Servica #ISLETGroup #SAP #toiminnanohjaus #kumppanuus #kehitys

Like what you read? Share this!