Lumene on käyttänyt SAP-toiminnanohjausjärjestelmää laajasti vuodesta 2004 alkaen. SAP:ia käytetään Lumenella monipuolisesti koko yrityksen ydintoimintojen hallintaan. ISLET:n kanssa tehtävällä jatkuvalla pienkehityksellä SAP-järjestelmää on kehitetty kattamaan laajemmin eri prosesseja ja uusia liiketoimintajärjestelyjä sekä yhtenäistämään tietoa. Lisäksi Lumenen SAP-järjestelmään on liitetty integraatioiden kautta useita muita järjestelmiä vuosien varrella.

 

ISLET on toiminut Lumenen pitkäaikaisena SAP-ylläpitokumppanina vuodesta 2011 alkaen. Kestävällä kumppanuudella Lumene on saavuttanut hakemiaan merkittäviä hyötyjä: joustavuutta, kustannustehokkuutta ja asiakaslähtöistä palvelua. ISLET:n kumppanina Lumene voi aidosti luottaa ylläpitopalvelunsa tarjoajaan ja haasteiden ilmetessä ongelman nopeaan ratkaisuun.

ISLET:n vahvuuksina Lumene näkee ketteryyden, laadukkaan palvelun sekä keskittymisen olennaiseen. Vahvan ammattitaidon avulla ISLET keskittyy Lumenen tarpeiden toteuttamiseen, mikä on palvelun kantava ydin. Pitkäaikainen yhteistyö ja nimetty palvelukoordinaattori ovat luoneet syvän molemminpuolisen luottamuksen ja tehostaneet palvelun laadukasta toteutusta. Globaali järjestelmä sekä luotettavasti ja joustavasti järjestetty ylläpito ja pienkehitys turvaavat Lumenen kansainväliset kasvumahdollisuudet.

“ISLET on pitkäaikainen luottokumppanimme SAP-järjestelmän ylläpidossa ja pienkehityksessä”,

kertoo Lispe Tammivaara, Head of Sales Operations / IT Manager, Business Solutions, Lumene Oy.

 

Lumene on Suomen markkinajohtaja ihonhoidon ja värikosmetiikan tuotteissa. Vuonna 2018 konsernin liikevaihto oli 54,5 miljoonaa euroa ja Lumene työllistää noin 260 henkilöä. Lumene on ollut yksi Suomen näkyvimmistä kosmetiikkabrändeistä jo yli 45 vuoden ajan. Sen menestyksen salaisuutena ovat olleet pohjoisen luonnon elinvoimaiset raaka-aineet sekä vahva teknologiaosaaminen.

 

 

#Lumene #SAP #kumppanuus #referenssitarina #IsletGroup

Like what you read? Share this!