SAP-maailmassa käyttökokemus on noussut yhä suurempaan rooliin. Enää ei keskitytä vain täydellisesti toimiviin taustajärjestelmiin, sillä sulava ja intuitiivinen front-end lisää työntekijöiden tyytyväisyyttä ja tehokkuutta. Myös SAP-järjestelmiltä voidaan nyt odottaa intuitiivista käyttökokemusta, jossa järjestelmää käytetään havainnoiden ja tiedostaen – niin kuin mitä tahansa hyvin suunniteltua älylaitteen applikaatiota. Tässä blogikirjoituksessa kerron, miten luodaan onnistunut mobiili SAP-käyttökokemus.

SAPin käyttäjäkokemus nojautuu vahvasti Fiori-käyttökokemusratkaisuihin. Fiorin tarjoamat käyttöliittymäelementit tarjoavat joustavan kokemuksen ja mahdollistavat työnteon niin pöytäkoneilla kuin myös esimerkiksi tabletilla tai älypuhelimella. Tämä on tärkeää, sillä harva työ on enää paikkaan sidottu. Esimerkiksi varaston työntekijä tarvitsee helpon, mobiilin ja reaaliaikaisen ratkaisun tietojen syöttämiseen ja ylläpitoon. Matkustavat tietotyöläiset saattavat pitää turhauttavana, että yksinkertaiset hakemukset tai hyväksymistoimenpiteet onnistuvat vain läppäriltä. Mitä jos tähän olisi helppokäyttöinen mobiilisovellus?

Tässä 5+1 pointtia, joilla pääset sisälle Fiori-käyttökokemuksen luomiseen:

 

Käyttäjäpolku ja -tarinat

Suunniteltiinpa sitten toiminnanohjausratkaisua tai vaikkapa sovellusta reseptien jakamiseen, jokainen käyttökokemussuunnittelu alkaa ymmärtämällä, mitä varten sovellusta käytetään ja miten käyttäjät kokevat sen. Toisin sanoen, käyttöliittymäsuunnittelija ≠ käyttäjä.

Tässä tutkimusvaiheessa voidaan analysoida käyttäjien tapoja tehdä töitä ja luoda eri käyttäjäprofiileja, jotka auttavat sovellusten suunnittelussa. Lisäksi on myös mahdollista verrata omia ideoita vastaaviin Fiori-sovelluksiin, joitan on toteutettu aiemmin tai jotka ovat julkisesti saatavilla. Esimerkiksi SAP tarjoaa prototyyppityökalussaan esimerkkiaihioita, joiden päälle uusia sovelluksia ja käyttöliittymiä voidaan rakentaa.

Äärimmäisen tärkeää on kuitenkin se, että käyttöliittymän suunnittelijoilla on selkeä ymmärrys kohdeorganisaation tavoitteista, liiketoiminnasta ja prosesseista.

 

Vain tarpeellinen

Jos olet käyttänyt SAP GUI:ta käyttöliittymänä, olet ehkä huomannut, että tämä käyttöliittymä sisältää paljon sellaisia kenttiä, joita käytetään harvoin. Tämän takia niiden käyttötarkoitus on osalle käyttäjistä jäänyt epäselväksi. Suunnitteluvaiheessa tällaiset turhat kentät tai ikonit karsitaan Fiori-käyttöliittymästä pois. Sovellukseen tuodaan vain olennaiset asiat, joiden tarjoaman informaation käyttäjä pystyy sisäistämään. Näin käyttäjä ymmärtää heti, miten kyseiset kentät tulee täyttää.

Myös tietojen syöttöä kannattaa automatisoida mahdollisimman pitkälle ja tuoda tietoa käyttöliittymään muun muassa eri liittymien kautta. Fiori-sovellukset voidaan rakentaa olemassa olevan SAP-taustajärjestelmän päälle tietyillä teknisillä edellytyksillä, mutta SAP-käyttöliittymän ”fiorittaminen” tarjoaa myös oivan tilaisuuden päivittää taustajärjestelmän ja miettiä organisaation prosesseja ja liiketoimintatarpeita kokonaisvaltaisesti.

Fiori-rakenteiden suunnittelu

Fiori-käyttäjäkokemus on suunniteltu olemaan mahdollisimman skaalautuva. Se muokkautuu ruudun koon mukaan ja pysyy hyvin käytettävänä tietokoneen ja kännykän ruudulla. Skaalautuvuus tulee ottaa huomioon alusta alkaen ja esimerkiksi sijoittaa nappulat niin, että ne ovat hyvin sormien ulottuvilla kosketusnäytöillä. Myös navigaatio- ja siirtymistoiminnot pitää suunnitella kosketusnäyttöprioriteetilla.

Kun ymmärretään sovellusten käyttötarkoitus sekä -tapa, voidaan suunnitteluvaiheessa valita erilaisia Fiori-pohjia, joille rakennetaan tuleva käyttöliittymä. Pohjana voi toimia esimerkiksi tyhjä kanvas, jolle erilaiset elementit kuten syöttökentät, kalenterit tai taulukot rakennetaan niin, että ne näyttävät hyviltä myös mobiilissa.

Suunnittelussa voidaan myös käyttää SAP:n suosittelemia rakenteita. Nämä ovat hyödyllisiä esimerkiksi silloin, kun työntekijän työpöydällä on monta eri tehtävää, jotka kaikki vaativat yksinkertaisia toimenpiteitä. Nämä rakenteet on suunniteltu siten, että tietyt elementit sijaitsevat tietyissä kohdissa pohjan suunniteltuun käyttöskenaariota varten ja tuottavat näin parhaan kokemuksen. Kuvatun kaltaiset skenaariot nousevat esiin suunnitteluprosessissa siinä vaiheessa, kun käyttötapaukset ovat onnistuneesti kartoitettu.

Fiori-elementit: ajattele mobiilisti

Organisaatiot käyttävät SAP-järjestelmiä moniin eri tarkoituksiin monilla eri tavoilla. Osa järjestelmien käyttöliittymistä vaatii vain vähän tietosyöttöä ja ne ovat siten yksinkertaisempia. Joidenkin organisaatioiden prosessit edellyttävät käyttäjältä paljon erilaisen tiedon syöttöä järjestelmään. Tällaisessa tilanteessa käyttöliittymä on monimutkaisempi, sillä siihen tarvitaan useita eri syöttöruutuja tai mahdollisesti monta eri ruutua, joiden välillä pitää siirtyä.

Erityisesti mobiilimaailmassa tämä ei ole suotavaa. Siksi on tärkeää, että sovelluksen suunnittelussa ja rakentamisessa käytetään mobiiliystävällisiä elementtejä, joilla voidaan rakentaa käyttökokemuksesta intuitiivinen ja helposti lähestyttävä. Esimerkiksi eri kaavakkeiden täyttöä voidaan helpottaa niin, että vain tietyt kaavakkeen osat ovat aktiivisia ja näkyvät ruudulla. Näin loput kaavakkeen kentät ovat piilotettu ja ne suurenevat esiin vasta kun edellinen osio on suljettu.

Skaalautuvaa käyttöliittymää ei tule lähestyä ainoastaan pienempänä versiona tietokoneen ruudusta. Elementit pitääkin valita niin, että ne ovat toimivat yhtä hyvin kosketusnäytöllä kuin hiirellä klikattaessa. Tämä tarkoittaa sitä, että käyttöliittymä rekisteröi käyttäjän kosketukset sujuvasti. Käytännön vinkkinä voidaan käyttää esimerkiksi erilaisia slidereita, joilla käyttäjä voi vaihtaa vaikkapa tiloja tai asettaa toiminnolle selkeän nappulan sen sijaan, että sille on vain linkki, jota voisi helposti hiirellä klikata.

Mobiiliystävällisessä käyttöliittymässä tulee yksinkertaisetkin ratkaisut miettiä tarkasti. Esimerkiksi linkit, jotka olisivat helposti hiirellä klikattavissa, kannattaa miettiä uudestaan kosketusnäyttöä varten suuremmiksi elementeiksi, kuten painikkeiksi.

Testaa, iteroi, testaa…

Fiori-käyttökokemuksen suunnittelijan paras työkalu on palaute loppukäyttäjiltä. Mikään ei ole turhauttavampaa, kuin esitellä valmis käyttöliittymä, jota kukaan ei tilannut.

Sekä suunnittelijan kuin myös kohderyhmän täytyy ymmärtää, että käyttökokemuksen suunnittelu on prosessi, jossa ei ajatella vain liiketoiminnan logiikkaa, vaan parhaimmillaan tunnistetaan ja havainnoidaan ihmisen tunteita ja ajatuksia.

Tämä vaatii aina aikaa ja iterointia. Tätä varten esimerkiksi me ISLET:llä suunnittelemme käyttöliittymiä hyvin inkrementaalisesti. Järjestämme asiakkaidemme kanssa tiiviisti suunnittelutapaamisia, joissa käymme läpi havaintoja, tarpeita ja mahdollisia uusia ominaisuuksia ja elementtejä.

 

+ Fiori on paljon enemmän

Mobiliikäyttöliittymäkehitystä ja yleisesti SAP Fiori -käyttökokemusta ei kannata lähestyä omasta siilosta, jossa mietitään, miten saadaan nykyiset ruudut kauniimpaan pakettiin ja usealle laitteelle.

Vaikka näistä seikoista on myös hyötyä, suosittelen miettimään astetta luovemmin. Mitä tietoa haluaisin mahdollisimman nopeasti visualisoituna eteeni? Miten voin jakaa reaaliaikaista tilannetietoa koko tiimini kesken? Kuinka voin käyttökokemuksen puolella jo valmistautua megatrendeihin kuten esineiden internetiin (IoT)?

Dataa tulvii järjestelmiimme. Fiorin avulla sitä saa havainnollistettua selkeästi, muun muassa luomalla roolipohjaisia tiilejä, jotka näkyvät aloitusnäkymässä ja antavat käyttäjälle nopeasti tietoa. Raporttien ajantasainen laatiminen ja niiden visualisointi mahdollistavat suuren tietomäärän nopean sisäistämisen ja auttavat päätöksenteossa.

Käyttökokemus ei siis ole pelkästään miltä asiat näyttävät – se on voimakas työkalu liiketoiminnassa.

 

 

Jos haluat kuulla lisää, ota yhteyttä: Heidi Sinisaloon, ISLET Group:n operatiiviseen johtajaan.

 

 

 

#käyttökokemus #UX #käyttäjälähtöisyys #Fiori #mobiilisovellus #IsletGroup

Like what you read? Share this!